Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предоставления разъяснения в части ведения кассовых операций обособленными подразделениями предприятия

Относительно предоставления разъяснения в части ведения кассовых операций обособленными подразделениями предприятия   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.04.2013 № 11-117/1518/5387


   
   Національний банк України розглянув звернення від <...> щодо надання роз'яснення в частині ведення касових операцій відокремленими підрозділами підприємства та повідомляє таке.
   
   Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями) визначений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі - Положення). Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, у тому числі і на відокремлені підрозділи підприємств.
   
   Відповідно до пункту 2.6 глави 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
   
   При цьому відповідно до пункту 4.2 глави 4 Положення відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами (відомостями), ведуть касову книгу, що видається і оформлюється підприємством - юридичною особою, до складу якого вони входять.
   
   Відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) та веденням книги обліку розрахункових операцій (далі - КОРО), але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть.
   
   На нашу думку, якщо юридична особа знаходиться на значній відстані (в іншому населеному пункті) від відокремленого підрозділу, який використовує під час розрахунків РРО, ведення касової книги таким підрозділом вирішується юридичною особою з урахуванням вимог щодо забезпечення оприбуткування готівки, визначених цим Положенням.
   
   Відповідно до пункту 2.8 глави 2 Положення підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів.
   
   Отже, відокремлені підрозділи мають можливість вибору шляхів зарахування готівки на банківські рахунки, одним із яких є здавання готівкової виручки (готівки) до будь-якого банку для її переказу і зарахування на визначені банківські рахунки без оприбуткування в головній книзі цієї юридичної особи або інших небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів (відповідного органу).
   
   Для обліку операцій з готівкою у національній валюті, яка проходить через касу юридичної особи, ведеться одна касова книга. Ведення окремої касової книги юридичною особою для структурного підрозділу, що використовує в роботі РРО та здійснення в ній записів щодо оприбуткування готівки такого структурного підрозділу, не передбачено вимогами Положення.
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
   
В. Ричаківська

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6125 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам