Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно реформирования рынка платежей и гармонизации платежного законодательства Украины с нормами Европейского Союза

Относительно реформирования рынка платежей и гармонизации платежного законодательства Украины с нормами Европейского Союза   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.10.2014 р. № 25-209/62593

   Національний банк України розглянув лист <...> щодо реформування ринку платежів і гармонізації платіжного законодавства України з нормами Європейського Союзу та повідомляє таке.
   
   1. Щодо введення нових понять «платіж»(«прийом платежів») та «небанківська платіжна установа».
   
   Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» встановлено, що переказ коштів це рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Переказ коштів є фінансовою послугою, яку мають право надавати фінансові установи1.    
   __________________________________
   1 Статті 1, 4 та 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
   
   З огляду на це, вважаємо, що пропозиції стосовно надання права на законодавчому рівні «небанківським платіжним установам» здійснювати переказ коштів та визначати в законодавстві поняття «платіж» («прийом платежів»), як операцію з прийняття коштів та інших фінансових активів від одного суб'єкта з метою їх перерахування на користь іншого суб'єкта», є недоцільними.
   
   В Україні на ринку приймання платежів працюють як банки, небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію відповідного органу на переказ коштів, так і юридичні особи на підставі агентських угод з банками. Діяльність з приймання платежів цих суб'єктів законодавчо врегульована.
   
   Питання розширення кола суб'єктів, які мають право надавати фінансові послуги, потребує детального вивчення та обґрунтування (визначення правил роботи таких «платіжних установ», порядку та органів контролю за їх діяльністю, тощо).
   
   2. Щодо надання небанківським установам повноважень на ведення рахунків клієнтів та здійснення випуску електронних грошей.
   
   Слід зазначити, що на сьогодні право вести рахунки клієнтів та здійснювати випуск електронних грошей належить виключно банкам.
   
   Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі — Закон про банки) банк це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.
   
   Згідно зі статтею 47 Закону про банки до банківських послуг належать, зокрема, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах. Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку.
   
   У зв'язку з цим зазначаємо, що для отримання права відкривати та вести рахунки юридична особа має отримати банківську ліцензію, тобто, стати банком.
   
   Надання права банкам, зокрема щодо випуску електронних грошей, пов'язано з особливістю електронних грошей, які:
   
   — випускаються в обмін на готівкові та/або безготівкові кошти для неідентифікованих користувачів з метою здійснення ними розрахунків;
   
   — є зобов'язанням емітента і мають бути погашені на вимогу пред'явника.
   
   З огляду на складну економічну ситуацію в Україні, у тому числі ризики фінансування тероризму за допомогою електронних грошей на непідконтрольних української владі територіях, ризики невиконання зобов'язань за випущеними електронними грошима, створення фінансових пірамід, а також потенційні можливості для зловживання, які несуть загрозу стабільності фінансовій системі країни, вважаємо, що порушені питання стосовно надання прав небанківським установам потребують більш глибокого обґрунтування та детального вивчення, тому створення робочої групи з цих питань на сьогодні є передчасним.
   
   3. Повідомляємо, що Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до додатку XVII цієї Угоди положення Директив № 2009/110/ЄС та № 2007/64/ЄС повинні бути впроваджені протягом 4 та 5 років відповідно, з дати набрання чинності цією Угодою.
   
   У зв'язку з цим розробляється План заходів Національного банку України з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що носить комплексний характер та включає адміністративні та нормотворчі заходи.
   
   У разі надходження конкретних та обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення регулювання ринку платежів в Україні (з урахуванням можливих ризиків, визначення відповідальності учасників цього ринку та здійснення контрою за цією діяльністю), Національний банк України готовий їх розглянути у встановленому порядку.
   
   Заступник Голови
Я. В. Смолій

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам