Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснения по вопросам обязательного финансового мониторинга

Разъяснения по вопросам обязательного финансового мониторинга   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   от 31.05.2013 г. № 48-104/1280/6433

   
   
Департамент фінансового моніторингу
   
   Банкам України
   Асоціації українських банків
   Асоціації "Український
   кредитно-банківський союз"
   Незалежній асоціації банків України
   Територіальним управлінням
   Національного банку України
   
   
Роз'яснення з питань обов'язкового фінансового моніторингу

   
   На численні запити банків щодо застосування статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону, Національний банк України вважає за необхідне надати додаткові роз'яснення з порушених у листах Національного банку України від 04.04.2011 № 48-103/634-4584 та від 12.05.2011 № 48-104/945-6088 питань.
   
   За ознакою, передбаченою пунктом 4 частини першої статті 15 Закону: "зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі", фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу в разі зарахування на рахунок готівкових коштів в сумі, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (далі - сума 150000 гривень і більше), з подальшим перерахуванням коштів на суму 150000 гривень і більше того самого або наступного операційного дня іншій особі (невизначеному колу осіб).
   
   Для здійснення аналізу фінансових операцій щодо наявності ознаки обов'язкового фінансового моніторингу, визначеної пунктом 4 частини першої статті 15 Закону, не враховуються: залишок по рахунку, який передував внесенню готівкових коштів; наявність коштів, отриманих за умовами овердрафту (овердрафт - це короткостроковий кредит, що надається банком клієнту в межах обумовленої суми шляхом оплати розрахункових документів клієнта на суму, що перевищує фактичний залишок на цьому рахунку); наявність зарахувань на рахунок протягом дня безготівкових коштів.
   
   Не підлягають фінансовому моніторингу за цією ознакою фінансові операції із внесення на рахунок готівкових коштів на суму 150000 гривень і більше, якщо того самого або наступного операційного дня за відповідним рахунком проводились лише фінансові операції з перерахування клієнтом коштів на власний рахунок; фінансові операції зі зняття клієнтом коштів готівкою; фінансові операції із перерахування іншим особам коштів у розмірі, що є меншим, ніж 150000 гривень. При цьому звертаємо увагу на передбачені пунктом 3 частини першої статті 16 Закону вимоги, згідно з якими внутрішній фінансовий моніторинг фінансових операцій здійснюється у випадку виявлення фактів неодноразового їх проведення, якщо характер таких операцій дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом.
   
   Враховуючи викладене, обов'язковому фінансовому моніторингу за відповідною ознакою підлягатиме кожна фінансова операція із зарахування протягом одного дня на рахунок готівкових коштів, яка проводилась на суму 150000 гривень і більше*, якщо того самого або наступного операційного дня після зарахування готівкових коштів здійснювалось хоч одне перерахування іншій особі коштів, сума якого дорівнює чи перевищує загальну суму вищезазначених зарахувань готівкових коштів.
   
   __________
   * В день проводилось дві та/або більше таких фінансових операцій.
   
   Наприклад, протягом одного робочого дня на рахунок клієнта було здійснено послідовно зарахування готівкових коштів на такі суми - 150000 гривень, 200000 гривень, 186000 гривень. В той же операційний день після останнього зарахування готівкових коштів було здійснено одну фінансову операцію щодо перерахування коштів іншій особі на загальну суму 600000 гривень.
   
   У такому випадку всі фінансові операції із зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта підлягатимуть обов'язковому фінансовому моніторингу.
   
   У випадку, якщо протягом одного дня на рахунок клієнта здійснено декілька зарахувань готівкових коштів**, а після цього того самого або наступного операційного дня здійснено одне чи декілька перерахувань коштів іншій особі (невизначеному колу осіб)**, то фінансовий моніторинг кожної із зазначених операцій щодо зарахування на рахунок готівкових коштів за вказаною ознакою здійснюється послідовно в межах відповідної суми зарахувань готівкових коштів.
   
   Крім того, обов'язковому фінансовому моніторингу підлягатиме послідовно в межах відповідної суми зарахувань готівкових коштів в тому числі й проведена протягом дня остання фінансова операція із зарахування готівкових коштів на суму 150000 гривень і більше (далі - остання фінансова операція)*, якщо переказ коштів у розмірі не менше ніж 150000 гривень із загальної суми подальшого перерахування іншій особі здійснюється в межах вищезазначеної останньої фінансової операції.
   
   Наприклад, протягом одного робочого дня на рахунок клієнта з відкритим лімітом овердрафту було здійснено послідовно зарахування готівкових коштів на такі суми - 150000 гривень, 200000 гривень, 800000 гривень. В той же операційний день після останнього зарахування готівкових коштів було здійснено одну фінансову операцію щодо перерахування коштів іншій особі на загальну суму 500000 гривень.
   
   У такому випадку інформація щодо перших двох (відповідно до хронології зарахувань) фінансових операцій із зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта підлягає внесенню до Реєстру фінансових операцій (далі - Реєстр) за кодом ознаки "1031" згідно з Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, передбаченим наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 № 148 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення".
   
   Стосовно третьої фінансової операції із зарахування на рахунок готівкових коштів на суму 800000 гривень слід ураховувати, що до Реєстру така операція вноситься:
   
   за кодом ознаки "1031" - якщо наступного операційного дня не здійснювалися інші фінансові операції щодо переказу іншій особі коштів на суму 150000 гривень і більше;
   
   за кодами ознак "1031", "1032" - у разі додаткового здійснення наступного операційного дня клієнтом перерахувань коштів іншим особам** в межах (або більше) суми, на яку проведена третя фінансова операція із зарахування готівкових коштів, у тому числі, якщо такі перерахування коштів здійснюються повністю чи частково за рахунок овердрафту.
   
   __________
   ** Кожне з яких проводилось на суму 150000 гривень і більше.
   
   Звертаємо увагу, що наведені приклади не є вичерпними. Банк в кожному конкретному випадку має здійснювати аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу, зокрема за ознакою, передбаченою пунктом 4 частини першої статті 15 Закону, в порядку, установленому Програмою здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку під час обслуговування клієнтів.
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
   
О.О. Ткаченко

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам