Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.04.17
2851 0 Друкувати

Оприлюднено проект Закону про фінансовий лізинг

Зареєстровано законопроект  № 6395 "Про фінансовий лізинг".

Основні положення пропонованого законопроекту:

- з огляду на те, що статтею 2 чинного Закону визначено, що до договору фінансового лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) (при цьому, регулювання відносин найму (оренди) за деякими аспектами відрізняються від регулювання відносин, пов’язаних з фінансовим лізингом, з метою уникнення протиріч, пропонується встановити єдиний порядок регулювання відносин, пов’язаних з фінансовим лізингом та окремих його видів і форм;

- враховуючи, що у чинному Законі відсутні чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу (зокрема, виникають протиріччя стосовно нотаріального посвідчення договору фінансового лізингу), та є необхідність детальніше визначити істотні умови договору фінансового лізингу (в т.ч. для захисту прав споживачів – лізингоодержувчів) пропонується визначити чіткі вимоги до форми договору фінансового лізингу та істотні умови договору фінансового лізингу;

- оскільки чинним Законом не враховані норми законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, зокрема відсутні норми, що встановлюють особливий суб'єктний склад, пропонується розширити поняття «лізингодавець», та встановити, що право надавати послуги фінансового лізингу мають лише ті суб’єкти, які набули в установленому законом порядку відповідного статусу;

- з огляду на те, що чинним Законом не встановлена можливість для лізингодавця залучати до збору та опрацювання документів лізингоодержувачів для укладання договору фінансового лізингу, проведення ідентифікації та верифікації лізингоодержувачів, підготовку та підписання від імені лізингодавця інших осіб (зокрема, в межах однієї банківської групи), пропонується впровадити механізм залучення лізингових посередників, діяльність яких не належить до фінансових послуг, але може  включати лише консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг у сфері фінансового лізингу;

- оскільки норми Цивільного кодексу про договір купівлі-продажу (поставки) можуть бути застосовані при регулюванні відносин, пов’язаних з придбанням лізингодавцем предмету лізингу у продавця (враховуючи, що продавець відноситься до суб’єктів лізингу, проте не є стороною договору фінансового лізингу), та чинний Закон чітко не регламентує зазначені відносини, що, в свою чергу, призводить до визнання договору фінансового лізингу договором купівлі-продажу, пропонується встановити, що до відносин, пов'язаних з фінансовим лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, поставку, в частині набуття лізингодавцем у власність речі у продавця (постачальника), з метою передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу;

- з огляду на те, що у чинному Законі чітко не врегульовані договірні відносини, пов’язані з сублізингом, пропонується спеціальним законом встановити істотні умови договірних відносин, пов’язаних із сублізингом, які також, спрямовані на захист прав лізингодавця, в тому числі, у процесі користування предметом лізингу, та у випадку дострокового припинення договору фінансового лізингу;

- у чинному Законі відсутні норми, що забезпечують захист прав лізингоодержувачів на предмет лізингу, тому пропонується встановити захист прав лізингоодержувачів нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника стосовно володіння та користуванням майном;

- з огляду на те, що у чинному Законі відсутні норми, що регулюють особливості договірних відносин із лізингоодержувачами – фізичними особами, що в свою чергу призводить до зловживань зі сторони недобросовісних лізингодавців, пропонується захистити права лізингоодержувача – фізичної особи та врегулювати особливості таких договірних відносин, зокрема, регламентувати методику розрахунку лізингових  та інших платежів за договором, у випадку їх коригування, якщо зобов’язання визначаються в грошовому еквіваленті іноземної валюти та перераховуються у гривню, порядок ознайомлення лізингоодержувача – фізичної особи з інформацією про будь-які інші послуги, які можуть бути надані безпосередньо лізингодавцем або 3-ми особами, при укладанні та під час дії договору фінансового лізингу;

- чинним Законом чітко не передбачений умови переходу права власності до лізингоодержувача, тому пропонується передбачити порядок та умови переходу предмета лізингу у власність лізингоодержувача, умови набуття лізингоодержувачем права власності на предмет лізингу;

- враховуючи, що предмет лізингу є власністю лізингодавця, з метою уникнення протиріч, пов’язаних з визначенням ліквідаційної маси,  у випадку ліквідації лізингоодержувача, встановити  що предмет лізингу не може бути включений до такої ліквідаційної маси;

- з огляду на те, у чинному Законі відсутні норми, що встановлюють право лізингоодержувача – фізичної особи відмовитись від договору фінансового лізингу, та умови повернення лізингоодержувачем всіх платежів, сплачених лізингодавцем до такої відмови, пропонується врегулювати зазначені взаємовідносини, враховуючи законодавство про захист прав споживачів;

- оскільки чинним Законом не визначений механізм повернення предмету лізингу у безспірному порядку, на підставі виконавчого напису нотаріуса, пропонується врегулювати відповідною нормою закону, встановлюючи також  вимоги до документів та їх перелік, які мають бути надані лізингодавцем нотаріусу;

- з огляду на те, що чинний Закон не встановлює обов’язок лізингоодержувача у випадку дострокового розірвання договору фінансового лізингу повернути предмет лізингу у стані, в якому йому цей предмет лізингу був наданий у користування (з вирахуванням нормального зносу) та передати лізингодавцю всі документи на цей предмет лізингу, раніше надані лізингодавцем, пропонується встановити такий обов’язок лізингоодержувача відповідною нормою;

- оскільки у чинному Законі не враховані норми законодавства, що регулюють відносини фінансового лізингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, пропонується встановити право лізингодавця відмовитись від договору фінансового лізингу та вимагати повернення предмету лізингу, якщо лізингоодержувач порушує вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та у разі встановлення факту подання лізингоодержувачем недостовірної інформації, документів або подання інформації, документів щодо фінансового стану лізингоодержувача, з метою введення в оману лізингодавця.

За матеріалами УТЕКА
Рубрика:
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
112968 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно