Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О результатах рассмотрения аудиторских отчетов банков

О результатах рассмотрения аудиторских отчетов банков   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.01.2015 р. № 47-409/362
Голові аудиторської палати України
    Нестеренку І. І.

   
Про результати розгляду аудиторських звітів банків

   
Шановний Іване Івановичу!
   
    Національний банк України (далі – Національний банк) за підсумками роботи у 2014 році за напрямком співпраці з аудиторськими фірмами, які здійснюють перевірку річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) банків зазначає про таке.
   
    За результатами розгляду аудиторських звітів банків про перевірку річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) банків за 2013 рік було виявлено суттєві недоліки, у тому числі встановлено факти висловлення деякими аудиторськими фірмами немодифікованої думки або модифікованої думки із незначними зауваженнями про те, що фінансова звітність банків складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та достовірно відображає фінансовий стан банку.
   
    Проте, у подальшому, у тому числі після проведення перевірки Національним банком, звітність окремих банків визнано недостовірною, банки віднесено до категорії проблемних та/або неплатоспроможних та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у цих банках введено тимчасову адміністрацію і в подальшому запроваджено процедуру ліквідації.
   
    Наголошуємо, що аудиторський звіт про річну фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), який подається до Національного банку та підлягає оприлюдненню, має забезпечувати отримання користувачами повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан банку.
   
    Крім того, слід зазначати, що дата аудиторського звіту інформує користувачів цієї фінансової звітності, що аудитор врахував вплив подій і операцій, про які йому стало відомо і які відбулися до цієї дати.
   
    Тобто, незважаючи на проміжок часу між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту, цілями аудитора є отримання достатніх та прийнятих аудиторських доказів того, що події, які відбуваються між цими датами і потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності, належно відображені в цій фінансовій звітності відповідно до концептуальної основи фінансової звітності.
   
    Вищезазначене свідчить про недостатню якість перевірок, недотримання аудиторськими фірмами вимог Національного банку та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 р.) (далі – Стандарти) щодо розкриття в аудиторських звітах у повному обсязі інформації про реальний фінансовий стан банків.
   
    Також наголошуємо на необхідності безумовного дотримання аудиторськими фірмами вимог статті 70 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частини повідомлення Національного банку про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та надання інших аудиторських послуг викривлення показників фінансової звітності, порушення та недоліки в роботі банку, що можуть призвести до його неплатоспроможності, у тому числі значних втрат регулятивного капіталу банку.
   
    Ураховуючи викладене, просимо попередити аудиторські фірми, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, про безумовне дотримання вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку та Стандартів під час здійснення перевірки річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) банків та річної консолідованої звітності банківських груп за 2014 рік.
   
    Звертаємо увагу, що у випадку недотримання аудиторськими фірмами, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, зазначених вище вимог, Національний банк буде змушений застосувати до аудиторських фірм заходи впливу, адекватні вчиненим порушенням, аж до виключення таких аудиторських фірм з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.
   
    Просимо довести вимоги цього листа до відома аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.
   
    З повагою
    Перший заступник Голови
    Національного банку України,
   Голова Комітету з питань аудиту банків
    Національного банку України
О.В. Писарук

   

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам