Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О результатах работы относительно путей решения проблемных вопросов банков для обеспечения учета по МСФО

О результатах работы относительно путей решения проблемных вопросов банков для обеспечения учета по МСФО   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.03.2015 р. N 60-09013/16735
   
Департамент бухгалтерського обліку
   
Департаментам та самостійним управлінням Національного банку України
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Незалежній асоціації банків України
   Банкам України

   
Про результати роботи щодо шляхів вирішення проблемних питань банків для забезпечення обліку за МСФЗ

   Національний банк України повідомляє про результати роботи щодо переходу на відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
   
   Звертаємо увагу на те, що банкам необхідно до 30 листопада 2015 року завершити комплекс заходів для забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ.
   
   З метою вирішення проблемних питань були організовані робочі зустрічі в Національному банку України, Американській торгово-промисловій палаті та Незалежній асоціації банків України, які проводились в форматі круглих столів за участю банківської спільноти, представників аудиторських компаній, компаній-розробників системи ОДБ. За результатами спільного обговорення визначені шляхи переходу на відображення в бухгалтерському обліку операцій у відповідності до вимог МСФЗ.
   
   Для методологічного забезпечення переходу розроблено та направлено на розгляд банків пакет проектів нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), а саме:
   
   проект Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями в банках України (лист від 27.02.2015 N 12-111/13015);
   
   проект змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України1 (лист від 05.03.2015 N 12-112/14761);
   
   ____________
   1 затвердженої постановою Правління Національного банку від 27.12.2007 N 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739 (із змінами)
   
   проект змін до Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України2 (лист від 02.03.2015 N 12-112/13262).
   
   ____________
   2 затвердженого постановою Правління Національного банку від 10.12.2012 N 510, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2188/22500
   
   Наступним кроком є доопрацювання та відправлення на розгляд банкам (до 31 березня поточного року) таких проектів нормативно-правових актів Національного банку:
   
   змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України3 в частині приведення проміжної фінансової звітності у відповідність до вимог МСФЗ та формату річної фінансової звітності;
   
   ____________
   3 затвердженої постановою Правління Національного банку від 24.10.2011 N 373, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.11.2011 за N 1288/20026 (зі змінами)
   
   змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України4;
   
   ____________
   4 затвердженого постановою Правління Національного банку від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 N 918/9517 (зі змінами)
   
   змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України5, зокрема в частині визнання процентного доходу за знеціненими фінансовими активами.
   
   ____________
   5 затверджені постановою Правління Національного банку від 18.06.2003 N 255, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.07.2003 N 583/7904 (зі змінами)
   
   З метою застосування єдиного підходу для визнання процентного доходу за знеціненими фінансовими активами пропонуємо:
   
   1) нарахування процентного доходу за ставкою, визначеною в договорі, відображати за балансовими рахунками 1XX8; 2XX8; 3XX8;
   
   2) амортизацію дисконту (премії) здійснювати одночасно з нарахуванням процентів відповідно до попереднього п. (1) з віднесенням на рахунки класу 6 (у разі наявності дисконту (премії)), за графіком, визначеним під час первісного визнання (крім випадків дострокового погашення основної суми боргу);
   
   3) процентний дохід визнавати за рахунками класу 6 за ефективною ставкою відсотка;
   
   4) коригування на суму різниці нарахованих процентів за ставкою, визначеною в договорі, та розрахованих за ефективною ставкою відсотка на балансову вартість знеціненого активу відображати за додатковими аналітичними рахунками балансових рахунків 1XX8; 2XX8; 3XX8 з ознакою АП.
   
   Враховуючи вищевикладене, просимо уважно розглянути проекти направлених на розгляд нормативно-правових актів Національного банку, надати свої пропозиції, організувати роботу з доопрацювання бізнес-процесів для переходу на відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ.
   
   
   Заступник Голови
   
В. Л. Рашкован

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6131 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам