Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях осуществления операций с электронными деньгами

Об особенностях осуществления операций с электронными деньгами   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.02.2014 р. N 25-109/5294
   
   Про особливості здійснення операцій з електронними грошима

   
   Національний банк України розглянув звернення Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 р. N 21165-5/99-99-16-04-16 щодо здійснення операцій електронними грошима і повідомляє.
   
   1. Щодо віднесення електронних грошей до валютних цінностей
   
   Відповідно до статі 3 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон про платіжні системи) кошти в Україні існують у готівковій (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість.
   
   Згідно зі статтею 192 Цивільного кодексу України, статтею 35 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 3 Закону про платіжні системи єдиним законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.
   
   Статтею 34 Закону України "Про Національний банк України" визначено, що виключне право на введення в обіг (емісія) гривні належить Національному банку України.
   
   Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними встановлені статтею 15 Закону про платіжні системи, згідно з якою, зокрема:
   
   • електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі;
   
   • випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;
   
   • суб'єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші.
   
   З огляду на зазначене електронні гроші випускаються і іншими, ніж Національний банк України, банками, є електронним замінником банкнот і монет та грошовим зобов'язанням емітента. Електронні гроші використовуються як засіб здійснення платежів, приймаються обмеженим колом осіб, надаються емітентом в обмін на кошти у готівковій або безготівковій формі і відповідно до законів України не є валютними цінностями та грошовими коштами.
   
   2. Стосовно відповідності законодавству України функціонування електронних гаманців
   
   Згідно зі статтею 15 Закону про платіжні системи банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку їх випуску узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку України. Такий порядок встановлений Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 року N 481 (далі - Положення).
   
   Згідно з вимогами Положення суб'єкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торговці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.
   
   Враховуючи викладене, банк має право відкривати електронні гаманці користувачам, у разі, якщо їх відкриття передбачено правилами використання електронних грошей, узгодженими з Національним банком України.
   
   3. Щодо здійснення оператором операцій із завантаження електронних грошей на електронний пристрій, який належить оператору
   
   Відповідно до статті 15 Закону про платіжні системи для виконання операційних та інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей, особа, що здійснює випуск електронних грошей, має право залучати інших юридичних осіб - резидентів. Згідно з пунктом 5.1 глави 5 Положення операційні або інші технологічні функції при здійсненні операцій з електронними грошима може виконувати оператор на підставі договору з емітентом. Пунктом 2.3 глави 2 Положення встановлено, що електронні гроші є випущеними з часу їх завантаження емітентом або оператором на електронний пристрій, що перебуває у розпорядженні користувача або агента.
   
   Тому у разі якщо оператор уклав договір з банком, електронні гроші вважаються випущеними з часу їх завантаження оператором на електронний пристрій користувача або агента (пам'ять комп'ютера, наперед оплачена картка багатоцільового використання тощо), який може перебувати фізично як у користувача/агента, так і в приміщенні оператора, в залежності від технології обігу інформації щодо права користувача/агента на електронні гроші.
   
   4. Стосовно відповідальності банку емітента електронних грошей за порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима

   
   Статтею 16314 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима. Відповідно до пункту 6.9 глави 6 Положення за порушення емітентами вимог Положення Національний банк України має право застосувати заходи впливу відповідно до законодавства України.
   
   5. Щодо відповідності вимогам законодавства діяльності "платіжних сервісів" та інших суб'єктів - посередників у платіжних системах
   
   Відповідно до пункту 1.201 статті 1 Закону про платіжні системи оператором послуг платіжної інфраструктури є клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.
   
   Пунктом 9.3 статті 9 Закону про платіжні системи визначено, що оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати свою діяльність виключно після їх реєстрації Національним банком України. Національний банк України здійснює реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури після узгодження умов та порядку його діяльності.
   
   На сьогодні Національним банком України розроблено проект нормативно-правового акта Національного банку України, яким буде визначено порядок реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури.
   
   
   Директор Генерального
   департаменту інформаційних
   технологій та платіжних систем
   
Н. Синявська

Теги
фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3339 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам