Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2014/№4
Друкувати

«Ждали, ждали, та й жданки розгубили»: облік безнадійної заборгованості

Казанова Марина, налоговый эксперт
Затяжна криза не кращим чином відобразилася на дисципліні виконання зобов’язань за договорами. Отже, багато з них залишається невиконаним. У цій статті пропонуємо вам пригадати податковооблікові правила заборгованості зі строком позовної давності, що минув.
закінчення строку
позовної давності
податковий облік

Облік у продавця: заборгованість за поставленими товарами (роботами, послугами)

Продавець відвантажив товари (виконав роботи, надав послуги), але  покупець до  закінчення строку позовної давності так і  не оплатив їх.

Податок на  прибуток. Після закінчення строку позовної давності у  продавця така заборгованість вважатиметься безнадійною. На  цю суму з урахуванням ПДВ він має право збільшити інші витрати (абз. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ). При цьому, в  ідеалі, лише через резерв сумнівних боргів (Дт 38 — Кт рахунка обліку дебіторської заборгованості). Нагадуємо: створюють такий резерв згідно з П(С)БО10 (Дт 944 — Кт 38)  на  дату балансу і  тільки за поточною дебіторською заборгованістю, яка є фінактивом і  щодо якої існує невпевненість у  погашенні.

Вважаємо, що навіть якщо резерв не  створювався, платник зберігає право на  витрати (тим паче, що створити його можна не завжди). На користь цього свідчить і форма декларації з  податку на  прибуток. Щоправда, щоб не  створювати собі проблем з  податківцями (див. підкатегорію 102.28 ЗІР), такі витрати безпечніше відображати через резерв.

Якщо резерв сумнівних боргів створювався, витрати з  безнадійної заборгованості відображають за  ряд. 06.4.4 додатка ІВ. Якщо немає  за ряд. 06.4.38 додатка ІВ (але, як ми вже зазначали, це ризиковано).

Доходи і  витрати, відображені при реалізації «неоплаченого» товару, не  коригуються.

ПДВ. Відвантаживши товар, продавець нарахував ПДВ-зобов’язання. При цьому, на жаль, після закінчення строку позовної давності відкоригувати їх  не вийде. Адже постачання фактично відбулося. Та і ст. 192 ПКУ підстав для цього не  передбачає.

Облік у продавця: заборгованість за отриманим авансом

Продавець отримав передоплату, але  до закінчення строку позовної давності товар так і  не відвантажив (не  виконав роботу/послугу).

Податок на  прибуток. Заборгованість, що виникла перед покупцем, після закінчення строку позовної давності, перетворюється на безповоротну фіндопомогу (п.п. 14.1.257 ПКУ). Отже, продавець має включити цю суму до складу інших доходів (п.п. 135.5.4 ПКУ). Чи потрапляє до  неї сума ПДВ? Формально повинна (адже безповоротною фіндопомогою є вся сума заборгованості, з урахуванням ПДВ), але податківці вважають інакше. На їх думку, суму ПДВ до доходів уключати не  потрібно (див. підкатегорію 102.28 ЗІР). Відображається такий дохід у  періоді (квартал, рік) закінчення строку позовної давності. У декларації його показують за ряд. 03.25 додатка ІД.

ПДВ. При отриманні передоплати постачальник повинен був відобразити ПДВ-зобов’язання (п. 187.1 ПКУ). Чи може він при списанні безнадійної кредиторської заборгованості відкоригувати їх?

Ми переконані, що так. Адже в такому разі зникає об’єкт обкладення ПДВ (постачання не  буде, а  безповоротна фіндопомога — не  об’єкт для  ПДВ). І  податківці з  цим, імовірно, погоджуються (див. лист Міндоходів від 23.06.2014  р. № 11237/6/99-99-19-03-02-15). Коригування ПДВ-зобов’язань, на нашу думку, слід показати за  ряд. 8.1 декларації з  ПДВ на підставі бухдовідки.

У ЗІР досі «висить» консультація, в  якій заперечується можливість такого коригування. Вважаємо, лист у цьому випадку вагоміший, але найобережнішим можна запастися індивідуальною податковою консультацією.

Списання безнадійної заборгованості продавцем

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Заборгованість за поставленими товарами (роботами, послугами)

1

Відвантажено товари

1200,00

361

702

1000,00
(02)

800,00
(05.1)

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

200,00

702

641

3

Відображено собівартість товарів

800,00

902

281

4

Нараховано резерв сумнівних боргів (сума умовна)

1200,00

944

38

5

Списано заборгованість після закінчення строку позовної давності

1200,00

38

361

1200,00
(06.4.4 додатка ІВ)

6

Відображено суму безнадійної заборгованості в позабалансовому обліку (ураховується не менше 3-х років)

1200,00

071

Заборгованість за отриманим авансом

1

Отримано передоплатау

1200,00

311

681

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

200,00

643

641

3

Списано заборгованість після закінчення строку позовної давності

1200,00

681

717

1000,00*

(03.25 додатка ІД)

4

Відкориговано податкові зобов’язання з ПДВ методом «сторно»

200,00

643

641

* Як ми вже зазначали, податківці вважають, що сума ПДВ до доходів не потрапить.

 

Облік у покупця: заборгованість за отриманими товарами (роботами, послугами)

Покупець отримав товар (роботи, послуги), але  до закінчення строку позовної давності так і не перерахував оплату продавцю.

Нагадуємо, що строк позовної давності, у загальному випадку, становить 3 роки. При цьому він може припинятися або навіть уриватися.

Податок на  прибуток. Кредиторська заборгованість за  товарами (роботами, послугами), не  оплаченими після закінчення строку позовної давності, вважається безповоротною фіндопомогою (п.п. 14.1.257 ПКУ). Покупець повинен уключити цю суму разом з ПДВ до  інших доходів (п.п. 135.5.4 ПКУ, підкатегорія 101.18.01 ЗІР). Відображається такий дохід у  періоді (квартал, рік) закінчення строку позовної давності.

При цьому врахуйте: ви маєте повне право на  відображення витрат за  такими товарами (роботами, послугами)  у  загальному порядку. Той факт, що ви їх не оплатили, для  витрат значення не  має (див. відповідь на  запитання 2 УПК  № 576*).

* Узагальнююча податкова консультація щодо порядку списання кредиторської заборгованості за неоплачені товари, затверджена наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 576.

ПДВ. Припустимо, що при отриманні товару/послуги ви відобразили податковий кредит. Як вчинити з  ним при списанні заборгованості?

Податківці наполягають на  тому, що його в цьому випадку потрібно відкоригувати (лист Міндоходів від 25.06.2014  р. № 11459/6/99-99-19-03-02-15). Їх  головний аргумент зводиться до  того, що такі товари/послуги вважаються безоплатно отриманими.

У листі податківці стверджують, що податковий кредит потрібно коригувати на підставі бухдовідки за  ряд. 16.1 декларації. Зауважте: у  ЗІР усе ще є роз’яснення, що коригувати його потрібно за  ряд. 10.1 і 15, але, вважаємо, за  ряд. 16.1 робити це все ж безпечніше.

Урахуйте: позиція контролерів небезперечна. Адже норми ПКУ не  передбачають подібного коригування, як і  того, що неоплачені товари (роботи, послуги) вважаються безоплатно отриманими (п.п. 14.1.13 ПКУ). Але, на жаль, судова практика з цього питання неоднорідна, так що сподіватися на  захист Феміди не  варто. Тому, щоб уникнути зазначених ПДВ-наслідків, краще періодично переривати перебіг строку позовної давності.

Облік у покупця: заборгованість за сплаченим авансом

Покупець перерахував аванс, а продавець до закінчення строку позовної давності так і не поставив товар/роботу/послугу.

Податок на  прибуток. Після закінчення строку позовної давності для  покупця така заборгованість вважатиметься безнадійною дебіторською заборгованістю. В  ідеалі, цю суму він має право включити до  інших витрат на підставі абз. «г» п.п. 138.10.6 ПКУ. На нашу думку, він має право зробити це без жодних додаткових умов.

Але, як ми вже говорили, податківці, швидше за все, наполягатимуть на  обов’язковому створенні резерву сумнівних боргів. І  все б нічого, але  за товарною заборгованістю такий резерв узагалі не  створюють (п. 7 П(С)БО 10). Як бути? Можете відобразити витрати та чекати на реакцію податківців. Якщо вона буде фіскальною,  оскаржте їх  рішення. Але  є й  варіанти більш безпечні. Зокрема, ви можете запросити індивідуальну податкову консультацію і,  якщо висновок буде негативним, оскаржити її. Так ви хоча б зможете уникнути санкцій.

Як варіант можете перетворити товарну заборгованість на  грошову. Для цього потрібно надіслати постачальнику вимогу повернути суму коштів (у  частині купівлі-продажу товарів це дозволяє ч. 2 ст. 693 ЦКУ). У майбутньому за  такою грошовою заборгованістю ви зможете нарахувати резерв у загальному порядку.

ПДВ. Товари покупцем не отримані і, відповідно, не використані в операціях, що обкладаються ПДВ, у межах госпдіяльності, а  тому право на  податковий кредит він за ними втрачає (п. 198.3 ПКУ).

Податківці в підкатегорії 101.16 ЗІР повідомили, що в цьому випадку коригування податкового кредиту потрібно провести на підставі бухдовідки за ряд. 16.1 декларації з  ПДВ. Але  якщо раптом ви відобразили її за допомогою умовного постачання згідно з п. 198.5 ПКУ, то, вважаємо, це не  повинно вважатися помилкою.

Списання безнадійної заборгованості покупцем

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Заборгованість за отриманими товарами (роботами, послугами)

1

Оприбутковано товар

1000,00

281

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

200,00

641

631

3

Списано заборгованість після закінчення строку позовної давності

1200,00

631

717

1200,00
(03.25 додатка ІД)

 —

4

Відкориговано податковий кредит з  ПДВ (для обережних платників)

200,00

641

631

 —

 —

Заборгованість за сплаченим авансом

1

Перераховано передоплату постачальнику

1200,00

371

311

 —

 —

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

200,00

641

644

 —

 —

3

Списано заборгованість після закінчення строку позовної давності

1200,00

944

371

 —

1200,00*

(06.4.38 додатка ІВ)

4

Відкориговано податковий кредит з ПДВ (методом «сторно»)**

200,00

641

644

5

Відображено суму безнадійної заборгованості в позабалансовому обліку (ураховується не менше 3-х років)

1200,00

071

* Як ми вже зазначали, цей варіант є ризикованим (за такою заборгованістю не створювався резерв сумнівних боргів).

** Податківці повідомили, що таке коригування має відображатися за ряд. 16.1 декларації. При цьому, вважаємо, «прибрати» податковий кредит можна і за допомогою умовного постачання.

 

m.kazanova@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам