Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об осуществлении всестороннего анализа и проверки документов (информации) о финансовой операции и ее участников с целью выявления индикаторов подозрительной финансовой операции

Об осуществлении всестороннего анализа и проверки документов (информации) о финансовой операции и ее участников с целью выявления индикаторов подозрительной финансовой операции   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.06.2016 р. № 25-0004/48670

   
   (додатково див. листи НБУ від 14.06.2016 р. № 25-005/50423, від 15.06.2016 р. № 25-0005/50847)
   
   
Департамент фінансового моніторингу

   
   
   
Незалежній асоціації банків України, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз", банкам України

   
   Національний банк України в доповнення до листа від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій" (далі - Лист) повідомляє таке.
   
   З метою запобігання використанню уповноваженого банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення вимоги Листа застосовуються також до фінансової операції незалежно від суми, на яку вона здійснюється (має намір здійснюватися), із купівлі/перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів іноземному інвестору (далі - фінансова операція).
   
   Пакет документів, що є підставою для здійснення (наміру здійснення) такої фінансової операції, має містити також документи, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком (перелік документів не є вичерпним), зокрема:
   
   1) фінансову звітність клієнта - юридичної особи, що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію, додатки до податкової декларації, іншу фінансову звітність);
   
   2) довідку про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) за формою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012 N 1264 "Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 24.12.2012 за N 2155/22467;
   
   3) інформацію/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) контрагентів фінансової операції, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу;
   
   4) інформацію/документи, що підтверджує(ють) наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри.
   
   Звертаємо увагу, що банк має забезпечити:
   
   здійснення відповідного всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про таку фінансову операцію та її учасників з метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції, визначених у Листі;
   
   у разі подання до Національного банку України у встановлених випадках та порядку пакета документів, крім документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, також надання пакета документів, визначених у цьому листі, що додатково подаються клієнтом до банку та/або готуються банком щодо такої фінансової операції.
   
   
   
   В. о. заступника Голови
   Національного банку України
К. В. Рожкова

   
   
   

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам