Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О возврате без выполнения платежных требований на принудительное списание средств

О возврате без выполнения платежных требований на принудительное списание средств   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.11.2014 р. N 25-110/66786

   Департамент платіжних систем та розрахунків
   
Територіальним управлінням Національного банку України
   ОПЕРУ НБУ
   Банкам України
   Незалежній асоціації банків України
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

   
Про повернення без виконання платіжних вимог на примусове списання коштів

   До Національного банку України надійшло звернення Державної виконавчої служби України щодо повернення окремими банками без виконання платіжних вимог державних виконавців у зв'язку відсутністю на другому та третьому примірниках підписів відповідальних осіб стягувача та відбитка печатки.
   
   У зв'язку з цим повідомляємо таке.
   
   Загальні правила, види і стандарти розрахунків клієнтів банків та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків, встановлює Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976 (далі - Інструкція).
   
   Загальні правила документообігу визначені главою 2 цієї Інструкції і поширюються як на платіжні доручення клієнта, так і на розрахункові документи (платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження) стягувачів. Відповідно до пункту 2.24 цієї глави Інструкції списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з рахунку платника здійснюється на підставі примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в банку платника.
   
   При цьому пунктом 2.7 глави 2 Інструкції встановлена вимога до примірника розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення) та реєстру платіжних вимог, які залишаються в банку. Такий примірник та реєстр платіжних вимог має містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи. Ця вимога не поширюється на інші примірники розрахункових документів, які клієнт/стягувач подає до банку.
   
   Враховуючи викладене, з метою належного виконання законних вимог державного виконавця, просимо в роботі керуватися вищезазначеними положеннями Інструкції.
   
   Заступник Голови
   
Я. В. Смолій

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам