Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


12.08.21
2915 0 Друкувати

Як перерахувати інвалюту у гривню: шпаргалка для бухгалтера

Вітчизняні підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України – гривні (ст. 5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). Відповідно, якщо вони проводять розрахунки за експортно-імпортними операціями в іноземній валюті, тоді під час відображення таких операцій у бухобліку іноземну валюту перераховують у гривні. Як правильно та на яку дату провести такий перерахунок – далі.

Нормативна база

Операції з іноземною валютою відображають у бухгалтерському обліку відповідно до вимог з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 (далі П(С)БО 21), а перерахунок іноземної валюти у гривні проводять за правилами, встановленими в п.п. 5 та 6 П(С)БО 21.

Правило 1

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображають у валюті звітності (гривні) шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

При цьому, звертаємо увагу, що згідно з п. 4 П(С)БО 21 під валютним курсом мають на увазі установлений Нацбанком курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. До того ж наразі НБУ встановлює валютний курс один раз щодня (наприкінці робочого дня). Він діє протягом усього наступного робочого дня. Тобто курс на початок і на кінець дня однаковий.

З огляду на це, для відображення інвалютних операцій в обліку іноземну валюту перераховують у гривні винятково за курсом НБУ, який діяв на дату здійснення такої операції.

Правило 2

Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті підприємство може відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції. За умови, якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

Це правило було актуальне у 2014-2015 роках, коли протягом дня діяли два курси НБУ. Тепер, коли протягом дня діє лише один курс НБУ, проблему з невідповідністю курсу НБУ за операцією та випискою банку усунуто. У зв’язку з цим зазначене правило втратило свою актуальність.

Правило 3 (для імпортерів)

Суму авансу (попередньої оплати) в інвалюті, надану іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) й отримання робіт і послуг, під час включення до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховують у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу.

У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами й одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів на основі послідовності здійснення авансових платежів.

Правило 4 (для експортерів)

Суму авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, отриману від інших осіб у рахунок платежів для постачання готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, під час включення до складу доходу звітного періоду перераховують у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу.

У разі отримання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, зважаючи на послідовність одержання авансових платежів.

За матеріалами DeVisu.ua

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам