Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об условиях возврата банковских срочных вкладов по договорам, заключенным до 06.06.2015 года

Об условиях возврата банковских срочных вкладов по договорам, заключенным до 06.06.2015 года   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.07.2015 р. N 18-01012/51669

   Юридичний департамент
   
Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
   Банкам України

   
Про умови повернення банківських строкових вкладів за договорами, укладеними до 06.06.2015 року

   У зв'язку з численними зверненнями банків щодо умов повернення банківських строкових вкладів за договорами, укладеними до 06.06.2015 року, Національний банк України повідомляє таке.
   
   Згідно з частиною першою статті 1060 Цивільного кодексу України договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад).
   
   Відповідно до положень частини четвертої зазначеної статті Цивільного кодексу України сторони договору банківського вкладу можуть передбачити можливість продовження строку його дії, якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу по закінченні договору або не вимагає повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин. Якщо подібна умова відсутня, договір вважається подовженим на умовах вкладу на вимогу (зазначене правило застосовується у разі, якщо сторони не погодили іншого порядку продовження строку дії договору та нарахування процентів на вклад).
   
   Верховна Рада України 14 травня 2015 року прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів" (далі - Закон), який набрав чинності 06 червня 2015 року.
   
   Законом внесені зміни, зокрема до статті 1060 Цивільного кодексу України, відповідно до яких дострокове повернення вкладу та нарахованих процентів за ним можливе виключно у випадку, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу. Водночас пунктом 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону встановлено, що його положення не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
   
   Тобто відповідно до положень статті 1060 Цивільного кодексу України в редакції, що діяла до 06.06.2015 року, банк був зобов'язаний достроково видати вклад (або його частину), що внесений на умовах його повернення зі спливом строку, на першу вимогу вкладника - фізичної особи та незалежно від того, чи був такий обов'язок банку зазначений у договорі банківського строкового вкладу.
   
   У зв'язку з цим звертаємо увагу, що для договорів, які були укладені до 06.06.2015 року та строк дії яких закінчився або закінчується після зазначеної дати, у разі, якщо їх умовами передбачено продовження дії на певний строк або до настання певних обставин, або такі договори продовжують діяти на умовах вкладу на вимогу в силу закону, це означає, що вони укладені до набрання чинності Закону. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих за ним процентів до спливу строку повинно здійснюватись банком на першу вимогу вкладника - фізичної особи. Зміна умов повернення банківських строкових вкладів за вищевказаними договорами можлива лише шляхом внесення змін до таких договорів за взаємною згодою їх сторін.
   
   Директор Юридичного департаменту
   Національного банку України
   
В. В. Новіков

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам