Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2018/№3
Друкувати

Підприємницький Звіт з ЄСВ «за себе»

Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів ПФУ
Здавалося б, тільки-но промайнули новорічно-різдвяні свята, а вже не за горами граничний строк подання підприємцями Звіту з ЄСВ «за себе». На що слід звернути увагу при його заповненні? Де шукати форму Звіту і куди йти «здаватися»? Відповіді на ці й інші «звітно-підприємницькі» запитання в нашій статті.

Організаційні моменти

За загальним правилом, Звіт з ЄСВ «за себе» за 2017 рік подають усі підприємці, що працювали цього року на єдиному податку та/або на загальній системі оподаткування. Виняток — ФОП, які весь 2017 рік були звільнені від сплати ЄСВ «за себе» і при цьому не виявили бажання стати платниками ЄСВ на умовах добровільної участі (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ)*.

* Детальніше читайте в статті «Звіт підприємця з ЄСВ «за себе». Усе розпочинається з прав і обов’язків» цього ж номера.

З ЄСВ «за себе» підприємці звітують, подаючи «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» за формою № Д5, наведеною в додатку 5 до Порядку № 435**.

** Порядок формування та подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Зверніть увагу, форма Звіту порівняно з минулим роком не змінилася.

Куди подавати Звіт? До податкового органу за місцем постановки на облік як платника ЄСВ.

У які строки? Звіт за формою № Д5 підприємці подають один раз на рік. За 2017 рік його слід подати до податкового органу не пізніше 09.02.2018 р.

Яким способом можна подати Звіт? Форму № Д5 подає особисто ФОП або інша особа, спеціально уповноважена підприємцем на такі дії, одним з таких способів:

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови стосовно реєстрації електронного цифрового підпису в порядку, визначеному законодавством;

— на паперових носіях, засвідчених підписом ФОП і скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації. Електронна форма Звіту повинна відповідати Звіту на паперових носіях;

— на паперових носіях безпосередньо до податкового органу, якщо у ФОП кількість застрахованих осіб не більше п’яти;

— на паперових носіях шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення за умови, що у ФОП кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти. Зробити це потрібно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку надання Звіту за формою № Д5.

У цьому випадку Звіт вважатиметься поданим у день отримання відділенням поштового зв’язку від платника ЄСВ поштового відправлення зі звітністю.

Знайомимося зі Звітом

Звіт за формою № Д5 складається з титульного аркуша і чотирьох таблиць. Якщо протягом 2017 року підприємець працював:

— на загальній системі оподаткування, йому необхідно буде заповнити титульний аркуш і таблицю 1;

— на єдиному податку — титульний аркуш і таблицю 2;

— як на загальній системі, так і на єдиному податку — титульний аркуш, таблицю 1 (за період роботи на загальній системі оподаткування) і таблицю 2 (за період роботи на єдиному податку).

Якщо ж ФОП здійснював свою діяльність у сферах, робота в яких зараховується в спецстаж, то додатково до означених таблиць йому потрібно сформувати таблицю 4.

Таблиця 3 призначена для осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

Як бачимо, основна маса ФОП матиме справу з титульним аркушем і таблицями 1 та/або 2 Звіту за формою № Д5. Про них і поговоримо. А розпочнемо з титульного аркуша.

Зазвичай заповнення титульного аркуша не викликає запитань, оскільки назва його обов’язкових реквізитів говорить сама за себе. Єдине, на чому хотілося б зупиниться, — це на заповненні реквізиту «Тип форми». Якщо ви формуєте Звіт за формою № Д5 за звітний рік, проставляйте позначку в осередку з типом форми «початкова». А ось тип форми:

— «ліквідаційна» вкаже на те, що Звіт поданий за останній звітний період до дня держреєстрації припинення підприємницької діяльності. Зазначимо, що Звіт з таким типом форми подаватимуть підприємці, які «розреєструвалися» протягом 2017 року;

— «призначення пенсії» означає, що Звіт поданий за період до дати формування заяви на призначення пенсії в разі призначення пенсії.

Тепер розглянемо порядок заповнення таблиць 1 і 2 Звіту за формою № Д5.

Звіт з ЄСВ загальносистемника

Якщо підприємець у 2017 році працював тільки на загальній системі оподаткування, то його Звіт за формою № Д5 складатиметься з титульного аркуша і таблиці 1. Заповнити її допоможе табл. 1 нижче.

Таблиця 1. Порядок заповнення таблиці 1 Звіту за формою № Д5

Графа/рядок

Пояснення

Графа 2

У рядках з найменуванням календарних місяців, у яких ФОП перебував на обліку як платник ЄСВ, указуємо середньомісячний дохід. Його суму знаходимо, розділивши чистий підприємницький дохід (прибуток), заявлений у податковій декларації, на кількість місяців звітного року, в яких ФОП здійснював підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування. У рядку «Усього» проставляємо загальну суму доходу, «розкиданого» вище за місяцями звітного року

Графа 3

Вказуємо дохід, відображений у графі 2, з урахуванням мінімальної і максимальної величини бази нарахування ЄСВ у розрізі місяців звітного року. Тобто якщо сума доходу:

— нижче мінімальної зарплати, у графі 3 вказуємо суму мінімальної зарплати, встановленої законом (у 2017 році — 3200 грн.);

— вище за мінімальну зарплату, але нижче максимальної величини бази нарахування ЄСВ — переносьте її в графу 3 без змін;

— вище за максимальну величину бази нарахування ЄСВ — у графі 3 вказуєте максимальну величину бази нарахування ЄСВ (для січня — квітня 2017 р. це 40000 грн., для травня — листопада — 42100 грн., для грудня — 44050 грн.). У рядку «Усього» проставляємо загальну суму доходу, який увійшов до бази нарахування ЄСВ, згідно з даними, вказаними в графі 3

Графа 4

Проставляємо ставку ЄСВ — 22 %

Графа 5

Вказуємо в розрізі місяців звітного року нараховані суми ЄСВ за відповідний місяць. У рядку «Усього» проставляємо загальну суму нарахованого ЄСВ за звітний рік

Рядок «У тому числі нараховано у розмірі…»

Проставляєте ставку (22 %) і загальну суму ЄСВ за звітний рік

Приклад 1. ФОП був на загальній системі весь 2017 рік. Сума чистого оподатковуваного доходу, заявленого в податковій декларації ФОП за 2017 рік, — 37457,04 грн. (позитивне значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу I додатка Ф2 до Декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік).

Визначимо розмір середньомісячного доходу:

37457,04 : 12 = 3121,42 (грн.).

Сума середньомісячного доходу нижча мінімальної заробітної плати, встановленої на 2017 рік (3200,00 грн.). Отже, у графі 3 таблиці 1 Звіту за формою № Д5 вказуємо базу нарахування ЄСВ, що дорівнює розміру мінзарплати (3200,00 грн.), а в графі 5 — суму страхового внеску (704,00 грн. (3200,00 грн. х 22 % : 100 %)).

Наведемо на рис. 1 фрагмент заповненої таблиці 1 Звіту за формою № Д5.

Рис. 1. Фрагмент заповненої таблиці 1 Звіту за формою № Д5

Звіт з ЄСВ єдиноподатника

Звіт за формою № Д5 підприємця, який у 2017 році працював тільки на спрощеній системі оподаткування, складатиметься з титульного аркуша і таблиці 2. Уся увага на неї (див. табл. 2 нижче).

Таблиця 2. Порядок заповнення таблиці 2 Звіту за формою № Д5

Графа/рядок

Пояснення

Графа 2

По рядках з найменуванням місяців, в яких підприємець працював на єдиному податку, проставляємо самостійно визначену ним суму доходу, з якої він сплачував ЄСВ. Врахуйте, що ця сума має бути не меншою мінзарплати (у єдиноподатників 1 групи — 0,5 розміру мінзарплати) і не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ відповідного місяця ЄСВ (для січня — квітня 2017 р. це 40000 грн., для травня — листопада — 42100 грн., для грудня — 44050 грн.). У кінці (рядок «Усього») проставляємо підсумкову суму доходу, на яку нарахований ЄСВ

Графа 3

Проставляємо ставку ЄСВ — 22 %

Графа 4

Указуємо в розрізі місяців звітного року суми ЄСВ, які мають бути сплачені за відповідний місяць (гр. 2 х гр. 3). У кінці (рядок «Усього») проставляємо підсумкову суму ЄСВ

Рядок «У тому числі нараховано у розмірі…»

Наводьте ставку (22 %) і загальну суму ЄСВ за звітний рік, відображену в графі 4

Приклад 2. ФОП працював на спрощеній системі оподаткування (платник єдиного податку 2 групи) весь 2017 рік. Самостійно визначена сума доходу в кожному місяці звітного календарного (2017) року, з якої він сплачував ЄСВ, дорівнює розміру мінзарплати (3200,00 грн.).

Наведемо на рис. 2 фрагмент заповненої таблиці 2 Звіту за формою № Д5.

Рис. 2. Фрагмент заповненої таблиці 2 Звіту за формою № Д5

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам