Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснение относительно соблюдения физическими лицами требований законодательства о проведении расчетов в безналичной форме по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, на сумму более 150000 гривен

Разъяснение относительно соблюдения физическими лицами требований законодательства о проведении расчетов в безналичной форме по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, на сумму более 150000 гривен   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.08.2013 р. № 18-111/10879


   
   
   Юридичний департамент
   
   Територіальним управлінням,
   структурним одиницям Національного банку України,
   банкам України та їх філіям, незалежній асоціації банків України,
   асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   
   
Про роз'яснення стосовно дотримання фізичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунків у безготівковій формі за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, на суму більше 150000 гривень

   
   У зв'язку з набранням чинності з 01.09.2013 постановою правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013 № 210, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2013 за № 1109/23641, Національний банк України надає роз'яснення про таке.
   
   Якщо сума договору купівлі-продажу, що укладається між фізичними особами, перевищує 150000 гривень, то нотаріус має здійснювати посвідчення такого договору після того, як переконається, що сторонами дотримано вимогу про проведення розрахунків у безготівковій формі.
   
   У безготівковій формі мають здійснюватися платежі на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.
   
   Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки за договором купівлі-продажу на суму, що перевищує 150000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, унесення та/або перерахування коштів на поточний рахунок отримувача (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).
   
   Підтвердними документами про проведення розрахунків у безготівковій формі є:
   
   1) Під час переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи - покупця на поточний рахунок фізичної особи - продавця - платіжне доручення, засвідчене підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку, або документ за операціями з платіжною карткою, сформований відповідно до правил платіжної системи.
   
   Передумовою здійснення таких операцій є наявність відкритих поточних рахунків у фізичної особи - покупця і фізичної особи - продавця.
   
   2) Під час відкриття фізичною особою - покупцем вкладного (депозитного) рахунку на ім'я фізичної особи - продавця - роздрукований відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі) або розрахункові документи, визначені в пункті 1 цього роз'яснення.
   
   Передумовою здійснення таких розрахунків є відкриття фізичною особою - покупцем на підставі договору банківського вкладу (депозиту) вкладного (депозитного) рахунку на ім'я фізичної особи - продавця, на який зараховано (мають зараховуватися) кошти. Зазначений договір має містити умови вступу у володіння коштами фізичною особою - продавцем - наявність посвідченого нотаріусом договору купівлі-продажу тощо, а також визначати умови відкликання коштів фізичною особою - покупцем.
   
   3) Під час внесення або переказу коштів у депозит на окремий поточний рахунок нотаріуса - виписка банку з окремого поточного рахунку нотаріуса та документи, зазначені в пункті 2 цього роз'яснення. Переказ коштів у депозит нотаріуса покупець може здійснювати як шляхом унесення в касу банку готівки для її подальшого зарахування на окремий поточний рахунок нотаріуса, так і шляхом переказу відповідної суми коштів з власного поточного рахунку на окремий поточний рахунок нотаріуса тощо.
   
   Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого нотаріусом поточного рахунку в національній валюті. Цей рахунок відкривається в порядку, визначеному Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492. Згідно з пунктами 4.5, 4.6 глави 4 цієї Інструкції для відкриття окремого поточного рахунку з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття в депозит грошової суми нотаріус зобов'язаний подати банку такі документи:
   
   заяву про відкриття поточного рахунку;
   
   копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
   
   копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі доходів і зборів;
   
   копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі Пенсійного фонду України;
   
   картку із зразками підписів.
   
   Перерахування з депозиту нотаріуса грошових сум здійснюється в порядку, визначеному пунктом 9 глави 21 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.
   
   4) Під час застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитива) - заява про відкриття акредитива та примірник платіжного доручення, засвідчені підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.
   
   Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність укладеного договору (наприклад, договору про наміри) між фізичною особою - покупцем і фізичною особою - продавцем, в якому передбачені умови та порядок проведення розрахунків за акредитивом, а також відкритого покритого безвідкличного акредитива в банку фізичною особою - покупцем.
   
   5) Під час унесення готівки на поточний рахунок фізичної особи - продавця - роздрукований касовий документ (квитанція до заяви на переказ готівки, квитанція/сліп платіжного термінала, квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку), що підтверджує внесення готівки.
   
   Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого поточного рахунку фізичної особи - продавця до моменту укладення договору купівлі-продажу.
   
   Обов'язкові реквізити документів, які підтверджують здійснення безготівкових розрахунків, визначені для:
   
   платіжного доручення - у пункті 2.14 глави 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22;
   
   документа за операціями з платіжною карткою - у пункті 7.7 глави 7 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223;
   
   виписки з рахунку - у пункті 5.5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 18.06.2003 № 254;
   
   квитанції / чека / сліпа / іншого документа банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі, - у пунктах 1.3, 1.19 - 1.22 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174;
   
   заяви про відкриття акредитива - у пунктах 8.11, 8.12 глави 8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22.
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
В. І. Ричаківська

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам