Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


15.03.22
87519 15 Друкувати

На період воєнного стану встановлено особливі правила трудових відносин

Верховна Рада прийняла законопроєкт про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (реєстр. № 7160).  

Остаточний текст прийнятого Закону поки що не опубліковано. Після його появи поговоримо більш детально про нові правила трудових відносин. 

Згідно з проєктом Закону, передбачено встановлення таких особливостей трудових відносин в умовах війни:

► Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану:

1. На період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

2. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування при прийнятті на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

З метою оперативного залучення нових працівників до виконання роботи, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, в тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які внаслідок бойових дій евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустках, простої, тимчасово втратили працездатність або доля яких тимчасово невідома, роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

► Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного часу

1. На період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де тривають активні бойові дії), якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

2. На період дії воєнного стану норми статті 32 Кодексу законів про працю України про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

► Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника

У зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та загрозою для життя і здоров’я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження (за винятком примусового залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури).

► Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

1. Роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

2. На період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки, крім окремих випадків.

3. На період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю не застосовуються, крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

► Особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку

1. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

2. Для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу не може перевищувати 50 годин на тиждень.

3. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.

4. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. 5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин. 6. На період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частина перша статті 65, частини третя - п'ята статті 67 та статті 71 - 73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України.

 Особливості організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця

На час воєнного стану організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів здійснюється на розсуд роботодавця.

► Робота в нічний час

1. На час воєнного стану не залучаються без крайньої необхідності до роботи в нічний час: вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.

2. На час воєнного стану частини перша та друга статті 54 Кодексу законів про працю України не застосовуються.

 Особливості залучення до роботи деяких категорій працівників

1. На час дії воєнного стану дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до одного року) на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

2. Працівники, які мають дітей (крім випадків визначених статтею 8 цього Закону), на час дії воєнного стану можуть залучатись до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження за їх згодою.

 Оплата праці

1. Заробітна плата виплачується на умовах визначених трудовим договором.

2. У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність.

 Зупинення дії окремих положень колективного договору.

На час військового стану дія окремих положень колективного договору за ініціативою роботодавця може бути зупинена.

 Відпустки

1. На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.

2. На період воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури. 3. Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки».

 Призупинення дії трудового договору

1. Призупинення дії трудового договору – це тимчасове звільнення роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою і тимчасове звільнення працівника від обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

2. Дія трудового договору може призупинятися у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість виконання ним роботи. 3. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію.

 Діяльність профспілок

1. В межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом.

2. На період воєнного стану тимчасово призупиняється дія статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та відповідні норми колективних договорів.

Зазначені положення діятимуть протягом періоду воєнного стану.

 

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Ольга
15.03.22 20:09

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію - это как???

Відповісти
 • Ирина
16.03.22 12:00

Ольга, думаю что сначала выплати, а потом подавай в суд, чтобы агрессор возместил

Відповісти
 • ОЛЬГа
16.03.22 09:59

Ольга, судя по всему- никак

Відповісти
 • Наталія
15.03.22 20:58

На період воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарних дні.
Т.е. не более 24 кд ? Щорічна додаткова не надається? Инвалидам 1 гр (30 кд) и 2 гр (26 кд) теперь считать основной отпуск как 24 кд ?
Или речь идет об основной, "що основна безперервна її частина становитиме не менше 24 календарних днів" - ? 
Кто так формулирует законы? Где получить разъяснения?

Відповісти
 • Наталія
15.03.22 21:14

На період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частина перша статті 65, частини третя - п'ята статті 67 та статті 71 - 73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України.
Т.е., (стаття 19 Закону про відпустки):
Святкові та неробочі дні (ст.73 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи , не враховуються."
- теперь считаются (на период военного времени)?

Відповісти
 • Михаил
16.03.22 09:48

Наталія,это следствие, а по сути работаем без праздников

Відповісти
 • Світлана
16.03.22 11:01

В органах місцевого самоврядування виплачується премія місячна спеціалістам в період воєнного стану?

Відповісти
 • Анжеліка
16.03.22 13:39

Доброго дня!
Якщо підпріємство сплачує співробітникам 2/3 від окладу і сума меньше мінімалки?Донараховуємо ЄСВ?

Відповісти
 • ОЛЬГа
16.03.22 14:27

Анжеліка,так

Відповісти
 • Оксана
16.03.22 17:41

Доброго дня!Якщо підприємство не має можливості працювати, то як вихід можна призупинити дію трудового договору? Підкажіть хто знає, як документально офоромити? Наказом?

Відповісти
 • бух
17.03.22 13:12

Оксана,давайте дочекаємось вступу закону в силу, потім аналітики пояснять, що і як робити

Відповісти
 • Наталія
28.03.22 10:37

Доброго дня! чи буде порушенням виплата працівникам подвійної оплати у вихідні дні?

Відповісти
 • Людмила
29.04.22 22:25

Добрий день. Підприємство працює, на рахунку є кошти, але зарплата не нараховується та не виплачується, ніяких наказов не було. Які дії працівника? Куди звертатися?

Відповісти
 • наталія
13.05.22 12:37

Працівник звільняється  13.05.22. При нарахуванні днів не використаної відпустки потрібно включати  дні без збереження (березень- квітень відпустка без збереження на період карантину).

Відповісти
 • Наталья
17.05.22 09:44

Наталія, Так. За березень квітень потрібно донарахувати 4 дні, тому що не дивлячись на відпустку без збереження зарплати, трудові відносини не припинялись

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам