Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.09.17
5705 1 Друкувати

На бажання працiвника пiсля використання ним за робочий рiк 24 днiв щорiчної вiдпустки за решту днiв невикористаної щорiчної вiдпустки має бути виплачено грошову компенсацiю

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Компенсацiя за невикористанi вiдпустки

ПИТАННЯ: Працiвник пiдприємства кiлька рокiв поспiль не використовував свою щорiчну вiдпустку повнiстю, тобто перебував у вiдпустцi менш нiж 24 календарних днi й у нього накопичилося бiльш як 60 днiв вiдпустки. Чи можна йому виплатити грошову компенсацiю за цi днi вiдпустки?

ВIДПОВIДЬ: Статтею 11 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) забороняється ненадання щорiчних вiдпусток повної тривалостi впродовж двох рокiв поспiль, а також ненадання їх упродовж робочого року особам вiком до 18 рокiв та працiвникам, якi мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i важкими умовами чи з особливим характером працi.

Ненадання щорiчних вiдпусток у термiни, визначенi Законом та КЗпП, є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

Статтею 10 Закону визначено порядок надання щорiчних вiдпусток працiвникам.

Вiдповiдно до цiєї статтi щорiчнi основна та додатковi вiдпустки надаються працiвниковi з таким розрахунком, щоб вони були використанi, як правило, до закiнчення робочого року.

Черговiсть надання вiдпусток визначається графiками, якi затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представником) чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, i доводиться до вiдома всiх працiвникiв.

Пiд час складання графiкiв ураховуються iнтереси виробництва, особистi iнтереси працiвникiв та можливостi для їхнього вiдпочинку.

Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах, установлених графiком, узгоджується мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiше як за дза тижнi до встановленого графiком термiну.

Тому, якщо працiвник вiдмовляється використати надане йому Конституцiєю України, Законом право на вiдпочинок (щорiчну вiдпустку), зважаючи на те, що роботодавець несе вiдповiдальнiсть за ненадання вiдпустки, вiн має право в межах, установлених графiком, без заяви працiвника видати наказ про надання працiвнику вiдпустки.

Вiдповiдно до ст. 139 КЗпП працiвники зобов’язанi своєчасно i точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця. За їхнє невиконання працiвника може бути притягнуто до дисциплiнарної вiдповiдальностi.

За частиною 4 ст. 24 Закону на бажання працiвника частина щорiчної вiдпустки замiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть наданої працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпусток не має бути менш нiж 24 календарних днi (ч. 4 цiєї статтi).

Тому на бажання працiвника пiсля використання ним за робочий рiк, за який надається вiдпустка, 24 календарних днiв щорiчної вiдпустки за решту днiв невикористаної щорiчної вiдпустки має бути виплачено грошову компенсацiю. Наприклад, якщо тривалiсть щорiчної вiдпустки працiвника - 28 календарних днiв (24 - щорiчна основна вiдпустка i чотири - щорiчна додаткова вiдпустка за роботу на умовах ненормованоґо робочого дня, визначена колективним договором), то за умови використання працiвником за вiдповiдний робочий рiк щорiчної вiдпустки тривалiстю 24 календарних днi, за чотири календарних днi вiн може одержати компенсацiю.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" № 28 (1040), 26 липня 2017 р.

За матеріалами Навчальний центр "Домінанта"

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Натуся
27.09.17 22:36

Ага отправьте приказом бухгалтера хотя бы на 21 день принудительно в отпуск под угрозой дисциплинарной ответственности , а то он ногами и руками упирается идти не хочет!!!

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам