Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга

Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.09.2014 р. N 48-304/53428

   Департамент фінансового моніторингу
   
Банкам України
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Незалежній асоціації банків України
   Територіальним управлінням Національного банку України

   
Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

   У зв'язку із запитами банків щодо практичного застосування окремих норм постанови Правління Національного банку України від 20.08.2014 N 515 "Про врегулювання ситуації на валютному ринку України" (далі - Постанова N 515) під час виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), Національний банк України надає такі роз'яснення.
   
   Згідно з пунктом 6 частини першої статті 1 Закону об'єктом фінансового моніторингу є дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників.
   
   Пунктом 3 частини другої статті 6 Закону встановлено обов'язок банку забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.
   
   Пунктом 4 частини першої статті 1 Закону визначено, що фінансова операція - це будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу. При цьому учасниками фінансової операції є клієнт1, контрагент2, а також особи, які діють від їх імені або в їхніх інтересах (пункт 18 частини першої статті 1 Закону).
   
   ____________
   1 Клієнт - це будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу (пункт 19 частини першої статті 1 Закону).
   
   2 Контрагент - це особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів (пункт 1.2 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189).
   
   Відповідно до вимог пункту 2 Постанови N 515 уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту поширюється вимога щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 100 %, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" (далі - розподільчий рахунок 2603).
   
   При цьому подальше зарахування коштів на клієнтський рахунок3 в національній валюті з розподільчого рахунку 2603 з урахуванням вимог щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті в розмірі 100 % не є самостійною фінансовою операцією, а є внутрішньобанківською операцією4, яка здійснюються банком самостійно без доручення клієнта чи контрагента.
   
   ____________
   3 Клієнтські рахунки - це особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки (пункт 1.10 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254).
   
   4 Внутрішньобанківські операції - це операції банку, що не пов'язані з виконанням доручень клієнтів (пункт 1.10 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254).
   
   У зв'язку з цим, на думку Національного банку України, з метою застосування виключно для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, об'єктом фінансового моніторингу в даному випадку слід вважати дії з активами, здійснені за допомогою банку, які пов'язані із зарахуванням на рахунок отримувача - клієнта банку відповідно до вимог законодавства певної суми5 завершеного переказу6 коштів7 від контрагента, який було ініційовано в іноземній валюті, за умови наявності ознак, визначених частиною першою статті 15 Закону та статтею 16 Закону, облік яких здійснюється за відповідними клієнтськими рахунками.
   
   ____________
   5 Сума переказу - кошти, відповідна сума яких внаслідок переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому у готівковій формі (пункт 1.41 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").
   
   6 Переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі (пункт 30.1 статті 30 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").
   
   7 Переказ коштів – це рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою (пункт 1.24 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").
   
   Отже в даному випадку, в реєстрі фінансових операцій банку слід зазначати: інформацію щодо суми надходження на клієнтський рахунок в національній валюті, за яким здійснювався облік завершеного переказу; "контрагент" - фактичного відправника активів, який ініціював цей переказ в іноземній валюті, та є другою стороною цього переказу; в полі "коментарі" - інформацію щодо загальної суми коштів переказу в іноземній валюті з зазначенням інформації, що міститься в реквізиті "Призначення платежу", та інформацію щодо виконання вимог законодавства стосовно обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України з зазначенням номера клієнтського рахунку в іноземній валюті, на який було безпосередньо ініційовано переказ контрагентом, а також передбачити відображення інформації у разі наявності декількох кодів ознак.
   
   Керівник Служби
   фінансового моніторингу
   
О. М. Бережний

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам