Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отдельных вопросах относительно применения норм Инструкции № 368

Об отдельных вопросах относительно применения норм Инструкции № 368   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
   
   від 13.08.2015 р. № 22-01012/57294

   Департамент методології
Асоціація “Незалежна асоціація банків України”

   Національний банк України (далі – Національний банк), розглянувши листи Асоціації “Незалежна асоціація банків України” № 2685-02/06 та № 2802-24/07 про окремі питання щодо застосування норм Інструкції № 3681 у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою № 3122 , повідомляє таке.
   
   Щодо розбіжностей між вимогами до розрахунку нормативів кредитного ризику, встановлених до банків на індивідуальній основі та вимогами, встановленими до банківських груп на консолідованій основі.
   
   Вимоги Положення № 2543 щодо розрахунку нормативів кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами банківської групи повною мірою ґрунтуються на нормах частини двадцять першої статті 9 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
   
   З метою забезпечення узгодженості підходів, які застосовуються під час здійснення нагляду на консолідованій основі та нагляду на індивідуальній основі, у зв’язку зі змінами розрахунку нормативів кредитного ризику на індивідуальній основі, Національним банком України було ініційовано внесення відповідних змін до статті 9 Закону України “Про банки і банківську діяльність” в проекті Закону № 2045а4 . Проте, під час доопрацювання Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності положень законопроекту до другого читання ці зміни було виключено.
   
   Таким чином, проект Закону № 2045а був поданий на розгляд Верховній Раді України до другого читання та 16 липня 2015 року прийнятий в цілому без зазначених вище змін.
   
   Наразі, Національним банком повторно ініціюється внесення зазначених змін шляхом включення до законопроекту 2413а5.
   
   Щодо включення до розрахунку нормативу Н8 заборгованості за окремою пов’язаною з банком особою або сукупної заборгованості усіх пов’язаних з банком осіб.
   
   Згідно з пунктом 3.3 глави 3 розділу VІ Інструкції № 368 до розрахунку нормативу Н8 включається сума всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів, груп пов’язаних контрагентів, усіх пов’язаних з банком осіб.
   
   Відповідно до пункту 3.2 зазначеної глави кредитний ризик вважається великим, зокрема якщо сукупна заборгованість за усіма пов’язаними з банком особами становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку.
   
   Враховуючи зазначене, до розрахунку нормативу Н86 включається, зокрема сукупна заборгованість за усіма пов’язаними з банком особами становить 10 відсотків і більше регулятивного капіталу банку.
   
   Щодо включення заборгованості пов’язаної з банком особи до розрахунку нормативу Н8, якщо така особа входить, окрім групи пов’язаних з банком осіб, до складу інших груп.
   
   Згідно з пунктом 3.3 глави 3 розділу VІ Інструкції № 368 до розрахунку нормативу Н8 включаються суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів, груп пов’язаних контрагентів, усіх пов’язаних з банком осіб.
   
   Якщо пов’язана з банком особа відповідає критеріям, визначеним у пункті 1.9 глави 1 розділу VІ Інструкції №368, та несе разом з іншими контрагентами (які не є пов’язаними з банком особами) спільний економічний ризик, вона також включається до групи контрагентів.
   
   З урахуванням пункту 3.3 глави 3 розділу VІ Інструкції №368, якщо один контрагент банку входить одночасно до складу кількох груп пов’язаних контрагентів, сума всіх вимог банку та всіх фінансових операцій щодо цього контрагента при розрахунку нормативу Н8 враховується один раз.
   
   Щодо редакції пунктів 3.2 та 3.3 глави 3 розділу VI Інструкції № 368.
   
   З урахуванням змін, внесених Постановою № 312, у пункті 3.2 глави 3 розділу VI Інструкції № 368 слова «групи пов’язаних контрагентів» та слова «усіх пов’язаних з банком осіб» розділені між собою комою.
   
   Таким чином, пункти 3.2 та 3.3 глави 3 розділу VI Інструкції № 368 узгоджені та не потребують внесення будь-яких змін.
   
   Відповіді стосовно окремих питань, пов’язаних із застосуванням норм Інструкції № 368 з урахуванням внесених Постановою № 312 змін, а також коментарі щодо запропонованих змін до Інструкції № 368 додаються у формі таблиці.
   
   Додаток: файл tabl.rtf
   
   Директор Департаменту методології
Н. В. Іваненко

   
   ____________________________________________________
   1 Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 (зі змінами)
   2 постанова Правління НБУ від 12.05.2015 № 312 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»
   3 Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затверджене постановою Правління НБУ від 20.06.2012 № 254 (зі змінами).
   4 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» (реєстраційний номер 2045А)
   5 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстраційний номер 2413А)
   6 норматив великих кредитних ризиків (Н8)

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам