Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснение относительно соблюдения требований Законов Украины "О Национальном банке Украины", "Об исполнительном производстве"

Разъяснение относительно соблюдения требований Законов Украины "О Национальном банке Украины", "Об исполнительном производстве"   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.09.2014 р. N 25-206/48492

   
   Департамент платіжних систем та розрахунків
   
Територіальним управлінням Національного банку України
   Банкам України

   
Роз'яснення щодо дотримання вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про виконавче провадження"

   
   Законом України від 04 липня 2014 року N 1586-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи" внесено зміни до низки законів України, зокрема, до Законів України "Про Національний банк України" та "Про виконавче провадження".
   
   1. Змінами, внесеними до статті 73 Закону України "Про Національний банк України", передбачено, що переважне і безумовне право Національного банку задовольняти будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, оформлену у встановленому законом порядку, за якою настав строк погашення, не поширюється на банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, які виводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з ринку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
   
   У зв'язку з цим під час тимчасової адміністрації в банку списання в безспірному порядку заборгованості банку перед Національним банком України, основаної на здійсненому рефінансуванні, не здійснюється.
   
   2. Згідно зі змінами, внесеними до пункту 9 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження", здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або ліквідація банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є обставинами, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження без будь-яких винятків.
   
   Таким чином, під час тимчасової адміністрації в банку примусове списання та арешт коштів банку не здійснюються.
   
   Враховуючи це, банк / територіальне управління Національного банку України у разі запровадження тимчасової адміністрації в банку-кореспонденті:
   
   повертає стягувачу без виконання платіжні вимоги на примусове списання коштів банку з його кореспондентського рахунку з обов'язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої платіжна вимога не може бути виконана;
   
   продовжує обліковувати на відповідному позабалансовому рахунку документи про арешт коштів банку, що надійшли до запровадження тимчасової адміністрації в банку, та повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ про арешт коштів, про запровадження тимчасової адміністрації в банку. При цьому територіальне управління Національного банку України відміняє ліміт технічного рахунку банку, установлений на виконання документа про арешт коштів;
   
   приймає і обліковує на відповідному позабалансовому рахунку без виконання (без установлення територіальним управлінням Національного банку України ліміту технічного рахунку банку) документи про арешт коштів банку, які надійшли під час тимчасової адміністрації, та повідомляє орган, який прийняв (надіслав) документ про арешт коштів, про запровадження тимчасової адміністрації в банку;
   
   списує документи про арешт коштів банку, які надійшли до запровадження тимчасової адміністрації та/або під час тимчасової адміністрації, з відповідного позабалансового рахунку в разі отримання документів про зняття арешту з коштів банку;
   
   виконує документи про арешт коштів банку на початку наступного операційного дня за днем припинення тимчасової адміністрації в банку у разі припинення тимчасової адміністрації в банку у зв'язку із виконанням інвестором відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій (паїв) заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства України;
   
   повертає без виконання документи про арешт коштів банку, які були прийняті, та списує їх з відповідного позабалансового рахунку в разі запровадження процедури ліквідації банку.
   
   Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України" нормативно-правові акти Національного банку не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України.
   
   Тому до внесення відповідних змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 3201, банкам / територіальним Управлінням Національного банку України необхідно керуватися вимогами Законів України "Про Національний банк України", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про виконавче провадження".
   
   ____________
   1 Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за N 1035/12909.
   
   Заступник Голови
   
Я. В. Смолій

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам