Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.10.17
5544 1 Друкувати

Застосування РРО

Відповіді на запитання, поставленні під час проведення «гарячої» телефонної лінії видання "Вісник. Офіційно про податки".

Якщо РРО не зареєстровано

Підприємство виробляє продукти нафтопереробки, які не є кінцевим продуктом і за кодом УКТ ЗЕД не належать до підакцизних товарів. Чи може таке підприємство при продажу за готівку своєї продукції замість оформлення у касі прибуткових касових ордерів та видачі відповідних квитанцій, підписаних і завірених у встановленому порядку, застосовувати незареєстрований в органах ДФС РРО за умови щоденного роздрукування Х-звіту та відображення його даних у касовій книзі підприємства?

РРО та розрахункові книжки (далі — РК) не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання (п. 1 ст. 9 Закону України від 06.07.95 р. №  265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон про РРО)).

У разі якщо підприємство не бажає скористатися можливістю, наданою йому цим Законом щодо незастосування РРО при торгівлі продукцією власного виробництва у разі проведення розрахунків у касі підприємства з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, то таке підприємство має застосовувати зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням та видачею відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Слід зауважити, що використання незареєстрованого належним чином РРО є незаконним.

Продаж алкогольних напоїв

Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який реалізує алкогольні напої, використовувати РРО, якщо провадяться винятково розрахунки у безготівковій формі?

Пунктами 1 та 2 ст. 3 Закону про РРО визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку РК;

видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюються з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Таким чином, при здійсненні продажу алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків суб’єкт господарювання, який здійснює розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язаний застосовувати РРО.

Розрахунки у безготівковій формі

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи здійснює оптову торгівлю електронним і телекомунікаційним устаткуванням. Розрахунки проводить винятково у безготівковій формі. Обсяг доходів у календарному році становить понад 1 млн грн. Чи потрібно такій особі застосовувати РРО?

Згідно з п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, що настає за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Таким чином, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи, яка в календарному році перевищила обсяг доходу 1 млн грн, зобов’язана з першого числа першого місяця кварталу, що настає за виникненням такого перевищення, при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО.

Водночас оскільки зазначена особа здійснювала розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) винятково у безготівковій формі, РРО вона не застосовує.

Послуги з паркування

Суб’єкт господарювання планує надавати послуги з паркування автотранспорту на паркувальних майданчиках. Чи потрібно йому застосовувати РРО?

Відповідно до п. 26 Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342 (далі — Правила), користувач зобов’язаний у разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через паркувальний автомат або шляхом придбання паркувального талона розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ у спосіб, що забезпечує його видимість для перевірки.

Пунктом 29 зазначених Правил передбачено, що сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування здійснюється:

у безготівковій формі — шляхом придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначаються дата і час розміщення транспортного засобу на такому майданчику, або за допомогою послуги «мобільне паркування»;

готівкою або з використанням платіжної картки — через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали.

У разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування готівкою або з використанням платіжної картки через автоматичний в’їзний термінал користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначається час в’їзду на такий майданчик, та оплачує час паркування на автоматичному виїзному терміналі відповідно до паркувального талона з отриманням фіскального чека.

Факт сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування підтверджується платіжним документом, за винятком випадків надання послуги «мобільне паркування», коли факт такої сплати підтверджується захищеною комп’ю­теризованою системою.

Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог вищезазначених Правил щодо обладнання таких майданчиків.

Згідно з п. 6 розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13, у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

  • ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
  • ідентифікатор платіжного пристрою;
  • суму комісійної винагороди (у разі наявності);
  • вид операції;
  • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;
  • напис «Код авт.» і код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;
  • підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Отже, суб’єкт господарювання, який планує надавати послуги з паркування автотранспорту на паркувальних майданчиках, оплату за такі послуги має проводити через належним чином зареєстрований РРО з під’єднаним до нього банківським РОS-терміналом або через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали.

Електронна квитанція

Підприємство здійснює торгівлю технічно складними побутовими товарами в мережі Інтернет, оплата за які покупцями здійснюється платіжними картками. Чи потрібно такому підприємству застосовувати РРО, якщо надана покупцеві банком-еквайєром електронна квитанція про оплату замовленого на інтернет-сайті товару міститиме всі обов’язкові реквізити?

Статтею 2 Закону про РРО визначено, що розрахунковий документ — це документ установленої форми та змісту (касовий, товарний чеки, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

У разі якщо покупець, використовуючи мережу Інтернет, замовив у підприємства товар і розрахунок за нього було здійснено електронним платіжним засобом, то підприємство зобов’язане видати йому розрахунковий документ установленої форми (фіскальний касовий чек, надрукований РРО).

Слід зауважити, що електронна квитанція про оплату замовленого на інтернет-сайті товару, яка надається банком, навіть за наявності всіх обов’язкових реквізитів не може вважатися розрахунковим документом у розумінні Закону про РРО.

Послуги за договором підряду

Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи здійснює монтаж систем домофонного обладнання. Чи зобов’язана така особа застосовувати РРО при наданні послуг за договорами підряду з фізичними особами на виконання робіт з монтажу системи домофона у багатоповерховому будинку?

Згідно з п. 1 ст. 839 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV підрядник зобов’язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

Тобто за підсумками проведеної роботи проводитиметься розрахунок із замовником як за власне проведені монтажні роботи, так і за обладнання, яке було змонтоване підрядником замовнику.

У такому разі необхідно в обов’язковому порядку проводити готівкові розрахунки із застосуванням РРО.

У разі проведення монтажу домофонного обладнання, придбаного замовником самостійно та наданого ним підряднику для монтажу, розрахунок за проведення робіт з монтажу обладнання можна проводити без застосування РРО у разі якщо фізичною особою — підприємцем в календарному році не перевищено обсяг доходу 1 млн грн.

Коментарі
  • @@@
20.10.17 11:19

розрахункова операція - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг)------------------------- если от покупателя не принимают ПК и платит он НЕ за местом реализации ---------разве это расчетная операция ,которая попадает под закон рро ? ? ?

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
8516 12
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам