Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций ООО "Фондовая компания "ОК-2""

Об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций ООО "Фондовая компания "ОК-2""   
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   Департамент контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй
   
   ЛИСТ
   
   вiд 26.01.2015 р. N 28-112/4722

   
Банкам України

    У зв'язку з нездiйсненням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ОК-2" протягом 180 календарних днiв з дати надання йому Нацiональним банком України генеральної лiцензiї вiд 24.01.2014 N 127 на здiйснення валютних операцiй (професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, що пiдлягає лiцензуванню, в частинi здiйснення брокерської та дилерської дiяльностi, за винятком дiяльностi, яка передбачає пряме або опосередковане залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб, та депозитарної дiяльностi депозитарної установи), визначених в нiй валютних операцiй та на пiдставi пiдпункту "ж" пункту 3.8 глави 3 Положення про порядок надання небанкiвським фiнансовим установам, нацiональному оператору поштового зв'язку генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2002 за N 712/7000, згiдно з розпорядженням Нацiонального банку України вiд 26.01.2015 N 29-р генеральна лiцензiя вiд 24.01.2014 N 127 на здiйснення валютних операцiй (далi - генеральна лiцензiя) вiдкликана.
   
    Iнформацiю надаємо для вiдома.
   
   Заступник директора Департаменту контролю, методологiї та лiцензування валютних операцiй
Г. Д. Хромоногова

Теги
У фокусі фото автора
Ушакова Лілія Форма № 1ДФ за 3 квартал: оренда, позики, ФОП, штрафи…...
13752 17
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд