Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.10.21
4641 7 Друкувати

Чи повинен ФОП видавати накази при прийом на роботу

Фізична особа – підприємець приймає на роботу працівників. Чи повинен ФОП видавати накази при прийом на роботу, вести облік кадрових документів?

Приймаючи працівників на роботу, фізична особа – підприємець (далі – ФОП, підприємець) набуває статусу роботодавця (п.п. 14.1.222 ПКУ, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI).

В ч. 1 ст. 1 Закону № 5026 говориться, що «Роботодавець — юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб».

Відносини суб’єкта господарювання та найманих працівників регулюються трудовим законодавством.

Це означає, що фізичні особи-підприємці  повинні виконувати вимоги, визначені КЗпП), у разі прийняття на роботу найманих працівників.

Трудовим договором є угода між працівником і фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, із підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю й угодою сторін.

Роботодавець має вести облік персоналу та оформити документи, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпПфізична особа підприємець укладає трудовий договір із фізичною особою обов’язково в письмовій формі.

Згідно трудового законодавства підприємець повинен  видати наказ (розпорядження) про прийняття працівника на роботу, указавши дату початку роботи.

Без видання такого наказу підприємець не зможе заповнити форму Повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою, наведеною в додатку  до постанови  Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413,  далі — Постанова № 413).

Цього вимагає ч. 3 ст. 24 КЗпП, згідно з якою роботодавець не вправі допускати працівника до роботи без надання Повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу Державної фіскальної служби.

У формі Повідомлення передбачені графа 7 «Номер наказу або розпорядження про прийняття на роботу» та графа 8 «Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу», тобто без видання наказу про прийняття працівника на роботу фізичній особі – підприємцю не обійтися.

Таким чином, при оформленні працівника на роботу до ФОП обов’язковим є оформлення трудового договору в письмовій формі, видання наказу про прийняття на роботу.

Щодо обліку наказів та іншої кадрової документації

Ми з’ясували, що Наказ про прийняття на роботу є обов‘язковим кадровим документом ФОП.

Наказ (розпорядження) оформлюють за типовою формою № П-1, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489. Можна оформлювати наказ за довільною формою, розробленою підприємцем самостійно.

Серед реєстраційних форм ФОП є обов’язкові, вести які вимагає законодавство, зокрема, реєструвати накази з кадрових питань тривалого і тимчасового строків зберігання зобов’язує глава 3 розділу ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 (далі – Правила № 1000/5).

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 р. № 144, діє з 01.09.2021 р. (далі -ДСТУ 4163:2020) визначає, як оформляти реквізити документів.

Обов‘язковим реквізитом наказів є їх реєстрація (реєстраційний номер). Призначення реєстрації — надати документу юридичної сили, тобто підтвердити факт його створення або одержання. Основна мета реєстрації – облік документів, контроль за їх виконанням і довідкова робота за ними.

Реєстраційний індекс – один з обов’язкових реквізитів будь-якого документа (п. 5.11 ДСТУ 4163:2020). Реєстраційний індекс документа складається з порядкового номера цього документа в межах групи документів, що реєструють, який доповнюється індексами….

Національний стандарт України «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» ДСТУ 2732:2004) встановлює, що «Реєстрація документа– це внесення до облікової форми стислих відомостей про службовий документ із зазначенням реєстраційного індексу та дати зареєстрування».

Ось ще декілька термінів, визначених ДСТУ 2732:2004.

П. 4.1.4 реквізит (службового документу) – інформація.  зафіксована в службовому документі для його ідентифікування, організування обігу і (або) надання йому юридичної сили.

П. 4.2.7 реєстрування (службового) документа – внесення до облікових форм коротких відомостей про службовий документ із зазначенням реєстраційного індексу і дати зареєстрування.

П. 4.2.8 реєстраційний індекс (службового) документа – цифрова чи абетко-цифрова познака, надана службовому документові під час його реєстрації.

Трудові договори належать до категорії документів, які зберігаються 75 років. Це установлено ст. 492 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 (далі — Перелік № 578/5).

Накази, розпорядження з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; оплату праці…) зберігаються 75 років(ст. 16-б Переліку № 578/5).

Журналу реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання – їх строк зберігання становить 75 років (ст. 121-б Переліку № 578/5).

Для зберігання трудових договорів працівників має бути сформовано окрему справу, теку наприклад «Трудові договори працівників».

Книга реєстрації наказів може мати таку форму: номер за переліком; дата та номер наказу; найменування (короткий зміст); ким написаний; кому направлено (підпис посадової особи), яку зазначено в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 19.10.2005 р. № 09-487«Про реєстрацію наказів щодо особового складу»

Бланк журналу реєстрації трудових договорів для ФОПа може мати такі графи: реєстраційний номер; дата реєстрації трудового договору; дата і номер наказу про прийняття на роботу; дата і підпис працівника про одержання примірника трудового договору; дата і номер додаткової угоди про зміни та доповнення до трудового договору; дата і номер наказу про припинення трудового договору; примітки.

За матеріалами ГУ Держпрацi в Одеськiй областi

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Александр
04.10.21 07:17

Сообщение про принятие на работу в ДПС требует номера приказа. Значит надо.
Если бы этого не было, то можно было б так обсосать со всех сторон.

Відповісти
  • Світлана
04.10.21 15:24

Александр,я не против  приказа о приеме на работу, а о номере приказа согласно ГОСТу, т.к веду нумерацию в удобной для меня  форме,т.е. дата/месяц (04/10) и что за это нужно наказывать???

Відповісти
  • Світлана
04.10.21 07:30

интересно, а почему даются ссылки на обязательные ДСТУ, Наказ для "діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", т.е  ФОП это не касается "дотримання нац. стандартів України "Діловолства й архівної справи"

Відповісти
  • Сомневающийся Sкептиk
04.10.21 08:19

Світлана, я на такие "роз'яснення", противоречащие законодательству, не обращаю внимание. Под такими "предлогами" и с такими же "выводами", можно говорить, что нужно вести отдельный журнал регистрации, например, табелей (т.к. там указывается номер). 
Что касается ФОПов – традиционно Держпраци и Минсоцполитики (Минэкономики) рассматривают их как фізичну особу, яка набула статусу роботодавця. С этим я ещё могу согласиться. 
Но когда задаёшь им вопросы про самозанятых лиц, осуществляющих нез. проф. деятельность (нотариусы, адвокаты) – начинают "путаться в показаниях": такие лица однозначно не ФОПы; в ответах говорят только о том как оформлять помощников адвоката и нотариуса, про оформление и ведение кадровой документации по другим работникам (уборщица, бухгалтер, секретарь и пр.) – данные ведомства ответа НЕ имеют. 
Далее – два обычных физлица тоже могут заключить трудовой договор: например, гр-н берёт на работу няньку, заключает с ней труд. договор. Распространяя ошибочные "выводы" Держпраци из этого разъяснения о том, что Порядок 1000/5 действует на ФОПов, можно пойти далее (а почему нет?) и утверждать, что он действует и на физлиц, а значит, гр-н – физлицо, беря на работу няньку, должен вести журнал учёта труд. договоров, наказов, и прочий бред, который пришёл в голову Держпраци из Одессы.

Відповісти
  • Сомневающийся Sкептиk
04.10.21 12:45

Разговаривал с автором этой публикации: он утверждает, что половина статьи относится к работодателям – юрлицам

Відповісти
  • Буржуй
04.10.21 08:18

Світлана, это как письма МО и Генштаба- по Закону о военной службе ФОП не ведет воинский учет, но вести все равно должен!

Відповісти
  • a
04.10.21 09:30

Администрация, а почему отключены комментарии в статье
Нові умови роботи порталу Бухгалтер 911
 

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам