Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.04.21
67655 83 Друкувати

Додаток 4ДФ об’єднаної звітності з податку на доходи та ЄСВ: особливості заповнення у M.E.Doc

Продовжуючи цикл матеріалів щодо об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, наразі зупинимось на заповненні додатка 4 до Розрахунку у програмі. Називається цей додаток «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – Додаток 4ДФ).

Нагадуємо, що форма нового Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджена наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773. Цей наказ є чинним з 01.01.2021 р., але розрахунок за новою формою вперше подається зі звітного I кварталу 2021 р.

Особливості заповнення форми 4ДФ

У M.E.Doc нові форми з’являться з оновлення 11.02.034. Вчасно оновіть програму!

Податковий розрахунок зі всіма додатками (зокрема, Д1, Д5, 4ДФ) знаходиться у розділі Звітність – Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ (Рис. 1).

Рис. 1

Натиснувши на об’єднану звітність та обравши звітний період – I квартал 2021 р. – можна створити Додаток 4ДФ (ідентифікатор форми J/F0510406), одразу клікнувши на ньому та вказавши номер розрахунку, до якого додається 4ДФ. Також слід обрати тип розрахунку. Це може бути звітний, звітний новий, уточнюючий.

А можна йти навпаки: від створення розрахунку – до створення додатка 4ДФ (аналогічно створенню додатка Д1, див. тут).

Також є можливість створити звіт за формою 4ДФ на основі довідника (рис. 2, рис. 3).


Рис. 2

Рис. 3

Особливості заповнення реквізитів 4ДФ

Нюанси заповнення додатка 4ДФ визначено п. 4 розд. IV Порядку № 773.

Реквізити 4ДФ, що заповнюються (рис. 4):

 • рядок 1 – відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який Розрахунок подається;
 • у рядку 2 навпроти напису «Звітний (податковий) період» відображаються рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;
 • номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;
 • номер Розрахунку, до якого додається 4ДФ (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
 • номер додатка такого виду в Розрахунку;
 • у рядку 3 зазначаються найменування юрособи або П. І. Б. (за наявності) самозайнятої фізособи, що подає Розрахунок;
 • у рядку 031 зазначаються податковий номер юрособи – податкового агента, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізособи – податкового агента, яка подає Розрахунок.

Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це ДПС і мають відмітку у паспорті;

 • у рядку 032 – зазначаються дані про відокремлений підрозділ юрособи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юрособою подається Розрахунок);
 • у рядку 4 навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, за якими здійснюється нарахування доходу за ознакою 101;
 • у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за ЦПД у звітному періоді, за якими здійснюється нарахування доходу за ознакою 102.

Персоніфіковані дані

У розд. I «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» 4ДФ (далі – розд. I):

 • у рядку 06 розд. I зазначається (рис. 4):
 • у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
 • у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це ДПС і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в 4ДФ;

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізособі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розд. 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» (додаток 2 до Порядку).

Рис. 4

При нарахуванні доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того,чи виплачені такі доходи.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок зарплати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);

 • у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Зарплата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається зарплата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому (рис. 5), за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні) (рис. 6), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні);

Рис. 5

Рис. 6

 • у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;
 • у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;
 • у графі 5а «Сума нарахованого військового збору» відображається сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
 • у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» відображається фактична сума перерахованого збору до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого ПДФО у графі 4а, сума перерахованого до бюджету ПДФО у графі 4, сума нарахованого військового збору у графі 5а, сума перерахованого військового збору у графі 5 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками);

 • у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатку 2 до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному місяці (кварталі) не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних місяцях (кварталах), ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого у попередньому місяці (кварталі) доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізособи потрібно заповнювати лише один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта», крім граф 7, 8 та 9 4 ДФ, які заповнюються одноразово;

 • у графі 7 «Дата прийняття на роботу» проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізособи на роботу. Отже, якщо дата прийняття – 12 березня 2020 року, то у графі 7 потрібно вказати «12.03.2020».

Графа 7 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді;

 • у графі 8 «Дата звільнення з роботи» проставляється дата звільнення фізособи з роботи за зразком, наведеним в абзаці 18 пп. 2 п. 4 цього розд. I.

Графа 8 заповнюється лише на тих фізосіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.

Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюються.

При неодноразовому прийнятті фізособи на роботу і її звільненні з роботи у звітному місяці про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному місяці;

 • у графі 9 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги, наведена у розд. 2 «Довідник ознак податкових соціальних пільг» додатку 2 до Порядку.

Графа 9 заповнюється лише для фізосіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізособи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. Під час заповнення графи 9 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. За наявності у фізособи протягом кварталу кількох ознак пільг проставляється ознака, яка була застосована у відповідному звітному місяці;

 • у графі 10 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 10 заповнюється лише для «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків.

В останньому рядку розд. I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу – за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку – за графою 4, сума нарахованого військового збору – за графою 5а, сума перерахованого військового збору - за графою 5.

Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею

У рядку 07 відображення відомостей у розд. II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею» (далі – розд. II) зазначаються:

у рядку «Оподаткування процентів» – загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума перерахованого до бюджету ПДФО у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізособу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» – аналогічна інформація щодо загальних сум нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, ПДФО нарахованого та перерахованого у грошовій валюті України (у гривнях з копійками). При цьому, відомості про фізособу – платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються.

Що наприкінці звіту?

У кінці 4ДФ проставляються:

 • кількість заповнених рядків розділу I, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок додатка (рис. 7). Під час визначення кількості заповнених рядків розділу I підсумковий рядок відповідно до абзацу двадцять шостого підпункту 2 пункту 4 цього розділу не враховується;

Рис. 7

 • у полі «Дата подання» проставляється дата подання Розрахунку податковим агентом.

4ДФ на останній сторінці завіряється підписами керівника (уповноваженої особи) / фізособи (законним представником) і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухобліку) та засвідчується печаткою (за наявності).

Висновки

Як можна побачити, новий додаток 4ДФ – це аналог квартальної форми № 1ДФ. І заповнюється він за тим самим принципом.

Подається об’єднана звітність один раз у квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (тобто, за I, II, III, IV квартал), але розбивається за місяцями звітного кварталу. При цьому окремо за рік така звітність не подається.

Як заповнити Д1 ми писали тут.

За матеріалами medoc.ua
Коментарі
 • Бух
06.04.21 06:31

А если підрозділ невідокремлений, но НДФЛ платится по его местонахождению, то какое наименование полное указывать? 

Відповісти
 • Игорь
06.04.21 07:19

А как подавать если были и зарплата и покупки у фопов?

Відповісти
 • Олександра
22.04.21 09:47

Игорь, зробіть 2 різні додатки. Їх кількість не обмежена. 

Відповісти
 • Татьяна
07.04.21 10:35

Игорь,Коли набираю підприємців, яким виплачували кошти і ставлю код 157, зберігаю але після відкриття звіту Д4 код 157 змінюється на код 101.То може не потрібно звітувати за підприємців?

Відповісти
 • Виктория
08.04.21 15:01

Татьяна, это проблема импорта в медке. Скопируйте отчет и введите заново код 157 и сохраните

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 07:51

Додаток 5 от Медка: https://medoc.ua/blog/dodatok-d5-obdnano-zvitnosti-pdfo-ta-sv-zapovnjumo-u-medoc

Відповісти
 • eMelya
06.04.21 09:14

Сомневающийся Sкептиk, скармливают нам инструкции по одному Додатку в день 

Відповісти
 • Надежда
06.04.21 07:58

Як ви показуєте в рядках 3а 3 і 4а 4 зп та податки фактично виплачені, чи я в 1дф нараховано перераховано незалежно від того що зп за 2 половину березня виплачено у квітні.

Відповісти
 • Яна
06.04.21 10:13

Надежда, относительно зп, то колонки одинаковые (как раньше показывали, не зависит от выплаты в апреле), а если ФОП, то фактически - колонки могут быть разными

Відповісти
 • Лілія
08.04.21 13:27

Яна, відносно ЗП згодна, а що з податками робити?

Відповісти
 • Бух
24.04.21 13:30

Лілія,звонила на горячую линию, если вовремя з/п - то и з/п и налоги - все начислено = выплачено

Відповісти
 • Юлия
06.04.21 08:12

в розд. II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею» надо заполнять сумму военного сбора, указанного в разделе 1?

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 08:19

Юлия, для "звітной" — нет

Відповісти
 • Татьяна
08.04.21 10:09

Сомневающийся Sкептиk, "При цьому, графи 3, 3а та 4, 4а рядка «Військовий збір»розділу II податкового розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються аналогічно відповідним графам розділу I такого розрахунку "

Відповісти
 • Татьяна
08.04.21 09:56

Сомневающийся Sкептиk, почему нет? эту справочную информацию не отменяли

Відповісти
 • Юля
08.04.21 16:25

Татьяна, Військовий збір5 
5 Заповнюється виключно для проведеня коригування податкових розрахунків за минулі періоди до 01.01.2021 

Відповісти
 • Ирина
06.04.21 08:20

Что по поводу порций?

Відповісти
 • Олександра
22.04.21 09:49

Ирина, порцій нема, але є номер додатку до розрахунку.Додатків одного типу може бути більше, ніж 1.
Тому робіть різні додатки.

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 09:05

Ирина, такого реквизита нет

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 08:29

Для ФОПов, заполняющих Податковий розрахунок (F0500106) и Додаток 4ДФ (F0510406). Требования ДПС (или программного обеспечения) к заполнению поля 032 (Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента або відокремленного підрозділу, якщо Розрахунок подається за відокремлений підрозділ) – ошибочны, необоснованы! Согласно п.4 розд. IV. Порядок заповнення додатків до Розрахунку... https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/conv#n368 : 
у рядку 032 - зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок). 
Вот и возникает вопрос для ФОПа: должен ли он заполнять это поле, если согласно Порядку, поле 032 для Додатка 4ДФ имеет отношение только к юрлицам? /в Медке это поле в 4ДФ пока что заполняется автоматически/

Відповісти
 • Ольга
06.04.21 14:01

Сомневающийся Sкептиk, поле 032 в Додатке 4ДФ в Кабинете требуется к обязательному заполнению, только вот его заполнить просто не реально....выдает ошибку. Интересно когда они вводят форму, они сами тестят её или для этого есть бухгалтера (((

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 20:25

Ольга, заполненное поле 032 в Додатке 4ДФ для ФОПа – нарушение Порядка заполнения. Если хотите заполнить с нарушением Порядка, но чтобы можно было сдать – пожалуйста! Я буду ждать исправления этой ошибки ДПС. Тоже самое касается заполнения Розрахунка и отметки в поле 091 "Роботодавець" для ФОПа, который НЕ является работодателем и НЕ заполняет Додатки по ЕСВ, а заполняет только додатки 4ДФ. В кабинете (и не только) "требуют", чтобы я ставил отметку "Роботодавець", что является тоже нарушением Порядка. Кто хочет ошибочно заполнять – пожалуйста! Я буду ждать исправлений (либо, если не исправят к концу апреля – придётся сдавать, но обязательно укажу, что допущены ошибки, которые я не мог не допустить из-за ошибок ДПС)
 

Відповісти
 • Юлия
13.04.21 13:00

Сомневающийся Sкептиk, 032 не в Главном документе, не в Додатке 4 ФОП не заполняет?
Имею ввиду ситуацию ФОП ФОПу заплатил деньги с ознакой 157

Відповісти
 • Михаил
06.04.21 10:06

Сомневающийся Sкептиk, ФОП платит за всех НДФЛ по месту регистрации ( независимо есть у него подразделения или нет), поэтому он подает сводный розрахунок, 032 не заполняет, и не морочит себе голову

Відповісти
 • Юлия
13.04.21 13:00

Михаил,в кабинете это принудительное поле тоже.

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 11:33

Михаил, в Медке это поле заполняется "принудительно". Просмотрите Додаток 4ДФ в печатной форме (в меню "Правка" уберите "Електрона форма"). 
Попробуйте его не заполнить в додатке 4ДФ (в Медке) и отпишитесь – как Вы это сделали

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 09:22

если форму начнут принимать и она будет с такими ошибками (а скорее всего ДПС их не исправит) – наверно буду подавать дополнение к Розрахунку, с описанием, что строку такую-то следует читать так, поле такое-то заполнено только для того, чтобы сдать Розрахунок, но его (заполненного поля) не должно быть, и т.д.

Відповісти
 • Татьяна
06.04.21 09:29

Здравствуйте, коллеги! А кто-то вообще подавал уже эту чудо-форму и с каким результатом?

Відповісти
 • Мариша
06.04.21 14:18

Татьяна, сдала сутки назад - ни по одному ФОПу нет 2 квитанции

Відповісти
 • Мария
06.04.21 09:41

Татьяна, отчет отражается в эл. кабинете с пятницы, второй квитанции нет

Відповісти
 • Ия
06.04.21 09:59

А я, что-то не поняла. Раньше, если зп выплачивалась вовремя то в 1дф 3а=3 и 4а=4, а тут смотрю в картинки и там отражается выплата зп и налогов "по факту" ... 

Відповісти
 • ддд
06.04.21 16:02

Ия,а аванс за январь выплачен в январе и перечислены налоги? Почему в рис№5 пусто???

Відповісти
 • ддд
06.04.21 15:54

Ия, что-то не то они делают, их рисунок№4 противоречит №5 и 6, там 3а=3 и 4а=4 , а на 5 и 6 нет

Відповісти
 • мотя
06.04.21 11:55

Ия,меня тоже смущает такая трактовка

Відповісти
 • Наталия
06.04.21 10:08

Настораживает последнее предложение: "окремо за рік така звітність не подається". А могла? Тоже интересует вопрос по поводу порций: неужели все "лепить" в одну таблицу?

Відповісти
 • Олександра
22.04.21 09:50

Наталия, не ліпити.
Там є поле "Номер додатку до Розрахунку".
Кількість додатків одного типу може бути більша за 1.

Відповісти
 • Елена
06.04.21 10:08

А есть счастливые, которым удалось внести код КОТОТТУ??  

Відповісти
 • Кристина
06.04.21 10:09

Вроде приняли гибрид отчета ЕСВ и 1 ДФ, а вопросы волнующие в уже отмененных отчетах плавно перешли в этот. Но неужеди нельзя не общими фразами, а более конкретно расписать некоторые моменты заполнения. Вот например пишете:  у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді; вроде ясно, фактична сумма, ну тогда господа в  январе я платила НДФЛ за декабрь, и как оно Вам???  а за март в апреле!!!! так фактически, или по аналогии граф 3а и 3?????

Відповісти
 • Елена
06.04.21 10:22

скажіть будь ласка як вирішити проблему "значення елементу номер розрахунку недопустиме значення 0 має недопустимий тип даних"
намагаюсь зробити 4ДФ по стипендії  

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 10:27

Елена, номер розрахунку 1 (не 0) – первый для всех

Відповісти
 • Елена
06.04.21 10:38

Сомневающийся Sкептиk, а де саме потрібно ставити 1? в додатку 4 ?

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 11:19

Елена, в строке 02 есть поле "Номер розрахунку". Если создаёте первый документ, то при его создании указываете. Либо, закройте 4ДФ, откройте головний "Розрахунок" и проставьте там "1". Сохраните, закройте. Снова откройте Додаток 4ДФ. Проверьте на наличие ошибок. Должна "пропасть" ошибка с номером розрахунку

Відповісти
 • Елена
06.04.21 11:35

Сомневающийся Sкептиk, дуже дякую!!

Відповісти
 • Елена
06.04.21 10:27

КАТОТТГ

Відповісти
 • Ольга
06.04.21 11:01

пока не понятно:
Д1 - заполняется общий на всех сотрудников,
Д4 - нужно ли делить на порции как плательщика отдельных налогов по тем регионам (областям), где находятся  структурные подразделения.
И как же в таком случае быть с Д1? (ЕСВ и ВС ведь оплачиваются по нахождению юр. лица).
Может быть кому-то удалось разобраться?

Відповісти
 • Ольга
15.04.21 12:11

Наше предприятие имеет более 1000 работников. Раньше мы сдавали 1ДФ по спецодежде порциями. А как теперь быть? Все ручками в один отчет вбивать ?

Відповісти
 • Олександра
22.04.21 09:55

Ольга, порцій нема, але є Номер додатку до розрахунку. Їх може бути багато.
Регулюйте собі все кількістю додатків: робіть їх стільки. скільки вам зручно.

Відповісти
 • Татьяна
06.04.21 11:20

Подскажите пожалуйста, номера додатка соответствуют номерам месяца, я так понимаю? И когда указываем число работников по трудовым договорам, то совместителей не учитываем, как ираньше? 

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 11:35

Татьяна, совместители, как и раньше, в Додатке 4 ДФ (раньше в 1ДФ) учитываются. Поле называется: "Працювало за трудовими договорами (контрактами) (ознака 101)"

Відповісти
 • Татьяна
06.04.21 11:30

Чем больше читаю, тем больше вопросов. Получается совместителей тожесчитаем в количество по трудовым договорам, т.к. туда писать всех с ознакой 101.

Відповісти
 • Татьяна
06.04.21 12:25

А вот у меня ещё вопрос: на кой нам "клас професійного ризику" в отчётности указывать, если мы все, независимо от этого класса, платим 22%?

Відповісти
 • татьяна
06.04.21 12:48

А у кого нибудь получилось ввести кодификатор, и какой уровень нужно вводить?

Відповісти
 • Олександр
06.04.21 12:56

Ммм.... Хуета...

Відповісти
 • Татьяна
06.04.21 14:03

А если нет данных для заполнения додатка 6, то всё равно его в Медке формируем?

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 15:09

Татьяна, нет. Только если есть "спецстажники"

Відповісти
 • Наталья
06.04.21 16:29

Так, как же все-таки заполнять графы 3а и 3   4а и 4 чему они должны быть равны, как раньше или как еще раньше-раньше

Відповісти
 • Валюшка
06.04.21 17:35

По зп как раньше 3а=3, 4а=4 
Читайте после рис. 4

Відповісти
 • Алла
07.04.21 14:41

Валюшка, рис.5 противоречит написанному

Відповісти
 • Валюшка
06.04.21 17:38

А как нумеровать если в январе не было сотрудников и зп? 
Номер дод 1 мес 2 ? 

Відповісти
 • Клавдия
09.04.21 14:01

Валюшка, "Згідно з абз. 2 п. 1 розд. ІV Порядку, якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, – додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» до Розрахунку за відповідний квартал не подається.

Таке роз’яснення було надано на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 201.06.01."

Відповісти
 • Сомневающийся Sкептиk
06.04.21 20:30

Валюшка, а что Вас смущает? В январе не было сотрудников – пустой Додаток Д1 за январь под номером 1 (аналогично с Додатком 4ДФ). Возможно, что если зарегистрировались в феврале и наёмные с февраля, то тогда Ваш вариант правильный (но не уверен). По поводу "пустых" додатков (нужны или нет) вот-вот должна ответить ДПС

Відповісти
 • Юля
07.04.21 12:37

Добрый день. Уважаемые коллеги, подскажите, куда теперь платить налоги и подавать отчет, если предприятие сменило местонахождения? Ранее ЕСВ - оплата и отчет в новый район, а НДФЛ и ВС - до конца года в старый. Теперь отчетность объединили. А куда платить и куда сдавать? Может кто-то встречал разъяснения? Спасибо

Відповісти
 • Yulia
13.05.21 15:26

Юля, підкажіть, Ви вирішили це питання?

Відповісти
 • Світлана
07.04.21 15:31

Люди, підкажіть: якщо раніше ФОПів вказували 1 раз на квартал з ознакою доходу 157, то тепер у кожному місяці ?????

Відповісти
 • Светлана
07.04.21 20:44

А если несколько подразделений в разных городах, как их все указать в строке 032 в 4ДФ?

Відповісти
 • Олександра
22.04.21 09:56

Светлана, зробіть кілька додатків по кожному підрозділу окремо

Відповісти
 • Дмитро
09.04.21 19:22

Якщо ФОП (на ЄП), заплатив безготівково іншому ФОП (який також на ЄП), чи потрібно подавати Податковий Розрахунок із додатком 4ДФ?
Як я зрозумів раніше потрібно було подавати 1ДФ з код ознаки 157, а тепер?
І якщо вже не потрібно подавати, то згідно якого нормативного документа була така зміна?
Дякую.

Відповісти
 • Надежда
23.04.21 12:50

Як у звіті показати суму коштів, сплачену від ТОВ на рахунок ФОПу? Раніше це був код ознаки 157. А як в новому звіті? Я не знайшла 157.

Відповісти
 • Юлия
13.04.21 13:04

Как заполнять 1ДФ ,когда ФОП ФОПу заплатил деньги по ознаке 157.
что заполнять в графе 032 - какой Кодификатор, и 09 - ознака платника єдиного внеску?

Відповісти
 • Любов
14.04.21 15:42

Доброго дня,
Чи потрібно подавати звіт по ознаці 157 за І квартал 2021 р.?
Дякую.

Відповісти
 • Зоряна
19.04.21 17:05

Добрий день!
Якщо в лютому працівникам не нараховувалась заробітна плата, були у карантинній відпустці, в 4ДФ їх відображати з нарахуваннями 0 чи ні, в графі працювало за трудовими договорами, що проставляти - фактичну кількість працівників чи тільки тих хто отримував дохід???

Відповісти
 • Леся
21.04.21 12:54

Добрый день! Подскажите как правильно заполнить 4ДФ по совместителю, у меня так заполилось: 05 працювало за цивільно-правовими договорами (ознака 102), а Розділі 1 все сотрудники  с ознакою 101

Відповісти
 • Ніка
22.04.21 16:13

Подскажите какой уровень кода КАТОТТГ ставить  в р.0,32 ?

Відповісти
 • Каролина
22.04.21 20:25

Як здати  4ДФ по  відокремленим пыдрозділам?

Відповісти
 • Юлия
25.04.21 03:00

Ошибочно заполнен 2 раздел 4ДФ. как теперь исправить ?

Відповісти
 • Наталия
26.04.21 17:06

Як відобразити в об'єднаній звітності в 4ДФ таку ситуацію: нараховано зарплата+відпускні у березні. Відпускні перехідні з березня на 1 день квітня. Зарплата виплачена за березень у квітні, а от виплата перехідних відпускних як відобразити? нараховано відпускних у березні 2000грн, у квітні 1 день=120грн. Виплата відбулась у березні за всі дні відпустки 2120 грн (на руки 1706,60). колонка 3а=2000 і колонка 3=2120 ?

Відповісти
 • Ірина
27.04.21 16:09

Підкажіть, будь-ласка, відображення зарплати та стипендії має здійснюватися в 4 ДФ в трьох додатках (січень, лютий, березень все разом) чи можливо за відсутності Порцій звіту можна створити 6 додатків (два січня, два лютих, два березня)? Якщо можна, то як їх відрізнити в нумерації?

Відповісти
 • Наталія
06.05.21 17:04

Ірина, доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи вирішили Ви це питання? Теж зіткнулась з такою проблемою. Буду вдячна за відповідь.

Відповісти
 • Тетяна
28.04.21 08:58

Підкажіть будь ласка якщо ФОП здав звіт він прийнятий і забув включити перерахування ФОПу по код157 як це зробити.Раніше  нова порція  ДФ а зараз 

Відповісти
 • Любов
04.05.21 12:43

Подскажите, пожалуйста, приложение 5  умер работник (категория особи 1) в  графе 17- "підстава для припинення трудових відносин" какая?    ст.в КЗОТЕ НЕТ, а контроль МеDOC  СДЕЛАН ТАК , ЧТО ДЛЯ КАТЕГОРИИ 1 ИЛИ 2 ТРЕБУЕТ СТАТЬЮ КЗОТА?  При подборке статьи из справочника - інши   выскакивает ошибка. Как выйти из положения?

Відповісти
 • Оксана
07.05.21 17:29

В додатку 4 вибиває помилку " Значення елементу номер Розрахунку недопустиме / Значення 0 має недопустимий тип данних", що це значить , через це вибиває помилку

Відповісти
 • Наталя
21.07.21 09:17

В додатку 4 вибиває помилку " Значення елементу номер Розрахунку недопустиме / Значення 0 має недопустимий тип данних", що це значить , через це вибиває помилку

Відповісти
 • Pilot
22.07.21 12:29

Наталя, заходите в податковий розрахунок, в шапці звіту в другому рядку є реквізит номер розрахунку, у Вас він не заповнений, тому і видає помилку.

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
116398 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно