Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.09.17
5640 0 Друкувати

Без Дозволу на працевлаштування працевлаштовують iноземцiв, якi постiйно проживають в Українi

КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦI

Департамент з питань працi
Вiддiл з питань зайнятостi

Про роботу iноземцiв

ПИТАННЯ: Чи може iноземець, який постiйно проживає в i Українi, працювати на умовах трудового або iншого договору без дозволу на застосування працi iноземця або особи без громадянства?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 26 Конституцiї України iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Українi на законних пiдставах, користуються тими самими правами i свободами, а також несуть такi самi обов’язки, як i громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцiєю, законами чи мiжнародними договорами України.

Згiдно зi ст.8 КЗпП трудовi вiдносини громадян України, якi працюють поза її межами, а також трудовi вiдносини iноземних громадян, що працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях України, регулюються вiдповiдно до Закону України "Про мiжнародне приватне право".

Згiдно з ч. 4 ст. 3 Закону України вiд 05.07.2012 р. № 5067-VI "Про зайнятiсть населення" (далi - Закон) iноземцi та особи без громадянства, що постiйно проживають в Українi, яких визнано в Українi бiженцями, надано притулок в Українi, визнано особами, що потребують додаткового захисту, надано тимчасовий захист, а також тi, якi одержали дозвiл на iмiграцiю в Україну, мають право на зайнятiсть на пiдставах i в порядку, встановлених для громадян України.

За пунктом 1 ч. 6 ст. 42 Закону без передбаченого цiєю статтею дозволу працевлаштовують iноземцiв, якi постiйно проживають в Українi.

Згiдно з ч. 5 ст. 42 Закону iноземцi та особи без громадянства не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою дiяльнiстю, коли згiдно iз законодавством призначення на вiдповiдну посаду або провадження певного виду дiяльностi пов’язане з належнiстю до громадянства України, яюцо'iнше не передбачене мiжнародними договорами України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Ураховуючи викладене, iноземцi, якi постiйно проживають в Українi, не потребують, дозволу на працевлаштування. Крiм того, iноземцi та особи без громадянства не можуть бути призначенi на окремi посади або проводити певну трудову дiяльнiсть, якщо вiдповiдно до закону призначення на цi посади або провадження такої дiяльностi пов’язане з належнiстю до громадянства України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Начальник вiддiлу, Свiтлана СТАСЮК

"Праця i зарплата" N 31 (1043), 16 серпня 2017 р.

За матеріалами Навчальний центр "Домінанта"

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам