Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отдельных нормах Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине

Об отдельных нормах Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 01.03.2005 р. N 11-111/680-1907
   
Територіальним управлінням
    Національного банку України,
    банкам України та їх
    філіям
    Асоціації українських
    банків
    Київському банківському
    союзу

   
Про окремі норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

    У зв'язку із запитами, що періодично надходять від банків та підприємств щодо порядку застосування норм з регулювання обігу готівки, визначених Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320) (далі - Положення), та в доповнення до листа НБУ від 26.01.2005 N 11-111/226-703, а також прес-релізу, розміщеного в газеті "Урядовий кур'єр" N 29 від 16.02.2005 та на офіційному сайті НБУ в мережі Інтернет, направляємо для використання в роботі роз'яснення стосовно окремих норм Положення.
   
    1. З якої дати набуло чинності Положення, і в яких офіційних засобах масової інформації воно було оприлюднено?
   
    Положення набуло чинності з 14.02.2005. Оприлюднення Положення було здійснено в установленому порядку Міністерством юстиції України 04.02.2005 року в Офіційному віснику України (N 3, стаття 155).
   
    2. Пунктом 6.2 Положення визначено, що банки розглядають пропозиції підприємств, на які поширюється дія цього Положення, щодо строків здавання готівки. Про які підприємства йде мова в цьому пункті документа?
   
    Дія норм Положення поширюється на підприємства, що здійснюють готівкові операції у національній валюті.
   
    3. Чи повинно підприємство переглянути встановлені до набуття чинності Положення загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства та строк здавання виручки (готівки) (пункт 5.13 Положення)?
   
    Затверджені до набрання чинності Положення строки здавання виручки (готівки) та розмір загального ліміту залишку готівки в касі підприємства є чинними без їх обов'язкового перегляду підприємствами, за умови, що такі показники відповідають вимогам Положення (зокрема п. п. 5.1, 5.4). У подальшому терміни і порядок оформлення цих показників в договорі банківського рахунку і у внутрішніх розпорядчих документах підприємства (відповідно строку здавання готівки та ліміту каси) визначається на розсуд підприємства, виходячи з необхідності дотримання вимог Положення.
   
    У випадку, якщо ліміти залишку готівки та строки здавання виручки (готівки), затверджені до набрання чинності Положення, не відповідають вимогам Положення (були встановлені з певними відхиленнями від діючих на час затвердження вимог), то перегляд таких показників має бути проведено протягом трьох місяців з дня набуття чинності Положення. По завершенні цього строку ліміти залишку готівки в касі та строки здавання готівки, що не відповідають вимогам Положення і не переглянуті підприємствами протягом зазначеного терміну, вважаються такими, що не відповідають встановленим вимогам і до таких підприємств можуть бути вжиті заходи відповідно до законодавства України.
   
    У той же час слід зазначити, що підприємствам, при визначенні понадлімітних залишків, доцільно враховувати також і норми, встановлені пунктом 5.10 Положення щодо здавання до банку понадлімітних залишків.
   
    4. Чи можуть застосовуватись штрафні санкції, встановлені Указом Президента України від 12.06.95 N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" (далі - Указ), за нецільове використання підприємствами готівки, не встановлення банками лімітів залишку готівки в касі?
   
    Згідно з Указом застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання готівки є прерогативою органів державної податкової служби (пункт 2 Указу). У той же час слід зазначити, що Указом визначено штрафні санкції за порушення чинних норм з регулювання обігу готівки національної валюти, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку (пункт 1 Указу). Враховуючи, що на сьогодні Положенням скасовано норми щодо цільового використання готівки та встановлення банками лімітів каси підприємствам, то вважаємо, що і відповідні штрафні санкції за їх порушення (визначені Указом) не застосовуються.
   
    5. Чи може підприємство сфери оптової торгівлі, яке здійснює торгові операції виключно шляхом безготівкових розрахунків, встановлювати ліміт каси виходячи з видатків готівки (пункт 5.3 Положення)?
   
    Підприємство сфери оптової торгівлі, яке здійснює торгові операції виключно шляхом безготівкових розрахунків, без використання готівкових коштів при проведенні торгових операцій (і відповідно має нульові надходження готівкової виручки), може встановлювати ліміт каси за видатками готівки (зокрема на відповідні закупівлі, пов'язані із господарськими потребами) на підставі середньоденної видачі готівки, яка розраховується відповідно до вимог Положення.
   
    6. Чи необхідно надавати банку обгрунтовуючі документи, на підставі яких підприємством переглядаються ліміт каси та строки здавання готівки?
   
    У разі зміни підприємством ліміту каси, обгрунтовуючі документи, на підставі яких переглянуто ліміт каси, додаються лише до відповідних розпорядчих документів підприємства. При цьому підприємство не зобов'язано повідомляти банк про зміну ліміту каси і надавати йому будь-які обгрунтування.
   
    Перегляд строку здавання готівки має узгоджуватись між підприємством і банком (пункт 5.1 Положення) і відповідно відображатись в договорі банківського рахунку, виходячи з вимог законодавства України та договірних зобов'язань сторін.
   
    7. Як визначається показник Середньоденна видача готівки, наведений в таблиці "Касові обороти" в додатку 2 до Положення?
   
    В таблиці "Касові обороти" (в додатку 2 до Положення, показник "Середньоденна видача готівки" визначається шляхом ділення показника "Виплачено готівкою на різні потреби" (рядок 3 в таблиці "Касові обороти") на кількість робочих днів підприємства за три місяці.
   
    8. Чи поширюється обмеження щодо граничної суми готівкового розрахунку (пункт 2.3 Положення у разі проведення готівкових розрахунків через каси банків, інших фінансових установ, які надають послуги з переказу грошей, підприємств поштового зв'язку?
   
    Гранична сума готівкового розрахунку (пункт 2.3 Положення) одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) поширюється на готівкові розрахунки, що проводяться як через їх каси, так і через каси банків, інших фінансових установ, які надають послуги з переказу грошей, та підприємств поштового зв'язку.
   
    Просимо врахувати вищезазначену інформацію в роботі при виконанні вимог Положення, а також по можливості довести вищевикладені роз'яснення до клієнтів банку.
   
    Заступник Голови
В.Л.Кротюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам