Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2016/№1-2
Друкувати

«Трудова» квота — порахувати та відзвітувати просто!

Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Квота з працевлаштування неконкурентоспроможних громадян уже перестала бути екзотикою для більшості роботодавців. Пам’ятаєте? Якщо у вас налічилося 20 і більше працівників, то серед них обов’язково мають бути молодий, старожила, дбайливий батько чи інший «квотний» кадр. Повідомити про це потрібно до центру зайнятості. Забули, про що йдеться, чи вперше чуєте про це? Освіжити в пам’яті головне або ознайомитися з правилами вам допоможе наш матеріал.
звітність роботодавців

Ласкаво просимо, любі «квотники»!

Почнемо з хорошого. «Трудову» квоту встановлено не для всіх роботодавців, а тільки для «підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб». Саме тому, на наш погляд, не повинні розраховувати «трудову» квоту роботодавці-підприємці (ФОП) незалежно від кількості працевлаштованих ними осіб. Адже вони не зазначені серед тих, хто повинен ☺ ( ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість*). І хоча з роз’яснень Мінсоцполітики (див. лист від 23.09.2013 р. № 733/021/106-13) випливає зворотне, ми з цим категорично не згодні.

* Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Визначити чисельність для квоти досить просто — за показником середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) за звітний (2015) рік. Якщо це значення більше 20, то ви «квотник», менше або дорівнює 20 — щасливець, але можете ознайомитися з нашою статтею на майбутнє.

Чому дорівнює квота і кого включаємо

Розмір «трудової» квоти на 2016 рік дорівнює 5 % СКШП за 2015 календарний рік ( ст. 14 Закону про зайнятість). Його розраховуйте самостійно!

Кого включати в рахунок виконання «трудової» квоти? Тих працівників, які:

по-перше, працевлаштовані на вашому підприємстві на умовах повної зайнятості за основним (!) місцем роботи. А отже, працівників з неповним робочим часом, у тому числі й сумісників, до розрахунку не беремо;

по-друге, мають додаткові гарантії з працевлаштування (крім інвалідів, що не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058**). Перелічуємо цих «завидних женихів і наречених» у табл. 1.

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.09.2003 р. № 1058-IV.

Таблиця 1. Вони мають додаткові гарантії з працевлаштування

№ з/п

Категорії осіб

Документи, що підтверджують статус працівника

1

Один з батьків або особа, яка їх замінює і:

1.1

— утримує дитину (дітей) віком до шести років

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду — для осіб, які замінюють батьків

Важливо! Для того щоб облікувати свого працівника в рахунок виконання «трудової» квоти, необхідно отримати від роботодавця другого з батьків дитини письмове підтвердження про умови працевлаштування такого другого з батьків, тобто про те, що він не працевлаштований у рахунок виконання «трудової» квоти (див. лист Мінсоцполітики від 29.08.2013 р. № 682/021/106-13).

1.2

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

1. Копія пенсійного посвідчення* із записом про інвалідність — для осіб, які виховують дитину-інваліда.

2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345**, — для одинокої матері (батька).

3. Документи, зазначені в п. 1.1 таблиці

Зараховуємо в рахунок виконання квоти до досягнення дитиною 14 років або дитиною-інвалідом 18 років.

1.3

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності)

1. Копія пенсійного посвідчення*, що містить запис про інвалідність.

2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345, — для одинокої матері (батька).

3. Документи, зазначені в п. 1.1 таблиці

Зараховуємо до досягнення батьками пенсійного віку згідно зі ст. 26 Закону № 1058.

2

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Копія виписки з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженою наказом Мінмолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4580

Зараховуємо до досягнення ними 18 років.

3

Особи, звільнені після відбування покарання або примусового лікування

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.06.2012 р. № 847/5

Зараховуємо до моменту припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу.

4

Молодь віком до 35 років, яка:

4.1

— закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ та ВНЗ (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання) і вперше приймається на роботу

Копія диплома чи іншого документа про освіту

Зараховується протягом 3 років з дня прийняття на роботу.

4.2

— звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби) і вперше приймається на роботу

Копія військового квитка

Зараховуємо протягом 3 років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.

5

Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років

Копія паспорта

Зараховуємо до настання пенсійного віку.

6

Особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Копія свідоцтва про народження дитини

Зараховуємо протягом 3 років з дня прийняття їх на роботу.

* Пенсійне посвідчення відсутнє? Замість нього можна надати:

— копію посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III (див. наказ Мінпраці від 16.11.2007 р. № 612);

— копію форми № 080/о, затвердженої наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482;

— копію форми № 157-1/о, затвердженої наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

** Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінпраці від 19.09.2006 р. № 345.

 

А якщо за квотою недобір? Тут два варіанти: або шукайте самостійно, кого працевлаштувати в рахунок виконання «трудової» квоти, або звертайтеся за допомогою до центру зайнятості (ЦЗ).

Звітність: форма, правила подання, строки, заповнення

За «трудовою» квотою подають до ЦЗ Інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2015 рік (далі — Інформація). Її форму наведено в додатку до Порядку № 271***.

*** Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.

Способи подання Інформації Порядок № 271 «засекретив». Але з усних роз’яснень спеціалістів ЦЗ випливає, що її потрібно подавати на паперових носіях особисто. На щастя, подати Інформацію можна до будь-якого найближчого ЦЗ незалежно від місцезнаходження підприємства.

Строк подання Інформації не пізніше 1 лютого («святково-вихідне» перенесення для її подання не передбачене). Зауважимо: 1 лютого 2016 року — понеділок, а отже, ця дата буде граничним строком для подання Інформації за 2015 рік.

Переходимо до заповнення рядків Інформації. Оскільки Порядок № 271 і в цьому питанні виявився дуже скупий, керуватимемося роз’ясненнями, наведеними в листі Державного центру зайнятості від 05.03.2014 р. № ДЦ-01-1433/0/6-14 (див. табл. 2).

Таблиця 2. Заповнюємо рядки Інформації правильно

Код рядка

Пояснення

01

Проставляйте СКШП за 2015 рік (у цілих одиницях). Його розраховуйте згідно з  п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286

02

Зазначайте СКШП за 2015 рік щодо працівників, які мали додаткові гарантії у сприянні у працевлаштуванні (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058) і при цьому були працевлаштовані на умовах повної зайнятості

03

Зазначайте кількість штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до «трудової» квоти.

Це плановий показник на 2016 рік. Він дорівнює 5 % від показника, проставленого в рядку 01 Інформації. Отриманий результат округлюємо до цілих за загальноарифметичними правилами (п. 3.3 Порядку № 271).

Це ваш плановий «трудовий» норматив на 2016 рік

04

Зазначайте чисельність громадян, яких ваше підприємство планує працевлаштувати в рахунок квоти у 2016 році. Величина показника цього рядка має бути не менше різниці значень рядка 03 і рядка 02.

Заповнюєте, якщо квота не виконана або якщо хочете працевлаштувати неконкурентоспроможних громадян понад квоту

 

А якщо..?

За неподання або несвоєчасне подання Інформації, як і за невиконання квоти, відповідальність не передбачено.

Але! Вас можуть покарати за необґрунтовані відмови у працевлаштуванні неконкурентоспроможних громадян у межах невиконаної квоти, зокрема, якщо громадянина прислав ЦЗ.

Штраф становить 2 МЗП, установлені на момент виявлення порушення ( ст. 53 Закону про зайнятість), за кожну таку відмову.

o.khmelevska@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам