Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • КМУ

Дата
Номер
Тема
Показати ще

Постанови Кабінету Міністрів України

Що таке Кабінет Міністрів України?

Постанови Кабінету Міністрів України - вищий орган виконавчої влади в Україні. Основні функції цього відомства - контроль і виконання Законів України на всіх рівнях. Основні документи, які видає орган - постанова і розпорядження. Вони є обов'язковими до виконання і за своєю суттю є найважливішими підзаконними актами, що регулюють практично всі сфери життя і діяльності громадянина України.

Основні завдання КМУ (КАБМІНУ):

  • Здійснення зовнішньої і внутрішньої політики держави;

  • Забезпечення прав і свобод громадянина;

  • Розробка програм розвитку країни;

  • Створення проекту закону про Державний бюджет;

  • Реалізація ЗЕД України;

  • Контроль і координація міністерств та інших органів влади та інші функції.

Практично всі рішення, прийняті на засіданнях, документуються і видаються в форматі постанов або розпоряджень. Після цього, їх підписує глава держави, і вони вступають в силу, після чого стають обов'язковими для виконання всіма суб'єктами правовідносин.

Прийняті Кабміном постанови - це основні документи, що регулюють діяльність практично всіх суб'єктів правовідносин у державі.