Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Налогообложение товаров в зависимости от выбранного таможенного режима

Налогообложение товаров в зависимости от выбранного таможенного режима

Налогообложение товаров в зависимости от выбранного таможенного режима

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.01.2004 р. N 11/5-15-4-ЕП
   
   Начальникам регіональних митниць
   Начальникам митниць
   
   Про оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму
   
   Із змінами і доповненнями, внесеними
   листом Державної митної служби України
   від 23 січня 2004 року N 11/2-15-676-ЕП


   
   У зв'язку з набранням з 01.01.2004 чинності Митним кодексом України від 11.07.2002 N 92-IV (далі - Кодекс) роз'яснюємо наступне.
   
   Згідно зі статтями 185 та 186 цього Кодексу відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, декларантом можуть бути визначені такі види митного режиму:
   
   1) імпорт;
   2) реімпорт;
   3) експорт;
   4) реекспорт;
   5) транзит;
   6) тимчасове ввезення (вивезення);
   7) митний склад;
   8) спеціальна митна зона;
   9) магазин безмитної торгівлі;
   10) переробка на митній території України;
   11) переробка за межами митної території України;
   12) знищення або руйнування;
   13) відмова на користь держави.
   
   У зв'язку з цим та керуючись нормами актів законодавства з питань оподаткування відповідно до визначеного митного режиму оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється наступним чином.
   
   1. Імпорт
   
   Відповідно до пункту 2 статті 189 Кодексу ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає "сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України".
   
   1.1. Ввізне (імпортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками Митного тарифу України, чинними на день оформлення вантажної митної декларації (далі - ВМД).
   
   1.2. Акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну.
   
   1.3. Податок на додану вартість (далі - ПДВ) сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.
   
   2. Реімпорт
   
   Відповідно до статті 191 Кодексу "товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:
   
   1) походять з митної території України;
   2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;
   3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;
   4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом Міністрів України".
   
   2.1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі пункту "є" статті 19 Закону України від 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф" за умови підтвердження українського походження товару.
   
   2.2. Акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами України як для підакцизних товарів, що імпортуються.
   
   2.3. ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.
   
   Згідно зі статтею 193 Кодексу у разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.
   
   Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.
   
   3. Експорт
   
   Відповідно до пункту 2 статті 195 Кодексу вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає "сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів".
   
   3.1. Вивізне (експортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими на експорт відповідними законами України.
   
   3.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 18-92 "Про акцизний збір".
   
   3.3. ПДВ у відповідності до пункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" не сплачується.
   
   4. Реекспорт
   
   Відповідно до статті 198 Кодексу "звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України".
   
   4.1. Вивізне (експортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими на експорт відповідними законами України.
   
   4.2. Відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" акцизний збір не сплачується як при експорті товарів.
   
   4.3. ПДВ у відповідності до пункту 6.2.1 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" не сплачується.
   
   5. Транзит
   
   Товари, що переміщуються транзитом, при дотриманні умов, передбачених статтею 201 Кодексу, у відповідності до статті 3 Закону України від 20.10.99 N 1172-XIV "Про транзит вантажів" та статті 4 розділу V Закону України від 22.05.2003 N 849-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" звільняються від оподаткування митом, акцизним збором та ПДВ.
   
   6. Тимчасове ввезення (вивезення)
   
   Відповідно до статті 209 Кодексу "звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковими законами України".
   
   6.1. Тимчасове ввезення
   
   6.1.1. При тимчасовому ввезенні товарів, зазначених у статті 206 Кодексу, ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
   6.1.2. При тимчасовому ввезенні товарів, зазначених у статті 206 Кодексу, акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
   6.1.3. При тимчасовому ввезенні товарів, зазначених у статті 206 Кодексу, ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
   Тимчасове ввезення товарів, не зазначених у статті 206 Кодексу, у тому числі майна за договорами оренди (лізингу), застави та іпотеки, здійснюється зі сплатою мита, ПДВ та акцизного збору на загальних підставах.
   
   6.2. Зворотне вивезення після тимчасового ввезення
   Вивізне (експортне) мито, ПДВ та акцизний збір не сплачуються.
   
   6.3. Тимчасове вивезення
   
   6.3.1. При тимчасовому вивезенні товарів, зазначених у статті 206 Кодексу, вивізне (експортне) мито не сплачується на підставі статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
   6.3.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
   6.3.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
   
   6.4. Повернення після тимчасового вивезення
   
   6.4.1. При поверненні тимчасово вивезених товарів:
   - ввізне (імпортне) мито відповідно до пункту "є" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" не справляється з товарів, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки,
   - ввізне (імпортне) мито відповідно до пункту "ж" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" не справляється з товарів, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України.
   6.4.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
   6.4.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
   
   7. Митний склад
   
   Відповідно до статті 212 Кодексу "митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України".
   
   7.1. Відповідно до статті 7 Указу Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" ввізне (вивізне) мито не справляється.
   
   7.2. Відповідно до статті 7 Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" акцизний збір не справляється.
   
   7.3. Відповідно до статті 6 Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" ввезення товарів з-за меж митної території України на території митних складів не оподатковується ПДВ. При здійсненні операцій з вивезення товарів з митної території України на території митних складів ПДВ не сплачується.
   
   8. Спеціальна митна зона
   
   8.1. Справляння мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони, та положень Закону України від 24.12.2002 N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів".
   
   8.2. Справляння акцизного збору здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони, та положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших товарів".
   
   8.3. Справляння ПДВ здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони, та положень пункту 11.36 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".
   
   9. Магазин безмитної торгівлі
   
   Відповідно до статті 225 Кодексу "магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання".
   
   9.1. Відповідно до статті 7 Указу Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" ввізне (вивізне) мито не справляється.
   
   9.2. Відповідно до статті 7 Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" акцизний збір не справляється.
   
   9.3. Відповідно до статті 6 Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" ввезення товарів з-за меж митної території України на користь магазинів безмитної торгівлі не оподатковується ПДВ. При здійсненні операцій з вивезення товарів з митної території України на користь магазинів безмитної торгівлі ПДВ не сплачується.
   
   10. Переробка на митній території України
   
   Статтею 229 Кодексу встановлено, що "переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту".
   
   Відповідно до статті 231 Кодексу "операції щодо переробки товарів можуть включати:
   1) власне переробку товарів;
   2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;
   3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;
   4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються".
   
   10.1. Ввезення товарів для переробки
   
   10.1.1. Переробка давальницької сировини.
   Оподаткування давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, здійснюється у порядку, встановленому статтею 2 Закону України від 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   10.1.2. Монтаж, збирання, монтування та налагодження товарів, а також переробка товарів, яка не підпадає під дію Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   (абзац перший пункту 10.1.2 підрозділу 10.1 із змінами, внесеними згідно з
    листом Державної митної служби України від 23.01.2004 р. N 11/2-15-676-ЕП)
   - ввізне (імпортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками Митного тарифу України, чинними на день оформлення ВМД,
   - акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими для окремих товарів, що імпортуються в Україну,
   - ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.
   10.1.3. Ремонт, відновлення та регулювання товарів.
   - ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі статті 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф",
   - акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну,
   - ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.
   10.1.4. Використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.
   - ввізне (імпортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками Митного тарифу України, чинними на день оформлення ВМД,
   - акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну,
   - ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.
   
   10.2. Вивезення продуктів переробки
   
   10.2.1. Оподаткування готової продукції, виробленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   10.2.2. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.
   
   10.3. Реалізація на митній території України продуктів переробки
   
   10.3.1. Оподаткування готової продукції, виробленої із давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   10.3.2. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при імпорті товарів. У разі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) при ввезенні товарів для переробки за попередньою ВМД сплата додаткових сум цих податків та зборів (обов'язкових платежів) внаслідок зміни ставок податків, курсу валюти тощо має здійснюватись у порядку, визначеному листом Державної митної служби України від 02.04.2003 N 11/2-15-4961-ЕП.
   
   11. Переробка за межами митної території України
   
   Статтею 237 Кодексу встановлено, що "переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України та наступного повернення в Україну".
   Відповідно до статті 242 "продукти переробки, що ввозяться на митну територію України, оподатковуються відповідно до закону".
   
   11.1. Вивезення товарів для переробки
   
   11.1.1. Оподаткування давальницької сировини, що вивозиться за межі митної території України, здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   11.1.2. Митне оформлення інших товарів.
   - вивізне (експортне) мито не сплачується,
   - акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір",
   - ПДВ у відповідності до Закону України "Про податок на додану вартість" не сплачується.
   
   11.2. Повернення продуктів переробки
   
   11.2.1. Оподаткування готової продукції, виробленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   11.2.2. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється зі сплатою ввізного мита, акцизного збору та ПДВ на загальних підставах як при імпорті товарів. При цьому, сплата встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється по ВМД на продукти переробки, а по окремій ВМД на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів, здійснюється нарахування з посиланням на сплачені кошти по ВМД на продукти переробки.
   
   11.3. Реалізація за межами митної території України продуктів переробки
   
   11.3.1. Оподаткування готової продукції, виробленої із давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
   11.3.2. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.
   
   12. Знищення або руйнування
   
   Відповідно до статті 243 Кодексу "знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються".
   
   12.1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі пункту "д" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
   
   12.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
   
   12.3. ПДВ не сплачується відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".
   
   13. Відмова на користь держави
   
   Відповідно до статті 246 Кодексу "у режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання".
   
   13.1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі пункту "г" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
   
   13.2. Акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".
   
   13.3. ПДВ не сплачується відповідно до підпункту 5.1.16 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість".
   
   Про порядок сплати сум, одержаних експортерами як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час експорту товарів, а також процентів з цих сум при застосуванні режиму реімпорту, вас буде проінформовано додатково після узгодження цього питання з Державною податковою адміністрацією України.
   
   Стаття 24 Закону України "Про Єдиний митний тариф", згідно з якою "мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для складання, монтажу, переробки або обробки з подальшим зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власнику товарів при їх вивезенні за межі митної території України та пред'явленні свідоцтв про використання цих товарів для цілей, зазначених у цій статті" буде застосовуватись після визначення механізму підтвердження цільового використання товарів.
   
   Заступник Голови Служби
   М. Іванюк
   

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61316 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти