Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


30.08.21
14408 15

Податок на нерухомість: платити чи ні?!

Артем Ткаченко Адвокат для бізнесу (податкові, господарські спори, 212 ККУ)

Хто та в яких випадках має платити податок на нерухомість в 2021 році.

ХТО Є ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО?

Згідно з ПКУ (пп.266.1.1 п .266.1 ст. 266), платниками податку на нерухоме майно є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.

ЗА ЯКУ НЕРУХОМІСТЬ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ?

Сплачувати податок за нерухомість доведеться, якщо:

• площа квартири більше як 60 кв. м,

• площа житлового будинку понад 120 кв. м,

• площа різних типів об'єктів нерухомості більше ніж 180 кв. м.

Сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму. Наприклад, якщо загальна площа вашої квартири 72 кв.м, то вам доведеться заплатити податок за 12 кв.м.

Крім того, власникам квартири площею понад 300 квадратних метрів або будинку понад 500 квадратних метрів потрібно буде заплатити 25 тис. грн.

ЯКИЙ РОЗМІР ПОДАТКУ І ХТО ЙОГО РОЗРАХОВУЄ?

Розмір податку може самостійно визначати місцева влада, але він не повинен перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати.

   У 2021 році податок на нерухомість складає до 70,8 грн. за кожен «зайвий» кв.м.

У ЯКІ СТРОКИ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ ПОДАТОК?

У 2021 році сплачується податок за 2020 рік.

До 1 липня платникам повинні надійти податкове повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (пп. 266.10.1 ст. 266 ПКУ).

ЯКИЙ ДОКУМЕНТ МАЄ НАДІЙТИ НА АДРЕСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення-рішення.

Тобто на Вашу адресу має надійти саме податкове повідомлення-рішення, а не «інформаційний аркуш» щодо необхідності сплати податку на нерухомість.

Не варто хвилюватись при отриманні «інформаційного аркушу», оскільки він містить суто інформаційний характер, який навіть не встановлює особу, яка його Вам відправила (поклала у поштову скриньку), а тобто немає жодної юридичної сили.

ХТО ПОВІДОМЛЯЄ, НА ЯКУ АДРЕСУ ТА КУДИ ПЛАТИТИ?

Податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації).

Податкова реєстрація (податкова адреса) фізичної особи – місце проживання за яким таку особу взято на облік як платника податків. Податкова адреса може бути лише одна.

Відомості про податкову адресу знаходяться в обліковій картці платника податків, саме за цією адресою податкова і направить вам повідомлення – рішення.

В повідомленні-рішенні вказуються відповідні платіжні реквізити, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

ЧИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ СПЛАТУ ФО ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО З ВИНИ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ?

Відповідно до пп. 54.3.3 ст. 54 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, є контролюючий орган.

Оскільки за ст. 54 ПКУ сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, то платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому ПКУ (п. 54.5 ст. 54 ПКУ).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п. 266.7 ст. 266 ПКУ).

Згідно зі ст. 42 ПКУ документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 ПКУ, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

Отже, ПКУ не передбачено відповідальність за несвоєчасну сплату фізичною особою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі якщо податкове повідомлення-рішення з такого податку не надіслане за податковою адресою платника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або не вручене йому або його представнику особисто.

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пп. 266.7.2 ст. 266 ПКУ, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

ЯКЩО МАЙНО ЗНАХОДИТЬСЧЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Тимчасово, на період проведення АТО, для платників податків, які станом на 14.04.2014 р. мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території, що визнана такою відповідно до Постанови № 254, або в населених пунктах на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування місцевими податками, зборами на цих територіях, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особ­ливостей, визначених у п. 38 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

Отже, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14.04.2014 р. по 31 грудня року, в якому буде завершено проведення АТО.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та пунктів, розташованих на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням № 1085-р.

ЯКІ ШТРАФИ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗА НЕВЧАСНУ СПЛАТУ ПОДАТКУ?

Затримка платежу на строк до 30 днів - розмір штрафу становить 10% суми податку. Затримка платежу більш як 30 днів, розмір штрафу становить 20% суми боргу.

Якщо після закінчення строків оплати ви не заплатили податок, то на суму податкового боргу нараховується пеня з розрахунку 120% річних ставки НБУ.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Для оскарження повідомлення-рішення ключовим фактором є його законність, тобто, чи діяв податковий орган на підставі та в межах законодавства.  За своєчасність достовірність та повноту нарахування податку відповідає ДПС, тому якщо рішення вручене після 1 липня, сума податку розрахована невірно, або рішення містить інші помилки з вини ДПС, це є підставою для його скасування.

У судовій суперечці з ДПС, вирішальну роль грає законність дій податкового органу як в частині обчислення суми зобов’язань, так і в строки повідомлення платника податків. Будь-яке недотримання законодавства податковим органом може стати підставою для скасування його рішення. Але треба пам’ятати, що в такому випадку йдеться тільки про скасування повідомлення-рішення податкового органу, а не про скасування податку для платника.

Висновки

1. Не варто хвилюватись при отриманні «інформаційного аркушу», оскільки він містить суто інформаційний характер, який навіть не встановлює особу, яка його Вам відправила (поклала у поштову скриньку), а тобто немає жодної юридичної сили.

2. Рішення про необхідність слпати податку на нерухомість має бути оформлене у вигляді податкового повідомлення-рішення у відповідності до підпункту 266.7.2 пункту 266.7 статті 266 ПК України;

3. Повідомлення-рішення має бути надіслане (вручене) Вам контролюючим органом до 1 липня року;

4. Податковий орган самостійно розраховує суму податку на нерухомість та надсилає повідомлення-рішення на вашу податкову адресу;

5. Датою вручення повідомлення-рішення є дата отримання такого рішення платником податку, його законним представником, або дата поштової відмітки на листі про неможливість вручення або відмову в отриманні такого листа;

6. Для фізичної особи законодавством встановлено 60 днів (з дня вручення) на виконання зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно;

7. Ви маєте право на оскарження повідолення-рішення в адміністративному або судовому порядку. Скарга подається протягом 30 календарних днів, наступних за днем надходження податкового повідомлення-рішення  контролюючого органу;

8. Отримуючи податкове повідомлення рішення з податку на нерухомість після 1 липня, ви маєте як мінімум одну підставу для його скасування, водночас, уважно передивіться саму ППР чи відповідає мова вимогам і чи вірні розрахунки контролюючого органу;

9. Якщо Ви не оскаржите або не сплатите суму податку визначену ППР, яке вважається врученим упродовж 60 днів це буде підставою для нарахування штрафу у розмірі 10 % якщо затримка буде до 30 днів, і 20% якщо більше.

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Светлана
30.08.21 12:17

Маю дві квартири на 62 та 48 кв.метрів придбаних ще до 2005 та 2013 роках. Жодного разу не отримували ППР. Податкова адреса, місце прописки вказана в податковій згідно поданої ще в 2013 рокі 5ДР та відповідає дійсності. В інших статтях Інтернету  лякають, що податкова має право нарахувати податок за 3 попередні роки, та ще накласти штраф, за несплату, Чи відповідає це дійсності? Чи потрібно мені самостійно йти до податкової та просити нарахувати мені податок. Цех іх провина, що вони не присилають мені ППР?

Відповісти
 • Олена
07.09.21 12:27

Светлана, недели три назад звонила в налоговую, сказали что уведомление еще не вручено, в личном кабинете (частного физ. лица, не предпринимателя) суммы к оплате нет, НО по телефону начисленную сумму сказали. Реквизиты есть в том же личном кабинете. Буду платить. Уведомление в этом году, скорее всего, уже не увижу. Появится в следующем году в двойном размере и со штрафом. Так было в прошлом году. 

Відповісти
 • ***
03.09.21 09:46

Хрен вам, а не налог на недвижимость!  — приговаривала Баба-Яга, приделывая к избушке куриные ножки. 

Відповісти
 • Алена
31.08.21 12:35

Светлана, вот мне как раз пришло уведомление в прошлом году за предыдущее 3 года+ штрафы на несвоеврененную оплату , тоже считала, что нет уведомления платить не нужно, в итоге очнулась у кассы)))) Решать Вам.

Відповісти
 • April
30.08.21 16:08

Светлана, Вы не одна такая. Законы не обязывают меня ходить в налоговую и просить про начисление налога. Поэтому нет бумажки из ДФС - нет и налога. 
Кстати, в статье очень хорошо все прописано.

Відповісти
 • Олена
07.09.21 12:31

April, к сожалению, свою правоту прийдется доказывать в суде. А если дело дойдет до исполнительной службы, то и снимать аресты с имущества дело хлопотное и неблагодарное. Заплатить со штрафом - в любом случае будет дешевле

Відповісти
 • Светлана
30.08.21 19:49

April, У меня есть подруга, которой как раз прислали за 3 года ППР, их сначала не было в реестре, поскольку квартира была куплена до 2014 года и все данные были в БТИ, а потом они пошли и сами зарегистрировали эту квартиру в эл. реестре недвижимости. Им и прислали  за 3 года ППР

Відповісти
 • Анна
30.08.21 14:09

Светлана, Якщо придбано в шлюбі, тоді ваш чоловік є співвласником квартир. 62кв.м. +48кв.м. =110кв.м.:2людини =55кв.м. Податок не платиться.

Відповісти
 • Елена
03.09.21 17:21

Анна, не путайте, в держреестре указана доля в собственности, если стоит 1, следовательно для целей налогообложения только Светлана участвует, 

Відповісти
 • Наталия
30.08.21 18:12

Анна, площадь квартир не суммируется, применяется только к одной на выбор, за вторую надо платить.

Відповісти
 • ***
30.08.21 13:23

Светлана, Не забудьте взять с собой в ДФС  бумагу для принтера, картридж, конверт с маркой и баночку кофе.

Відповісти
 • Ирина
30.08.21 12:23

Супер! Несколько лет я ждала подобной статьи. Исчерпывающе...
Спасибо огромное.

Відповісти
 • Елена
31.08.21 22:46

Какую роль играет количество проживающих, например, в 4 -х комнатной квартире проживает мать и 3   детей. Площадь больше 60 кв.м

Відповісти
 • Наталия
03.09.21 09:42

Имею две квартиры в разных городах,  36 кв. м и 56 кв. м приходит два уведомления, плачу за разницу 32 кв.м по двум квитанциям. Правильно ли это?

Відповісти
 • Терешин
07.09.21 10:35

Наталия,вам правильно приходят уведомления

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам