Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно осуществления расчета общей (длинной/короткой) открытой валютной позиции с отчетной даты 05 октября 2015 года

Относительно осуществления расчета общей (длинной/короткой) открытой валютной позиции с отчетной даты 05 октября 2015 года   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.10.2015 р. N 40-02010/71863

   Департамент відкритих ринків
   
Територіальним управлінням Національного банку України,
   банкам України,
   Центральній розрахунковій палаті Національного банку України

   У доповнення до листа від 23.04.2015 N 29-113/27540 Департамент відкритих ринків повідомляє, що у зв'язку із набранням 01 жовтня 2015 року чинності постанови Правління Національного банку України від жовтня 2015 року N 658 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року N 182", а також з метою забезпечення контролю за обсягами включених до розрахунку валютної позиції резервів, уповноважені банки зі звітної дати 05 жовтня 2015 року здійснюють розрахунок загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції з урахуванням наступного.
   
   Згідно із пунктом 5 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2014 року N 182 "Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів" (далі - Постанова N 182) уповноважений банк має право здійснювати купівлю іноземної валюти, що надходить від іноземних інвесторів для збільшення основного капіталу банку, у сумі, що не перевищує або дорівнює загальному розміру сформованих резервів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за N 841/7129) (зі змінами) (далі - Класифікатор), на дату проведення операції.
   
   Уповноважений банк, який проводить операцію, зазначену в абзаці першому цього пункту, зобов'язаний включити до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції резерви в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора понад установлений у графіку відсоток у розмірі, що відповідає меншому - сумі невключених резервів / викупленої іноземної інвестиції (в еквіваленті).
   
   Тобто якщо сума купленої банком іноземної валюти не перевищує обсяг валютних резервів, які на дату проведення операції не включені до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції, то банк додатково включатиме до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції резерви у розмірі еквівалентному викупленої іноземної валюти, а у випадку, якщо сума такої іноземної валюти більша або дорівнює розміру невключених резервів, то резерви включаються в обсязі 100 %.
   
   Враховуючи вимоги Постанови N 182, уповноважений банк, який здійснив купівлю іноземної валюти, що надійшла від іноземних інвесторів для збільшення статутного капіталу цього банку, включає до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції резерви саме у іноземних валютах 1-ї групи Класифікатора у гривневому еквіваленті незалежно від того, у якій валюті надійшла іноземна інвестиція.
   
   Оскільки до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції мають включатися резерви понад установлений у графіку відсоток у розмірі, еквівалентному розміру викупленої іноземної інвестиції, то банки, які мають у портфелі облігації внутрішніх державних позик з індексованою вартістю (далі - ОВДП), формують показник "Сума резервів, еквівалентна розміру викупленої іноземної інвестиції, що включається до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції" файлу 42 "Дані щодо максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, інсайдерів, наданих великих кредитів та інвестування в цінні папери окремо за кожною установою" з урахуванням додатково включених до розрахунку загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції суми наявних у банка ОВДП.
   
   
   Директор Департаменту
   відкритих ринків
   
С. В. Пономаренко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам