Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обеспечения перехода отражения в бухгалтерском учете операций по МСФО

Относительно обеспечения перехода отражения в бухгалтерском учете операций по МСФО   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.11.2015 р. N 60-09012/93262

   Департамент бухгалтерського обліку
   
Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Незалежній асоціації банків України
   Головам Правління банків України
   Департаменту банківського нагляду
   Департаменту методології
   Департаменту інспекційних перевірок банків

   
Щодо забезпечення переходу відображення в бухгалтерському обліку операцій за МСФЗ

   Національний банк України надає роз'яснення стосовно послідовності дій банків для забезпечення переходу на відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ.
   
   З урахуванням рекомендацій Національного банку України (далі - Національний банк), викладених у листі від 7 жовтня 2015 року N 60-09011/74013, банки мають завершити підготовчий комплекс заходів з тим, щоб починаючи з 1 грудня 2015 року забезпечити відображення в бухгалтерському обліку операції відповідно до вимог МСФЗ.
   
   Звертаємо увагу на те, що нормативно-правові акти Національного банку з бухгалтерського обліку, які розроблені з метою забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій за вимогами МСФЗ, набирають чинності з 1 грудня 2015 року, тому банки відображають в бухгалтерському обліку суму резервів за активними операціями відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями1 до 30 листопада 2015 року включно.
   
   ____________
   1 затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 N 23, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.02.2012 за N 231/20544;
   
   Починаючи з 1 грудня 2015 року банки відображають в бухгалтерському обліку операції відповідно до вимог МСФЗ.
   
   Для складання фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ банки здійснювали трансформаційні коригування згідно з Порядком застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10.12.2012 N 510, у разі виявлення розходжень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.
   
   Отже, банки мають визначити обсяг операцій, які необхідно відобразити в бухгалтерському обліку на основі детального аналізу записів в трансформаційних таблицях, що подавалися до Національного банку разом з фінансовою звітністю за 2014 рік, та містять кореспонденцію балансових рахунків за дебетом та кредитом.
   
   Оскільки однією з суттєвих сум розбіжностей між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку були підходи до формування резервів та списання безнадійних активів за рахунок резервів, особливої уваги потребують саме кредитні операції. Так, частина списаних в бухгалтерському обліку кредитів згідно з Порядком відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву2 продовжувала відображатися у фінансовій звітності за вимогами МСФЗ. Отже, банки мають вирішити питання щодо доцільності відновлення таких кредитів в бухгалтерському обліку з урахуванням оцінки очікуваних грошових потоків, що потребує застосування професійного судження провідного управлінського персоналу банку.
   
   ____________
   2 затверджений постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 172, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за N 722/19460;
   
   Професійні судження банку формуються на підставі аналізу наявної інформації про операції та укладені договори банку. Тому для забезпечення ефективної роботи щодо переходу на облік за МСФЗ необхідно залучити фахівців інших структурних підрозділів банків, які відповідають за бізнес та управління ризиками.
   
   Коригування операцій за попередні звітні періоди відображаються у кореспонденції з балансовими рахунками 5030 "Нерозподілені прибутки минулих років" або 5031 "Непокриті збитки минулих років", або інших складових власного капіталу. Коригування операцій поточного звітного періоду відображаються за відповідними рахунками класу 6 "Доходи", або 7 "Витрати", або рахунками класу 5 "Капітал банку", якщо задіяні рахунки для обліку іншого сукупного доходу.
   
   У фінансовій звітності банків за 2015 рік трансформаційні коригування здійснюватимуться за операціями з банківськими металами та застосуванням вимог МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" до власного капіталу.
   
   Водночас зазначаємо, що для врегулювання питання впливу гіперінфляції на власний капітал банку, керівництво банку може прийняти рішення щодо відновлення відображення у фінансовій звітності акціонерного капіталу банку за історичною вартістю.
   
   Зауважуємо на те, що за операціями банків з готівковими коштами, які здійснюються через банкомати, програмно-технічні комплекси самообслуговування, платіжні системи з використанням платіжних карток і відображаються за транзитними рахунками групи 292 "Транзитні рахунки за операціями з клієнтами", метод трансформації не застосовується. За такими операціями немає розходжень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку.
   
   Для відображення операцій, що належать до звітного періоду, банк може використовувати коригуючі проводки. Обмежень щодо використання рахунків для здійснення коригуючих проводок немає. Якщо банки з певних причин не можуть здійснити коригуючі проводки, тоді суми залишків за транзитними рахунками групи 292 "Транзитні рахунки за операціями з клієнтами" мають бути розподілені за відповідними статтями звітності залежно від подальшого зарахування коштів за їх призначенням.
   
   Враховуючи вищевикладене, банки зобов'язані забезпечити процес переходу на відображення операцій за вимогами МСФЗ до кінця поточного року (станом на кінець дня 31 грудня) таким чином, щоб фінансова звітність за 2015 рік була сформована за МСФЗ за даними бухгалтерського обліку.
   
   Головний бухгалтер -
   директор Департаменту
   
Б. В. Лукасевич

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6117 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам