Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.11.21
1977 0 Друкувати

Пенсії по інвалідності

Умови призначення пенсії

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон), пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу, визначеного статтею 32 Закону (детальна інформація наведена у підрозділі «Страховий стаж»).

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Документом, який підтверджує встановлення інвалідності, є акт огляду медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) про визнання особи інвалідом.

До заяви про призначення пенсії надається пакет документів, перелік яких визначено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846 (далі – Порядок):

1) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2) за періоди до 01.01.2004 –  документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, а також підтверджуючі документи про стаж за періоди роботи за кордоном, за період роботи до 01.01.1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген.

За період роботи, починаючи з 01.01.2004 року, використовується інформація, наявна в структурному підрозділі Пенсійного фонду, який відповідальний за ведення персоніфікованого обліку (далі – відділ персоніфікованого обліку).

Довідково: Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Підтвердженням періоду перебування на інвалідності є наявні в пенсійній справі виписки з актів огляду МСЕК. Якщо особа не отримувала пенсію по інвалідності – період перебування на інвалідності зараховується на підставі наявних в органах Пенсійного фонду України виписок з актів огляду МСЕК.

3) для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01.07.2000 року (додатки 1, 3 до Положення).

Довідково: відповідно до ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

4) документи про місце проживання (реєстрації) особи.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.

До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

5) документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Страховий стаж

Особи, яким встановлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

для інвалідів I групи

для інвалідів II та III груп

вік

необхідний стаж

вік

необхідний стаж

до досягнення особою 25 років включно

1 рік

до досягнення особою 23 років включно

1 рік

від 26 років до досягнення особою 28 років включно

2 роки

від 24 років до досягнення особою 26 років включно

2 роки

від 29 років до досягнення особою 31 року включно

3 роки

від 27 років до досягнення особою 28 років включно

3 роки

від 32 років до досягнення особою 34 років включно

4 роки

від 29 років до досягнення особою 31 року включно

4 роки

від 35 років до досягнення особою 37 років включно

5 років

від 32 років до досягнення особою 33 років включно

5 років

від 38 років до досягнення особою 40 років включно

6 років

від 34 років до досягнення особою 35 років включно

6 років

від 41 року до досягнення особою 43 років включно

7 років

від 36 років до досягнення особою 37 років включно

7 років

від 44 років до досягнення особою 48 років включно

8 років

від 38 років до досягнення особою 39 років включно

8 років

від 49 років до досягнення особою 53 років включно

9 років

від 40 років до досягнення особою 42 років включно

9 років

від 54 років до досягнення особою 59 років включно

10 років

від 43 років до досягнення особою 45 років включно

10 років

 

від 46 років до досягнення особою 48 років включно

11 років

від 49 років до досягнення особою 51 року включно

12 років

від 52 років до досягнення особою 55 років включно

13 років

від 56 років до досягнення особою 59 років включно

14 років

Особи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 цього Закону.

Особливості:

1. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

2. У випадку коли особа з інвалідністю не має достатньої кількості страхового стажу, він може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю “.

Розмір пенсій

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

  • особи з інвалідністю I групи – 100 відсотків пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за віком;
  • особи з інвалідністю III групи – 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону.

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності такого страхового стажу:

ЖІНКИ

ЧОЛОВІКИ

вік

первинного встановлення

інвалідності

необхідний

страховий стаж

необхідний

страховий стаж

 

20 років

25 років

якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 45 років включно

21 рік

26 років

якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно

22 роки

27 років

якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно

23 роки

28 років

якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно

24 роки

29 років

якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно

25 років

30 років

якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, та особи з інвалідністю III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону, за наявності страхового стажу, для чоловіків 35 років, для жінок 30 років.

До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки (на догляд, на утриманців), підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа з інвалідністю має на них право відповідно до чинного законодавства.

Так, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 654:

– непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії по інвалідності виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину;

– особам з інвалідністю I групи, одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку, (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про державну  соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю “) виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265, у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в осіб з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю) прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Строки призначення пенсій

Пенсія по інвалідності призначається з дня звернення. При цьому якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності, такий вид пенсії призначається з дня встановлення інвалідності.

У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої статті 33 Закону (звільнення з роботи та наявність необхідного страхового стажу) виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права — якщо зазначені вимоги виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особи з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою.

Порядок подовження та припинення виплати пенсій чи зміни їх розмірів:

– в разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності;

– Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності;

– У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою, пенсія виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність. Але якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала з’явитися на повторний огляд;

– якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період особою з інвалідністю. При цьому якщо під час повторного огляду особи з інвалідністю переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за вказаний період виплачується за попередньою групою інвалідності.

– якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Органи медико-соціальної експертизи зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про результати повторного огляду осіб, яким призначена пенсія по інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.

За матеріалами Пенсійний фонд України

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам