Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2014/№5
Друкувати

Інвентаризацію завершено: що показати в обліку?

Надлишки, нестачі... як усе це внести в облік? Із цим питанням як мінімум раз на рік стикається більшість із вас. Розібратися з ним вам допоможе ця стаття.
підбиваємо підсумки за рік

В обліку результати інвентаризації відображають у тому місяці, в якому її закінчено, але не пізніше за грудень звітного року (абз. «г» п.п. 11.12 Інструкції № 69*). Основа для цього — протокол інвентаризаційної комісії, затверджений керівником підприємства (лист Мінфіну від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823).

* Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69.

Нестачі ТМЦ

У межах норм природного убутку. У податковому обліку нестачі в межах норм уключають до витрат, оскільки такі витрати є нормальними і виникли у процесі госпдіяльності (п. 140.3 ПКУ). У декларації з податку на прибуток їх відображають у ряд. 06.4.43 додатка IВ. Податковий кредит за «нормативними» нестачами не коригується — знову ж таки через їх зв’язок з госпдіяльністю.

Не забудьте! З наступного року інвентаризацію треба проводити згідно з новим Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

У бухобліку «нормативну» нестачу визнають витратами звітного періоду (п. 20 П(С)БО 16) і відображають за Дт 947.

Нестачі понад норми природного убутку. У податковому обліку суму наднормативних нестач ТМЦ до витрат не включають (п. 140.3 ПКУ). Якщо винні в нестачах компенсують збитки, то таку компенсацію не включають і до доходу (п.п. 136.1.5 ПКУ).

Для цілей обкладення ПДВ наднормативні нестачі ТМЦ вважають використаними не в госпдіяльності. Тому в періоді виявлення необхідно нарахувати ПДВ-зобов’язання виходячи з ціни купівлі ТМЦ, яких не вистачає (п. 189.1 ПКУ).

Відомості про норми природного убутку містяться у спеціальних нормативних документах, у тому числі й досить «давніх» (див. лист Мінекономіки від 19.09.2003 р. № 83-22/605).

У бухобліку сума «наднормативних» нестач також відображається за Дт 947 у кореспонденції з рахунками обліку ТМЦ, яких не вистачає. Одночасно суми нестач ТМЦ понад норми природного убутку до прийняття рішення про винуватців слід показати на позабалансовому субрахунку 072 (абз. 3 п. 5.7 Методрекомендацій № 2**, п. 27 П(С)БО 9).

** Методичні рекомендації з бухгалтерському обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Нестачі в межах норм природного убутку

1

Списано ТМЦ у межах норм природного убутку*

947

20, 22, 23, 25, 26, 28

+
(06.4.43 дод. ІВ)**

Нестачі понад норми природного убутку***

1

Відображено суму нестачі ТМЦ понад норми природного убутку

947

20, 22, 23, 25, 26, 28

2

Нараховано ПДВ-зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ

947

641

3

Відображено суму нестачі понад норми природного убутку в позабалансовому обліку (з урахуванням ПДВ) до виявлення винної особи або закінчення строку позовної давності

072

4

Списано суму нестачі з позабалансового обліку (після встановлення винних осіб або закінчення строку позовної давності)

072

* Якщо облік ведеться у продажних цінах, додатково списується торгова націнка: Дт 285 — Кт 282.

** Нестачі ТМЦ у цехах у межах норм природного убутку включають до складу загальновиробничих витрат (п. 15.9 П(С) БО 16, п.п. «и» п.п. 138.8.5 ПКУ). У декларації з податку на прибуток — ряд. 05.1.

*** Якщо встановлено винного у нестачі, то його заборгованість перед підприємством відображається записом: Дт 375 — Кт 716.

 

Нестачі ОЗ

Причинами виникнення нестач основних засобів (далі — ОЗ) можуть бути їх розкрадання, псування, руйнування, невідображення вибуття об’єкта ОЗ у бухобліку тощо. У податковому обліку при списанні таких ОЗ треба керуватися п. 146.16 ПКУ. Так, підприємство збільшує витрати на суму вартості, що амортизується, окремого ОЗ за вирахуванням сум накопиченої амортизації.

Що стосується сум, отриманих від винних як компенсація, то їх треба включити до доходу.

Адже згідно з п.п. 136.1.5 ПКУ не дохід — тільки суми компенсації прямих витрат або збитків, які не були віднесені до складу витрат.

ПДВ. ОЗ, яких не вистачає, податківці розцінюють як використані не в госпдіяльності (див. підкатегорію 101.02 ЗІР) і вимагають нараховувати за ними ПДВ-зобов’язання згідно з п.п. «г» п. 198.5 ПКУ. Але зробити вам це доведеться тільки в тому випадку, якщо раніше ви відобразили за ними податковий кредит.

У бухобліку вибуття об’єкта ОЗ у результаті нестачі відображають списанням його з балансу (Дт 131 — Кт 10, Дт 976 — Кт 10).

Нестачу ОЗ до встановлення винної особи відображають на позабалансовому субрахунку 072. Після встановлення винної особи об’єкт списують із субрахунку 072 з одночасним відображенням суми компенсації (Дт 375 — Кт 746).

Надлишки ТМЦ

Перш за все з’ясуйте, чи не пов’язані такі надлишки з «обліковими» помилками. Так:

1) якщо ТМЦ не були своєчасно оприбутковані, то, за наявності документів на них, їх потрібно дооприбуткувати (податковий кредит з ПДВ можна поставити, якщо з моменту складання податкової накладної пройшло не більше 365 днів);

2) якщо ТМЦ були помилково списані, то на суму надмірно списаних засобів робиться запис: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 20, 22, 28 — методом «сторно».

Якщо помилка сталася минулого року, то запис буде іншим: Дт 20, 22, 28 — Кт 44.

Якщо документи на ТМЦ не знайдено (тобто мають місце «реальні» надлишки), то:

 — у податковому обліку надмірні ТМЦ відображають як безоплатно отримані (див. підкатегорію 102.02.70 ЗІР). На дату їх виявлення нараховують дохід виходячи зі звичайних цін (ряд. 03.9 додатка ІД). При використанні таких «надмірних» ТМЦ податківці не дозволяють включати їх до складу витрат;

 — у бухобліку їх зараховують на баланс з одночасним відображенням прибутків (Кт субрахунку 719).

Надлишки ОЗ

Наявність надлишків ОЗ найчастіше пов’язана з «обліковими» помилками. Наприклад, об’єкт помилково не був оприбуткований в обліку. Тому треба постаратися відшукати первинний документ, що підтверджує факт надходження об’єкта. Якщо такий документ знайдено — об’єкт зараховують на баланс.

Якщо об’єкт експлуатується, то підприємство має право «донарахувати» амортизацію за ним за увесь період (з урахуванням обмеження в 1095 днів) його експлуатації без фактичного зарахування на баланс. Відображають таке «донарахування» на підставі п. 138.11 ПКУв поточній декларації з податку на прибуток (лист Міндоходів від 08.01.2014 р. № 58/6/99-99-19-04-05-15). За безоплатно отриманими об’єктами права на амортизацію немає.

Якщо документи не знайдено, але підприємство може чітко визначити, від кого і коли було отримано об’єкт ОЗ, то в цьому випадку треба провести роботу з відновлення документів (звернутися за сприянням до постачальника) і відобразити в обліку оприбутковування об’єкта ОЗ. Якщо документів на ОЗ не знайшли, то:

 — у бухобліку об’єкт зараховують на баланс за справедливою вартістю (супроводжується записом: Дт 10 — Кт 746, п. 21 таблиці Методрекомендацій № 561*);

 — у податковому обліку податківці вважають такі ОЗ безоплатно отриманими. Отже, на дату виявлення об’єкта відображають інший дохід (ряд. 03.9 додатка ІД), визначений на рівні не нижче звичайної ціни (п. 137.10 ПКУ). У податковому обліку амортизацію не нараховують.

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

a.shepotko@buhgalter 911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам