Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.07.19
5615 17 Друкувати

ДРС: Штрафи за зберегіння пального без ліцензії для власних потреб відтерміновано, але проблему не вирішено

У рамках постійної рубрики «Малі кроки  – важливі зміни» ДРС продовжує знайомити читачів з конкретними прикладами роботи Державної регуляторної служби України та доводити на скільки важливо дотримуватись процедур регуляторної політики. Ми прагнемо, щоб усі сторони, а саме: розробники регуляторних актів, суб’єкти господарювання, бізнес об’єднання та громадськість зрозуміли, що реалізація регуляторної політики – це необхідна частина процесу вироблення своєчасних, прозорих, економічно обґрунтованих рішень. Адже кожне регулювання повинно відповідати своїм цілям і завданням та не бути тягарем для підприємців.

Як ми повідомляли раніше, бізнес в Україні, особливо малий, не готовий до введення ліцензування на зберігання палива, яке має набути чинності з 1 липня. Про це Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна заявила у прямому ефірі телеканалу Еспресо 20 червня 2019 року. У одному з попередніх матеріалів ми обіцяли розповісти про роботу ДРС з підзаконними регуляторними актами, розробленими на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». 

Нагадаємо, Законом пропонується запуск у 2019–2020 роках системних комплексних заходів контролю за обігом пального в країні, а саме: введення з 1 липня 2019 року ліцензування діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом; модернізація з 1 липня 2019 року системи електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) з переходом на облік палива по акцизним складам; поетапне введення системи контролю за обігом та залишками палива на акцизних складах з використанням рівнемірів і витратомірів-лічильників; контроль над цільовим використанням палива, призначеного для авіаційного транспорту.

Під ліцензування підпадають суб’єкти господарювання, які є власниками або користувачами місць, де вони здійснюють діяльність з виробництва, зберігання пального (власного або отриманого на зберігання від інших осіб), оптової та роздрібної торгівлі пальним. Також ліцензування потрібно суб’єктам господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним без наявності у них відповідних місць торгівлі. Міри покарання, передбачені Законом: робота без ліцензії передбачає штрафи в розмірі від 250 тис. грн до 1 млн грн в залежності від виду діяльності; за порушення вимог щодо встановлення та реєстрації витратомірів та рівнемірів встановлені штрафи у розмірі 20 тис. грн за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір — лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу та/або не зареєстрований витратомір-лічильник, та 50 тис. грн за кожне аналогічне повторне порушення протягом року; за порушення вимог щодо відправлення електронних документів до ДФС встановлено штраф у розмірі 1 тис. грн за кожний не переданий електронний документ до ДФС. Такий штраф застосовується з 1 січня 2020 року. На думку фахівців ДРС, введення таких мір покарання, при недоопрацьованих деталях законодавства, може призвести до проблем з постачанням пального в Україні. 

Ухвалення 6 червня, Верховною Радою України законопроекту №10359, яким передбачено відтермінування фінансових санкцій ДФС за зберігання пального без ліцензії для власних потреб, до 31 грудня 2019 року, не вирішує цілу низку питань. Тому ми розповідаємо про роботу ДРС із підзаконними актами, де найчастіше йдеться про важливі деталі, які стосуються обігу пального в Україні.

Проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску та транспортування» та «Про затвердження Порядку розроблення та застосування нормативів втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску та транспортування» були розроблені на виконання вимог Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом № 2628-VIII , які передбачають щоденне інформування податкових органів про обсяги реалізації пального і його залишків в резервуарах зберігання, а також, беручи до уваги те, що до 1 липня 2019 року  необхідно врахувати норми втрат нафтопродуктів при операціях з ними при розробленні відповідного програмного забезпечення обліку нафтопродуктів.

ДРС погодила доопрацьовані редакції проектів постанов після врахування Міністерством енергетики та вугільної промисловості України зауважень та пропозицій.

За результатом розгляду проектів постанов, та супровідних до них документів, а також з урахуванням результатів наради із зазначеного питання, із залученням представників бізнесу та розробника, було виокремлено такі пункти із зауваженнями:

 1. У розділі «Сфера застосування» не включений трубопровідний транспорт, але є окремі додатки, що встановлюють норми втрат при транспортуванні магістральним трубопровідним транспортом.
 2. У таблиці 2 – Нормативи втрат нафтопродуктів при зберіганні в резервуарах вказано, що показник у «відсотках», а потрібно у «відсотках за добу». У поясненнях до застосування цього нормативу некоректно вказано «денні втрати», потрібно використовувати термін «добові втрати».
 3. При транспортуванні залізничними цистернами проектом нормативів для бензинів передбачені втрати у 0,500% (табл. 4, рядок 1) від кількості відвантаженої продукції, а постановою Держпостачу СРСР № 40 від 26 березня 1986 року передбачались ці втрати на рівні 0,021%. Тобто втрати при транспортуванні залізницею в нових Нормативах більше у 24 рази. Значне підвищення природних втрат при транспортуванні фактично створює підґрунтя для розкрадання нафтопродуктів на залізниці. Для розуміння: з кожної цистерни бензину можна злити 400 літрів пальногоі власник не матиме права претензії до ПАТ «Укрзалізниці».
 4. Має місце питання щодо застосування цих нормативів у системі Державного матеріального резерву.
 5. Після введення лише нормативів природних втрат для нафтопродуктів залишиться неврегульованим питання нормативів втрат для нафтової сировини, які також містилися відмінених нормативах.

Відповідно до встановлених вище пунктів із зауваженнями вирішили:

щодо пунктів 1-2 вважати, що зміст регуляторного акта не зміниться і коректорські правки, які потрібно внести, не потребуватимуть повторного погодження документу.

щодо пункту З доручити профільному інституту вивчити питання і надати висновки щодо можливості застосування цього нормативу. Як варіант, потрібно обумовити застосування цього нормативу лише як складової похибки вимірювання, не більше похибки вимірювання, та при умові відсутності ознак неприродності втрат. Саме інститут має надати висновки щодо суттєвості зміни проекту регуляторного акта, і надати рекомендації щодо перепогодження регуляторного акта.

Водночас ДРС наполягала на нормах втрат нафтопродуктів, які перевозяться ПАТ «Укрзалізниця» на рівні 0,021 відсотка, як об’єктивної величини.

щодо пунктів 4-5 – питання необхідності розробки додаткових нормативів залишити для опрацювання зацікавленим суб’єктам господарювання, і до доопрацьованого проекту регуляторного акта не включати.

Також на погодження до ДРС надійшов проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового». 

ДРС погодила редакцію цього проекту наказу після врахування Міністерством фінансів України зауважень та пропозицій від учасників ринку.

Під час роботи над цим кейсом ДРС отримала зауваження від ДП «НАЕК «Енергоатом», які стосувалися необхідності врегулювання питань надання права заповнення акцизних накладних/розрахунку коригувань (АН/РК) філіями та відокремленими структурними підрозділами суб’єктів господарювання, адже для великих платників податків, що мають розгалужену структуру, позбавлення права складання АН/РК структурних підрозділів, якими безпосередньо здійснюється фактичне переміщення палива, його облік та контроль, призведе до ще більшого ускладнення).

Крім того, були зауваження від ПАТ «Укртатнафта», які стосувались необхідності врегулювання питань щодо:

 • регламентування порядку заповнення зведеної акцизної накладної, з урахуванням особливостей постачання палива, як це передбачено положеннями пункту 1 Розділу II проекту Порядку та вимогами пункту 231.3 статті 231 Податкового кодексу України;
 • регламентування порядку транспортування палива, обсяги яких увійдуть до зведеної акцизної накладної;
 • застосування різних облікових одиниць при здійсненні обліку нафтопродуктів та під час подання відповідних аналітичних даних до систем ДФС.
 • врегулювання порядку транспортування палива, обсяги яких увійдуть до зведеної акцизної накладної.
 • конкретизації, що саме необхідно зазначати в акцизній накладній – номер кожної вагоно-цистерни або номер составу;
 • визначення можливості зазначення в акцизних накладних даних тимчасових, попередніх та періодичних митних декларацій.

Зважаючи на велику кількість зауважень та пропозицій від усіх сторін, ДРС ініціювала проведення наради між представниками Мінфіну, ДФС та ПАТ «Укртатнафта» з метою напрацювання найбільш ефективної редакції проекту Порядку, а також досягнення якнайшвидшого результату при доопрацюванні проекту наказу в цілому. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» ДРС розглянула та прийняла рішення про відмову в погодженні проекту регуляторного акта.

Так, ДРС ініціювала низку робочих зустрічей з представниками Мінфіну, як розробниками проекту акта, ДФС та зацікавлених суб’єктів господарювання щоб обговорити зауважень ДРС в частині невідповідності прийнятих Законом № 2628-VIII  новацій з питань ліцензування вимогам Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Так, суб’єктом законодавчих ініціатив не було взято до уваги, що Закон № 222 регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Відповідно, на момент отримання ДРС проекту постанови для погодження, існувала правова колізія щодо доцільності впровадження ліцензії на зберігання пального, адекватність застосування відповідної ліцензії не була доведена, а також ряд питань, пов’язаних з адміністрування цієї ліцензії, чинним законодавство не визначався, що стало предметом обговорень відповідних робочих зустрічей при ДРС.

Як результат, залишились зауваження, які Міністерством фінансів України не враховані, проте підтримані під час проведеної консультації з представниками Державної фіскальної служби України.

Відповідно до статті 14 Закону № 481 встановлено річну плату за ліцензії та передбачено видачу ліцензії на право: оптової торгівлі спиртом етиловим; оптової торгівлі спиртом етиловим ректифікованим виноградним; оптової торгівлі спиртом етиловим ректифікованим плодовим.

Проте, стаття 14 Закону № 481 не встановлює річну плату за ліцензії та не передбачає (окрім назви цієї статті) видачу ліцензії на право: оптової торгівлі спиртом коньячним; оптової торгівлі спиртом плодовим; оптової торгівлі зерновим дистилятом; оптової торгівлі дистилятом виноградним спиртовим; оптової торгівлі спиртом-сирцем плодовим; оптової торгівлі біоетанолом.

Крім цього, Закон № 481 не містить норми, що вищезазначені ліцензії можуть бути надані безкоштовно.

З огляду на зазначене, у пункті 4 проекту Змін, яким пропонується внести зміни до пункту 6 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розробнику необхідно врахувати, що ДФС не може бути наділена повноваженнями органу ліцензування з ліцензування виду господарської діяльності (частини виду господарської діяльності) ліцензування якого не передбачає Закон № 222 та Закон № 481.

Таким чином, пункт 4 проекту Змін потребує приведення у відповідність до пункту 7 частини першої статті 7 Закону № 222.

Також у рамках цього кейсу ДРС опрацювала проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944».  У ньому йдеться про зміни до Формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівномірів – лічильників рівня пального у резервуарі, форми довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри та довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального. 

Цей проект постанови доопрацьовано розробником у робочому порядку. Розробник врахував зауваження, отримані під час громадського обговорення проекту наказу від зацікавлених суб’єктів господарювання, які звернулися, у тому числі на адресу ДРС, а саме:

 • Розпорядники акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) до 1 січня 2020 року в Довідці про розпорядника акцизного складу надають інформацію тільки щодо стаціонарних резервуарів з пальним, установлених па акцизному складі. Розпорядники акцизних складів, де розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів не мають до 1 січня 2020 року обов’язку щодо встановлення витратомірів відповідно до вимог ПКУ.
 • Приведено проект наказу у відповідність з проектом постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальний та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», та передбачено в Довідці про розпорядника акцизного складу графу для заповнення інформації про ознаку акцизного складу.
За матеріалами Державна регуляторна служба

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Лана
04.07.19 08:14

Да, штрафовать есть за что...При таких законах бухгалтеру нужно осваивать профессию юриста.

Відповісти
 • Ирина
04.07.19 08:27

Такое ощущение, что ГСМ превратились в наркотики, такой жесткий контроль

Відповісти
 • Шурик
04.07.19 14:05

Ирина,
На чём Государство обкрадывает Страну и Народ, там такое специально вытворяется.

Відповісти
 • Ирина
04.07.19 12:45

Ирина,согласна

Відповісти
 • Бух
04.07.19 12:37

Если арендуем автомобиль и заправляем его только на заправке, все нововведения нас же не касаются?

Відповісти
 • H
04.07.19 23:54

Бух, касаются, тк топливный бак авто это тоже емкость для хранения. Вы заправляете на заправке, но не факт что, например в тот же день его расходуете, те остаются остатки топлива в баке, который например стоит в гараже. Другой вопрос, что такую лицензию пока вам не реально получить, тк никто не знает как это сделать из-за коллизий и дебилов законодателей.

Відповісти
 • Надежда
04.07.19 13:42

Бух,конечно не касаются

Відповісти
 • c-т
04.07.19 13:05

Бух, нас это тоже очень интересует.Нигде нет внятного ответа.
А что касается всего этого-идет глобальный передел рынка,коррупция будет еще больше,предприятия малые доить будут по полной,суды будут завалены исками и т.д.Нашу профессию нужно отнести к первому списку по риску и вредности.

Відповісти
 • руся
04.07.19 16:34

коллеги, ладно топливо- бензин и дизель... а если продаем в розницу присадки (код УКТ ВЭД есть в п.215.3.4, фасованные в пузырьки по 90 грамм и 120 грамм..). тоже нужна лицензия на хранение топлива :(, бредддд

Відповісти
 • Людмила
05.07.19 09:16

Подскажите, покупаем талоны на топливо, а потом заправляемся. Используем транспорт в хоз деятельности для перевозки оборудования и материалов, а также рабочих бригад по объектах. Нововведения нас касаются?

Відповісти
 • руся
05.07.19 12:35

Людмила, если Вы не перевозите топливо в канистрах, а заправляете автомобили сразу в бак, то Вас это не касается. Если вы, например, для заправки газонокосилки привезли топливо в канистре и на вечер оно в ней осталось, то Вам нужна лицензия на хранение :(

Відповісти
 • c-т
05.07.19 13:11

значит,надо по 5 л(или сколько нужно) привозить сразу для заправки газонокосилки и так каждый день,чтобы ,не дай бог,не осталось на ночь?

Відповісти
 • руся
05.07.19 14:20

а при чем тут 5 литров? в таре до 5 литров- это не продажа.Акцизный склад и хранение топлива- это 2 большие разницы. При первом чтении Закона №481 под местом хранения топлива подразумевались акцизные склады. К сожалению, затем из закона исчезла эта привязка и на сегодня имеем то, что имеем...

Відповісти
 • Н
05.07.19 15:14

Всем у кого есть приход топлива на пп (не важно каким образом, по талонам, на заправках и прочее) нужна лицензия на хранение, тк если есть приход топлива, то это подразумевает и наличие остатков, например, на конец дня. Вы не докажите дфс что, например, вы заправили авто на заправке, и данное авто работало без перерыва пока не опустел его бак и в гараж он заехал с пустым баком. Приход топлива+емкость для хранения (абсолютно любая, от банки на 1л. до бака авто)=лицензия на хранение.

Відповісти
 • руся
05.07.19 15:58

Н, я с Вами не согласна, я смогу доказать дфс, что мы заправили авто на заправке : когда заправляешь автомобиль на заправке по талонам, оператор заправочной станции дает чек РРО, в котором написано: ТАЛОН № ..... (этот номер должен совпасть с приходной накладной на талоны). В отношении остатка топлива в баке: бак автомобиля не считается местом хранения топлива (согласно законодательства) :)

Відповісти
 • Н
06.07.19 16:26

руся, а вот еще добавлю понятие места хранения из самого закона:"Місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для зберігання пального на праві власності або користування". Как видите, место хранение- ... емкости ...... (причем они даже не удосужились уточнить, что это за емкости, не привели никаких исключений, а это означает что имеютя в виду все емкости, в т.ч. и топливный бак, тк он тоже емкость для хранения, но в транспортном средстве)

Відповісти
 • Н
06.07.19 16:13

руся, К сожалению, хотела бы ошибаться, но "паливний бак - це ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої" (ст. 14.1.6 ПКУ). Не знаю какое законодательство дает понять что это не так. Дело даже не в самой емкости, а в том что у вас есть остаток, а это уже подразумевает процесс хранения. Но это конечно Ваше право интерпретировать по своему, просто высказала свое мнение. Директор тоже предлагал, чтобы мы хранили свое топливо на складе где покупаем для заправки тракторов, но ему объяснили что это не решает проблемы, тк никто не будет возится с тем чтобы утром отпускать топливо, а вечером опять принимать обратно остатки. Также нам на вебинаре сказали, что все у кого есть приход топлива автоматом попадают под лицензирования хранения. Закон написан дебилами, он очень абстрактен, размыт и противоречив. Мы тоже пока не получили лицензию и не планируем ее получать,тк 1. нам не дадут дозвол, тк у нас емкости менее 5000тонн, 2. у нас нет земли с целевым назначением (дфс убрало целевое назначение, но другие службы за это будут штрафовать и побольше чем налоговая) и 3. у нас нет акта ввода в эксплуатацию здания где стоит бочка, 4. мы не собираемся добавлять квэд на хранение, тк это не наша хоз.деятельность, те у нас фактически нет ничего чтобы получить эту лицензию. Надеемся что закон отменят для потребителей или будем судится. Для суда полно аргументов в нашу пользу.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам