Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О справках государственной налоговой службы

О справках государственной налоговой службы   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.05.2014 р. N 41-105/24721
   
   Департамент реєстрації ліцензування та реорганізації банків
   
   
Територіальним управлінням Національного банку України
   Банкам України

   
   
Про довідки державної податкової служби
   
   Відповідно до пункту 1.17 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.10.2011 за N 1203/19941 (далі - Положення N 306), однією з ознак відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є неналежне виконання нею обов'язків як платника податків та зборів.
   
   Згідно пунктів 3.7 та 3.8 глави 3 розділу III Положення N 306, у переліку документів, які подаються до Національного банку України / територіального управління Національного банку України для визначення відповідності ділової репутації голови наглядової (спостережної) ради, його заступників, членів наглядової (спостережної) ради, представників юридичної особи - члена наглядової (спостережної) ради банку, для погодження голови правління та головного бухгалтера банку, членів виконавчого органу державного банку, підтвердження відповідності професійної придатності та ділової репутації заступників голови правління та членів правління банку, заступників головного бухгалтера банку, вимогам статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачена інформація органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків фізичною особою як платника податків.
   
   Звертаємо увагу на те, що зазначена інформація має подаватися у вигляді довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів згідно з додатком 1 до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 N 567 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за N 1842/24374.
   
   Для підтвердження ділової репутації та майнового стану фізичних осіб - резидентів України, а також фізичних осіб - іноземців, у разі наявності доходів, отриманих в Україні, які виступають засновниками юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або планують набути/збільшити істотну участь в банку, відповідно до вимог розділу II Положення N 306 в пакеті документів повинні бути надані, зокрема:
   
   - інформація органу державної податкової служби про стан виконання обов'язків як платника податків (підпункт "б" пункту 1.7 Глави 1 Розділу II Положення N 306; підпункт "а" пункту 4.9 Глави 4 Розділу II Положення N 306);
   
   - довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (підпункт "в" пункту 1.8 Глави 1 Розділу II Положення N 306; підпункт "б" пункту 4.9 Глави 4 Розділу II Положення N 306).
   
   Зазначена вище інформація подається у вигляді:
   
   - довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку), затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 N 795 "Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) та Порядку її заповнення", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.01.2014 за N 8/24785;
   
   - довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів згідно з додатком 1 до Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 N 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за N 1842/24374.
   
   У разі збільшення статутного капіталу банку фізичні особи, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення згідно з вимогами підпункту "ґ" пункту 1.3 Глави 1 Розділу VII Положення N 306 подають довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку), затверджену наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 N 795 "Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку) та Порядку її заповнення", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.01.2014 за N 8/24785.
   
   Просимо врахувати вищезазначене під час підготовки та розгляду відповідних пакетів документів.
   
   Перший заступник Голови
   Національного банку України
   
В. Л. Кротюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам