Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов, связанных с обращением ценных бумаг

Относительно некоторых вопросов, связанных с обращением ценных бумаг   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.01.2014 р. N 28-310/3299
   (Витяг)

   
   Національний банк України розглянув запит Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 р. N 19733/5/99-99-16-04-16 (далі - запит) щодо деяких питань, пов'язаних з обігом цінних паперів, і повідомляє про неможливість надання вичерпної відповіді на запит через неможливість з'ясування конкретного змісту наведених у запиті операцій. Зокрема, потребують уточнення вид цінних паперів, що обертаються, резидентність суб'єктів купівлі-продажу цінних паперів, механізм здійснення купівлі-продажу цінних паперів, правовідносини, що виникають при видачі векселя за зовнішньоекономічним договором тощо.
   
   Разом з тим звертаємо увагу на таке.
   
   До питання 1

   
   Перелік об'єктів, які можуть бути об'єктами інвестиційної діяльності, встановлено статтею 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".
   
   Законом України від 22.12.2011 р. N 4218-VI "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі - Закон N 4218-VI) внесено зміни до зазначеного переліку, згідно з якими об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.
   
   Тобто з моменту набрання чинності Законом N 4218-VI (з 15 січня 2012 року) векселі не можуть розглядатись як об'єкти інвестиційної діяльності як для резидентів, так і для нерезидентів.
   
   Порядок використання інвестиційних рахунків регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (далі - Інструкція N 492), згідно з якою інвестиційні рахунки призначені виключно для здійснення іноземними інвесторами інвестиційної діяльності в Україні.
   
   Оскільки векселі не є об'єктом інвестиційної діяльності, використання нерезидентами-інвесторами інвестиційних рахунків для здійснення операцій з векселями забороняється (у тому числі у випадку, коли векселі придбавались до набрання чинності змінами до Закону України "Про інвестиційну діяльність").
   
   Перерахування резидентами на користь нерезидентів коштів у іноземній валюті з метою придбання векселів потребує отримання індивідуальної ліцензії згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) та Положенням про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей.
   
   До питання 2
   
   Згідно із Законами України "Про режим іноземного інвестування", "Про інвестиційну діяльність" іноземні інвестиції в Україну можуть здійснюватися, зокрема, в цінні папери українських емітентів (крім векселів).
   
   Розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням, проводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положення про порядок іноземного інвестування в Україну (далі - Положення N 280), Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, Інструкції N 492.
   
   Проведення розрахунків у гривнях за операцією купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів між резидентом та іноземним інвестором з використанням інвестиційного рахунку в гривнях у порядку, передбаченому Положенням N 280, не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
   
   Також звертаємо увагу на те, що відповідно до законодавства України, зокрема Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", Декрету, Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, здійснення торговцями цінних паперів брокерської діяльності, якщо при цьому відбувається перехід права власності на цінні папери (у тому числі на векселі) від резидента до нерезидента або навпаки, потребує одержання такими торговцями генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
   
   До питання 3
   
   Відповідно до статті 9 Закону України від 05.04.2001 р. N 2374-III "Про обіг векселів в Україні" (далі - Закон N 2374-III) резиденти можуть видавати та індосувати векселі, як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами (контрактами). Крім того, зазначимо, що згідно із статтею 4 Закону N 2374-III видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
   
   <...>
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
   
О. Ткаченко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам