Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


18.08.19
2878 0 Друкувати

Огляд інтернет-видань (12.08.2019 - 18.08.2019)

Про граничні норми застосування надурочних робіт та їх оплату
Відповідно до ст. 62 Кодексу законів про працю України надурочні роботи (роботи понад встановлену тривалість робочого дня), як правило, не допускаються. Встановлені граничні норми застосування надурочних робіт. Далі

З 1 вересня 2019 року Уряд підвищив на 10 % посадові оклади деяким педпрацівникам
Кабмін вніс зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників” Далі

Уряд схвалив рішення про зростання зарплат тренерів дитячих спортивних шкіл
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про збільшення з 1 січня 2020 року заробітних плат тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл на 20-70%. Такий крок є складовою загальної урядової політики зростання доходів освітян і вирівняння диспропорцій в оплаті праці вчителів загальноосвітніх шкіл та вихователів і спортивних наставників. Далі

Стипендії спортсменам і тренерам буде суттєво збільшено
14 серпня Уряд схвалив проект Указу Президента України «Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів». Далі

10 питань замовника про Prozorro Market
10 питань замовника про Prozorro Market Як планувати закупівлі через Prozorro Market? До введення в дію нової редакції Закону, Закупівлі з використанням е-каталогу Prozorro Market вносяться у додаток до річного плану закупівель із зазначенням в полі “Процедура закупівлі” - “звіт про укладений договір”, а в полі “Примітки” - “е-каталог”. Далі

Сообщение о начале строительства зарегистрируют в пятидневный срок – ГАСИ
Глава ГАСИ поручил руководителям территориальных органов взять под личный контроль соблюдение сроков внесения информации, указанной в сообщении о начале строительных работ, в Единый реестр. Далее

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности: первые результаты от НБУ
НБУ ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (Иодая). Далее

Стоимость имущества, переданного в лизинг, изменилась по истечении 1095 дней: что с НДС
Налоговики разъяснили, как действовать лизингодателю-плательщику НДС при пересчете стоимости объекта лизинга в связи с колебанием курса валют. Далее

Как действовать в случае потери статуса неприбыльщика - советы от ГФС
ГУ ГФСУ в Тернопольской области разъяснило, как отчитываться неприбыльной организации, которая потеряла неприбыльный статус. Далее

Как влияет на финрезультат сумма налоговых штрафов
В ГФС объяснили порядок применения "штрафных" налоговых разниц. Налоговики указали, что суммы штрафов, выписанные ГФС, не подпадают под применение разниц, предусмотренных пп. 140.5.11 НКУ. Далее

ФЛП получает декретные с Фонда: надо ли справка-расчет от ГФС
Для работодателей имеем норму, обязывающую при выплате зарплаты одновременно предоставлять платежку на перечисление соответствующих сумм ЕСВ или документы, подтверждающие фактическую уплату таких сумм (ч. 2 ст. 24 Закона о ЕСВ). Далее

С 1 января доставка прессы может подорожать на 12-15%
Мининфраструктуры планирует повысить тарифы на прием и доставку печатных изданий с 1 января 2020 г. На сайте МИУ обнародован соответствующий проект приказа "Об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке". Далее

Могут ли контролеры выдать справку об отсутствии у у физлица статуса ФЛП
Фискалы отметили: предоставление органами ГФС справок о наличии у физлица статуса предпринимателя действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрено. Далее

ОЗ поліпшили і збільшили в бухобліку термін корисного використання: що з податковою амортизацією
Податковий кодекс України не передбачає зміну строку корисного використання об’єктів основних засобів (ОЗ) у податковому обліку у разі зміни термінів корисного використання таких об’єктів в бухобліку внаслідок проведення поліпшень основного засобу (модернізації, реконструкції). Далі

Чи може ФОП загальносистемник проводити бартерні операції
Об’єктом оподаткування у ФОП на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами (п. 177.2 ПКУ). Далі

Назва контрагента в ПН: малими чи великими літерами
Реквізит «повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи», який є обов’язковим, має відповідати формулюванню у статутних документах та не має містити інших даних. При цьому ПКУ не регламентує розмір літер (великі/малі), який використовують під час складання податкової накладної. Далі

Юрособа хоче cтати спрощенцем: що врахувати під час формування статуту
Платниками єдиного податку не можуть бути підприємства: у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать іншим підприємствам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%. Далі

Внесення поворотної фінансової допомоги до додаткового капіталу підприємства: чи коригується фінрезультат?
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці з операцій із внесення поворотної фінансової допомоги до додаткового капіталу товариства. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування. Далі

Комісійна винагорода у юрособи: коли включати до декларації?
Суми комісійної винагороди підприємства – платника єдиного податку третьої групи включаються ним для цілей оподаткування єдиним податком до складу доходу та податкової декларації у кварталі, якому відбулось їх надходження на розрахунковий рахунок підприємства. Далі

Стягнута за рішенням суду, але не відшкодована вартість втраченого майна: чи коригується фінрезультат?
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з отримання компенсації вартості втраченого майна, пені, судового збору. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування. Далі

Аванс в інвалюті за послуги нерезиденту в Україні: за яким курсом визначати базу оподаткування ПДВ?
При отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України платник ПДВ на дату зарахування коштів на поточний рахунок визначає податкове зобов’язання з ПДВ за офіційним курсом гривні до іноземних валют та курсом банківських металів, який діє на дату визначення таких податкових зобов’язань, тобто який встановлено Нацбанком України у попередній робочий день. Далі

На який розмір ПСП має право самотня мати?
Самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 % суми пільги, яка визначена п. 169.1 ПКУ (у 2019 році — 1440,75 грн), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років  за умови дотримання процедур,  зазначених пп. 169.4.1 цієї статті та надання відповідних підтвердних документів. Далі

Операції нерезидента з його постійним представництвом: за яких умов вважаються контрольованими
Господарські операції (включаючи суми грошових кошт в перерахованих від нерезидента на рахунки його представництва в Україні), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, обсяг яких, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 2018 рік перевищує 10 млн грн… Далі

Які строки корисного використання активу встановлюються для розрахунку амортизації?
Якщо встановлений платником податку в бухгалтерському обліку строк корисного використання (експлуатації) активу (об’єкта або окремого компонента основних засобів) менше ніж мінімально допустимі строки амортизації, встановлені у податковому обліку для групи, до якої належить такий основний засіб або окремий компонент основного засобу… Далі

Надання права на використання програмної продукції: як оподатковувати ПДВ?
Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів) не обмежені функціональним призначенням такої продукції і її відтворення не обмежене кількістю копій...Далі

Заміна боржника після передньої оплати: погляд із незвичного ракурсу
У цьому матеріалі хотілося б звернути увагу на цікаві висновки ДФС України щодо специфічної операції, яка хоч і не є поширеною, проте від неї не застрахований жоден із суб’єктів господарювання. Далі

Заробітна плата нерезиденту: коли може бути джерелом інформації для цілей ТЦУ
Операції з виплати заробітної плати непов'язаній особі — резиденту можуть бути джерелом інформації для визнання комерційних та фінансових умов операцій зіставними з операціями по виплаті заробітної плати пов’язаній особі - нерезиденту для цілей трансферного ціноутворення, згідно з пп. 39.2.2 ПКУ. Далі

Перерахунок вартості об’єкта лізингу у зв’язку з коливанням курсу валют: як відкоригувати зобов’язання з ПДВ?
Зважаючи на те, що зміна (коливання) курсу іноземної валюти може призводити до зміни суми компенсації вартості об’єкту фінансового лізингу (якщо це передбачено договором) як у бік збільшення, так і у бік зменшення, то у платника податку — лізингодавця виникає підстава для здійснення коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання на дату фактичної доплати чи повернення коштів розрахунку коригування відповідно до п. 192.1 ПКУ. Далі

Дохід від курсових різниць при обчисленні річного доходу для цілей ТЦУ
Для обчислення річного доходу (150 млн грн) платника податків від будь-якої діяльності враховується дохід від операційної курсової різниці для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому не враховуються для обчислення обсягу господарських операцій (10 млн грн) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення дохід від операційних курсових різниць та втрати від операційних курсових різниць. Далі

Надання послуг із захоронення твердих побутових та промислових відходів: коли зобов’язання з ПДВ визначати за касовим методом?
У разі якщо платник податку здійснює операції з постачання інших житлово-комунальних послуг, перелік яких визначений законом, в тому числі захоронення побутових відходів, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Далі

Учет одноразовой тары у продавца
Одноразовую тару обычно называют упаковкой. Особенность такой тары состоит в том, что покупатель ее не возвращает. В настоящей статье рассмотрим порядок отражения одноразовой тары в учете продавца. Далее...

Осторожно, тролль! Теперь – торговых марок
Вслед за патентными троллями активизировались их "близкие родственники" – тролли по торговым маркам и авторскому праву. Представьте, ваша компания достигла немалых успехов, качество конечного продукта – на высоте, каналы поставок отлажены, клиентская база растет, потенциал огромен. И вдруг вы получаете иск. Некая компания пытается заблокировать использование вами вашего же бренда, например, на рынках Азии – масштабирование бизнеса и выход на внешние рынки под угрозой...Далее...

Методы ТЦО: правила выбора
Несмотря на то, что правила трансфертного ценообразования (далее – ТЦО) действуют в Украине уже почти шесть лет, вопросы по поводу выбора метода ТЦО до сих пор довольно распространены. Далее

О принципе превалирования сущности над формой
Статьей 4 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"  закреплен такой важный принцип бухгалтерского учета и финансовой отчетности, как принцип превалирования сущности над формой. Далее

Судебная практика в спорах касательно трансфертного ценообразования
Не так давно, а именно с сентября 2013 г., в Украине появилось законодательство, регулирующее правила трансфертного ценообразования. Почти сразу Кабинет Министров Украины впервые опубликовал и перечень низконалоговых юрисдикций, в который вошли страны, внешнеэкономические операции с которыми, при условии достижения определенных стоимостных критериев, подпадают под контроль за ТЦО, с необходимостью представления ежегодного отчета в ГФС… Далее

Новеллы языкового законодательства для бизнеса
Вопрос государственной языковой политики является одной из наиболее дискуссионных тем для украинского общества с момента провозглашения независимости Украины. Далее

Регуляторная служба предлагает для обсуждения концепцию пособия по прохождению проверок бизнеса органами государственного надзора (контроля)
На сайте Регуляторной службы Украины появилась следующая информация. Бизнес не должен бояться проверок. Реформа системы государственного надзора и контроля направлена на то, чтобы контролирующие органы превратились в консультантов для предпринимателей. Далее

Отражение суммы налогового кредита в декларации по НДС при временном ввозе товаров на таможенную территорию Украины
Временный ввоз - таможенный режим, согласно которому иностранные товары, транспортные средства коммерческого назначения ввозятся для конкретных целей на таможенную территорию Украины с условным полным или частичным освобождением от обложения таможенными платежами и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и подлежат реэкспорту до завершения установленного срока без каких-либо изменений… Далее

Налогоплательщик может подать последнюю (ликвидационную) декларацию по прибыли до окончания отчетного (налогового) квартала (года)
Если дата ликвидации приходится на начало или середину такого отчетного (налогового) квартала (года), плательщик налога на прибыль предприятий может подать последнюю (ликвидационную) декларацию до окончания отчетного (налогового) квартала (года), но не позднее сроков установленных п. 49.18 НКУ. Далее

Предприниматели - плательщики единого налога, прекратившие хозяйственную деятельность, уплачивают земельный налог на общих основаниях
Плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на имущество (в части земельного налога), кроме земельного налога за земельные участки, которые не используются плательщиками единого налога первой - третьей групп для осуществления хозяйственной деятельности (п.п.4 п.297.1НКУ). Далее

Жалоба на решения комиссий регионального уровня в случае отказа в регистрации налоговой накладной
Жалоба на решения комиссий регионального уровня, которые принимают решение о регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в ЕРНН, подается плательщиком налога в электронной форме средствами электронной связи, определенными ГФС. Далее

Является ли акцизным складом помещение, в котором производитель осуществляет выработку, обработку (переработку), смешивания, разлив, упаковку, фасовку, хранение, получение или выдачу, а также реализацию пива?
Согласно п.п. 14.1.6 НКУ акцизным складом является помещение, где распорядитель осуществляет операции со спиртом этиловым, водкой, ликероводочными изделиями и/или горючим. Подпунктом 14.1.144 НКУ определено, что пиво …Далее

Детей без прививок не пустят в школы и детсады. Ребенку нужны две справки
Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки призывают родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые по Национальным календарем прививки. Невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками. Далее

Как получить дубликат документа о высшем образовании, - разъяснение МОН
Как разъясняет Министерство образования и науки Украины в связи с многочисленными обращениями граждан, чтобы получить дубликат документа о высшем образовании и/или приложения к нему, надо подать письменное заявление в вуз, выдавший документ. Это можно сделать лично или через уполномоченного представителя. Далее

Заполняются ли графы "починаючи з" и/или "з урахуванням уточнень з" налоговой декларации по плате за землю, которая подается ежемесячно с типом "Звітна" в случае получения права собственности (пользования) на протяжении года на еще один земельный участок в пределах одного населенного пункта?
Плательщик платы за землю, избравший ежемесячную форму представления налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (далее - Декларация), в случае приобретения… Далее… 

Промышленное предприятие: при каких условиях не уплачивается налог на недвижимость
Промышленное предприятие, осуществляющее деятельность в сфере строительства, имеет в собственности производственные помещения (административные помещения, склады, гаражи), часть которых передает в платное пользование другим субъектам предпринимательской деятельности. Исключаются ли в этом случае из объектов налогообложения налогом на недвижимость такие объекты? Далее

Щодо необхідності ведення Журналу реєстрації листків непрацездатності
Як зазначає Фонд соціального страхування у листі від 11.07.2019 р. № 1419-11-1, згідно з ч. 1 ст. 31 Закону України від 23.09.99 р. № 1105 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Далее

Переход на международные стандарты: как учитывать операции с финансовыми активами и НМА?
Положениями НКУ не предусмотрены корректирующие разницы по операциям с финансовыми активами (долгосрочной ссуде), связанных с переходом налогоплательщика на МСФО. Далее

Как проверить срок действия квалифицированного сертификата?
Проверить срок действия квалифицированного сертификата открытого ключа, полученного у Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ИСД ГФС (далее - КН ЭДП ИСД ГФС), можно на официальном информационном ресурсе КН ЭДП ИСД ГФС… Далее

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам