Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснение относительно практического применения отдельных требований нормативно-правового акта НБУ

Разъяснение относительно практического применения отдельных требований нормативно-правового акта НБУ   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.10.2013 р. № 29-209/17998

   
   
Територіальним управлінням
   Національного банку України,
   Банкам України,
   Асоціації українських банків,
   Асоціації “Український кредитно-
   банківський союз”,
   Незалежній асоціації банків України

   
   
Роз’яснення щодо практичного застосування окремих вимог нормативно-правового акта Національного банку України

   
   У зв’язку із запитами банків щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правління Національного банку України від 16.09.2013 № 365 “Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України”1 (далі – Постанова № 365) Національний банк України надає такі роз’яснення.
   
   1. Про можливість зарахування коштів в іноземній валюті на поточні рахунки працівників іноземних представництв в іноземній валюті в межах України
   
   Відповідно до норм міжнародного права та сучасної міжнародної практики співробітники дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні та представництв міжнародних організацій на території України наділені низкою привілеїв та імунітетів.
   
   Разом з цим, чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права (стаття 15 Закону України «Про міжнародні договори України»).
   
   При цьому, належність до осіб, які користуються привілеями та імунітетами згідно із законодавством України та міжнародними договорами України, посвідчується документами, що видаються Міністерством закордонних справ України (далі – МЗС України) у порядку, визначеному Положенням про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, інших іноземних організацій2.
   
   Враховуючи вищевикладене зазначаємо, що вимоги Постанови № 365, яка встановила новий порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України, не поширюються на операції з розрахунків дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав в Україні та представництв міжнародних організацій на території України з власними співробітниками, якщо останні не є громадянами України або не проживають в ній постійно та акредитовані в МЗС України.
   
   ------------
   
   1 Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.09.2013 за № 1592/24124.
   2 Затверджене наказом Міністерства закордонних справ України від 13.01.2003 № 11 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
   28.01.2003 за № 62/7383.

   
   
   2. Про можливість зарахування коштів в іноземній валюті на поточний рахунок фізичної особи (резидента або нерезидента) в іноземній валюті за договором дарування валютних цінностей
   
   Зарахування надходжень в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок фізичної особи (резидента або нерезидента) в іноземній валюті здійснюється лише за договором дарування валютних цінностей, посвідченим нотаріально.
   
   
   3. Про виконання вимог пункту 2 Постанови № 365 в частині зарахування гривневого еквіваленту від продажу іноземної валюти, що була переказана на поточний рахунок фізичної особи (резидента або нерезидента) в іноземній валюті в межах України, у разі відсутності у цієї фізичної особи відкритого поточного рахунку у національній валюті.
   
   Якщо фізична особа - отримувач переказу має в уповноваженому банку рахунок в іноземній валюті і була ідентифікована банком, то уповноважений банк для здійснення зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень в іноземній валюті відкриває такій фізичній особі поточний рахунок у національній валюті. Укладання договору банківського рахунку в гривнях здійснюється під час першого звернення такої особи до банку.
   
   Якщо фізична особа - отримувач переказу не має в цьому банку рахунків і не була ідентифікована банком, то уповноважений банк зараховує гривневий еквівалент від продажу надходжень в іноземній валюті такій фізичній особі на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" до часу звернення фізичної особи до банку для відкриття поточного рахунку в гривнях.
   
   
   4. Про строки здійснення переказу коштів в іноземній валюті в межах України
   
   Строки проведення переказу визначені статтею 8 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” (далі – Закон).
   
   Відповідно до пункту 8.4 статті 8 Закону міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів. Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.
   
   Таким чином, ініціювання переказу в іноземній валюті в межах України, продаж цієї іноземної валюти за гривню та подальше зарахування гривневого еквіваленту на поточний рахунок отримувача переказу здійснюється з урахуванням вимог статті 8 Закону.
   
   
   5. Про можливість поповнення готівковою іноземною валютою поточного рахунку фізичної особи (резидента або нерезидента) в іноземній валюті довіреною особою
   
   Відповідно до статті 239 Цивільного кодексу України правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.
   
   Отже, представник за довіреністю, яка посвідчена нотаріально, має право вносити готівкову іноземну валюту на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента), яку він представляє.
   
   Директор Генерального департаменту
   грошово-кредитної політики
О. А. Щербакова

Теги
фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
2287 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам