Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете информации об арбитражных сделках на условиях маржинальной торговли

Об отражении в бухгалтерском учете информации об арбитражных сделках на условиях маржинальной торговли   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2012 р. № 12-113/1568-9420

   
   Департамент бухгалтерського обліку
   
   
Департаментам і самостійним
   управлінням центрального апарату,
   територіальним управлінням Національного банку України,
   банкам України,
   Асоціації українських банків,
   Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз”,
   Незалежній асоціації банків України

   
   
Про відображення в бухгалтерському обліку інформації про арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі
   
    У зв’язку з внесенням змін постановою Правління Національного банку України від 03.08.2012 № 327 до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою1 , надаємо методологічні засади відображення уповноваженими банками в бухгалтерському обліку інформації про арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі.
   
   Банки здійснюють арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі відповідно до розроблених внутрішніх правил після їх реєстрації в Національному банку України (далі – Національний банк).
   
    Банки відображають в обліку власні арбітражні операції та арбітражні операцій за дорученням клієнтів – фізичних осіб-резидентів, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку, а саме:
   
    Планом рахунків та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України2 ;
   
    Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України3 .
   ________________________________
   
   1Затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 №281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами)
   2Затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 918/9517 та № 919/9518 відповідно (зі змінами)
   3 Затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 555, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.11.2004 за № 1511/10110 (зі змінами)

   
   
    1. Уповноважені банки відображають в бухгалтерському обліку власні арбітражні операції з іноземними банками, що передбачають виконання двох зустрічних зобов’язань з купівлі та продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту (без їх реальної поставки), у сумі отриманої або перерахованої маржі згідно з пунктом 6.3 глави 6 Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України.
   
   2. Банки під час здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі за дорученням клієнтів використовують поточні рахунки клієнтів – фізичних осіб (балансовий рахунок 2620 “Кошти на вимогу фізичних осіб”), рахунки з обліку гарантійних внесків (окремі аналітичні рахунки балансового рахунку 2622 “Кошти в розрахунках фізичних осіб”), рахунок з обліку кредиторської заборгованості з купівлі-продажу іноземної валюти для клієнтів (балансовий рахунок 2900 “Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та драгоцінних металів для клієнтів банку”), рахунок з обліку комісійних доходів банку (балансовий рахунок 6114 “Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів”).
   
    2.1. Перерахування, поповнення гарантійного внеску банк відображає в бухгалтерському обліку такою проводкою:
   
   Дебет
   2620, 1001;
   
   Кредит
   2622.
   
   2.2. Результати проведення арбітражних операцій відображаються такими проводками:
   
   а) відшкодування збитків за рахунок гарантійного внеску:
   
   Дебет
   2622;
   
   Кредит
   2900;
   
   б) зарахування прибутку:
   
   Дебет
   2900;
   
   Кредит
   2620.
   
   2.3. Повернення гарантійного внеску відображається такою проводкою:
   
   Дебет
   2622;
   
   Кредит
   2620.
   
   3. З метою контролю за обсягом здійснених операцій банки можуть використовувати відповідно до розроблених внутрішніх процедур рахунки управлінського обліку класу 8 Плану рахунків.
   
   Порядок відображення в обліку сплати податків банк визначає самостійно відповідно до вимог законодавства України.
   Водночас зазначаємо, що згідно з п.п. 1.3, 1.5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України банки самостійно розробляють технології здійснення банківських операцій та визначають методи внутрішнього контролю за їх проведенням, встановлюють операційні процедури (правила) за всіма операціями, що здійснюються ними відповідно до законодавства України.
   
   Враховуючи викладене, банки мають передбачити у внутрішніх правилах проведення арбітражних операцій порядок відображення їх в бухгалтерському обліку.
   
   
   Заступник Голови
В. І. Ричаківська

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам