Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предоставления разъяснения по отдельным вопросам регулирования обращения наличности

Относительно предоставления разъяснения по отдельным вопросам регулирования обращения наличности   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 13.04.2005 р. N 11-113/1228-3747

    Національний банк України розглянув Ваші листи <...> та <...> щодо надання роз'яснення з окремих питань регулювання обігу готівки і у межах своєї компетенції повідомляє.
   
    Стосовно питань, викладених у листі <...>.
   
    1. Щодо відповідності вимог Указу Президента України від 12.06.95 N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" нормам Цивільного кодексу України та застосування санкцій за нецільове використання готівки, отриманої з банку.
   
    Визначення відповідності зазначеного Указу нормам законодавчих актів, у тому числі Цивільного кодексу України, не відноситься до компетенції Національного банку України.
   
    У той же час щодо застосування штрафних санкцій за нецільове використання готівки слід зазначити.
   
    Відповідно до Цивільного кодексу України суб'єкти господарювання можуть вільно розпоряджатись власними коштами, що знаходяться на їх банківських рахунках, і банки не мають права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта (статті 1066, 1067, 1068, 1074).
   
    Беручи до уваги зазначені законодавчо встановлених норм Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (далі - Положення), скасовано вимогу щодо цільового використання готівки.
   
   У зв'язку з цим і відповідні штрафні санкції за нецільове використання власних коштів, визначені Указом, на нашу думку, не повинні застосовуватись.
   
    Враховуючи, що застосування санкцій, встановлених Указом, є прерогативою відповідних контролюючих органів, зокрема Державної податкової адміністрації України (стаття З Указу), за більш детальним роз'ясненням щодо застосування санкцій, визначених Указом (у тому числі за цільове використання готівки), на нашу думку, доцільно звернутись до відповідних контролюючих органів.
   
    2. Щодо здійснення виплат через екстрені (невідкладні) обставини, які дозволяється здійснювати підприємством з готівкової виручки за наявності податкової заборгованості
   
    На сьогодні підприємства, які мають податковий борг, здійснюють розрахунки, керуючись вимогами законодавства, зокрема, Законом України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", тому норма стосовно виплат через екстрені (невідкладні) обставини була вилучена з Положення.
   
    Враховуючи вищезазначене питання щодо заборони таких виплат визначаються відповідно до законодавчо встановлених вимог і Положенням не регламентуються.
   
    3. Щодо обов'язковості підпису касира на прибутковому ордері
   
    Порядок оформлення касових операцій в цілому регламентується розділом 3 Положення.
   
    Типові форми касових ордерів (зокрема, прибуткового), затверджені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій", передбачають при здійснені касових операцій заповнення всіх реквізитів, у тому числі і підпису касира.
   
    Відповідно до абзацу б пункту 3.12 Положення касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис "Оплачено" із зазначенням дати.
   
    Таким чином, вимога щодо підпису касира на прибутковому ордері є обов'язковою.
   
    4. Щодо терміну скасування Положення N 72 та Інструкції N 69
   
    Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", яка набула чинності з 14.02.2005, визнано, що з зазначеної дати втрачають чинність постанови Правління Національного банку України від 19.02.2001 N 72 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" та від 19.02.2001 N 69 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України".
   
    Стосовно питань, викладених у листі <...>.
   
    1. Щодо переліку сільськогосподарської продукції, на який не поширюються обмеження щодо граничної суми розрахунків
   
    До компетенції Національного банку України не входить визначення переліку сільськогосподарських товарів, що належать до сільськогосподарської продукції.
   
    Враховуючи, що зазначений перелік на сьогодні врегульовано Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України", який прийнятий 24.06.2004, то у Положенні (підпункт "г" пункту 2.3) термін "сільськогосподарська продукція" вжито виходячи з законодавчо встановлених норм.
   
    2. Щодо переліку обов'язкових реквізитів в наказі про встановлення ліміту каси відокремленого підрозділу підприємства
   
    Згідно з пунктом 5.2 Положення установлення ліміту каси проводиться підприємством самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі і затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи.
   
    Питання щодо обов'язкових реквізитів такого наказу (розпорядження) про встановлення ліміту каси не входить до компетенції Національного банку України, у зв'язку з цим зазначеним Положенням не регламентується і, на нашу думку, має визначатись керівником підприємства виходячи з законодавчо встановлених вимог, що регламентують діяльність підприємства з цих питань.
   
    3. Щодо визначення понадлімітних залишків готівки в касі підприємства
   
    Пунктом 5.10 Положення передбачено, що готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку (протягом операційного часу його роботи) або були використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на господарські потреби.
   
    Таким чином, будь-які надходження готівки до каси підприємства не вважаються понадлімітними в день її надходження, якщо сума готівки, що перевищує ліміт, була здана наступного дня до банку або використана на господарчі потреби.
   
    Виконавчий директор
    з питань готівково-грошового
    обігу НБУ
О.Толстой

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам