Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.01.24
839 0 Друкувати

Заповнюємо звітність з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Податківці розповіли про заповнення додатку 41 «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» до податкової декларації з рентної плати.

форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719 (в редакції наказу Мінфіну від 07.11.2016 р. № 927) (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є додатки.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування.

Зокрема, розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України здійснюється у додатку 41 до Декларації.

У додатку 41 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання Декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання Декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

У відповідності до приміток, зазначених у додатку 41:

♦ у графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер Декларації, до якої додається цей розрахунок;

♦ у графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;

♦ у рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається Декларація: арабською цифрою проставляється порядковий номер відповідного звітного місяця у році та рік, за який подається Декларація;

♦ у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої Декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: арабською цифрою номер відповідного місяця та рік;

♦ у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

♦ у рядку 3 – код територіальної громади, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 № 3), за місцем обліку платника рентної плати (місцезнаходження контролюючого органу, до якого подається Декларація);

♦ у рядках 4.1, 4.2 колонок 2 – 8 вказується інформація та податкове зобов’язання щодо кожного виду радіозв’язку в окремому регіоні, зазначеному у відповідному дозвільному документі. За потреби кількість таких рядків може бути збільшена.

Зокрема, зазначається:

♦ у колонці 2 «Код виду радіозв’язку» – код виду радіозв’язку відповідно до додатка 15 «Перелік кодів видів радіозв’язку» до Декларації (відповідають назвам видів радіозв’язку, визначених у п. 254.4 ст. 254 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс));

♦ у колонці 3 «Регіон» – цифровий код регіону (2 знаки), в якому використується радіочастотний ресурс. Коди регіонів України (областей): 02 – Вінницька, 03 – Волинська, 04 – Дніпропетровська, 05 – Донецька, 06 – Житомирська, 07 – Закарпатська, 08 – Запорізька, 09 – Івано-Франківська, 10 – Київська, 11 – Кіровоградська, 12 – Луганська, 13 – Львівська, 14 – Миколаївська, 15 – Одеська, 16 - Полтавська, 17 – Рівненська, 18 – Сумська, 19 – Тернопільська, 20 – Харківська, 21 – Херсонська, 22 – Хмельницька, 23 – Черкаська, 24 – Чернівецька, 25 – Чернігівська, 26 – м. Київ;

♦ у колонці 4.1 «вид документа» – вид документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (ліцензія або дозвіл);

♦ у колонці 4.2 «номер» – номер документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом;

♦ у колонці 4.3 «дата видачі» – дата видачі документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (дд.мм.рррр);

♦ у колонці 4.4 «строк дії» – дата, до якої діє документ, що надає право на користування радіочастотним ресурсом (дд.мм.рррр);

♦ у колонці 4.5 «кількість днів дії» – кількість календарних днів дії дозвільного документа у звітному місяці;

♦ у колонці 5 «Ширина смуги радіочастот» – ширина смуги радіочастот вказується в МГц на підставі документа, що надає право на користування радіочастотним ресурсом;

♦ у колонці 6 «Коефіцієнт» – понижувальний коефіцієнт 0,75 або підвищувальні коефіцієнти 1,2 та 1,4 до ставок рентної плати, передбачені примітками 1 – 8 до п. 254.4 ПКУ.

Слід зазначити, що щомісяця, до 10 числа місяця, наступного за звітним, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, а також надає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України із зазначенням смуг радіочастот та з урахуванням радіотехнології і технологічних особливостей використання таких смуг щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 п. 254.4 ПКУ, в обсягах, необхідних для визначення потреби застосування коефіцієнтів до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, передбачених цими примітками, за формою, затвердженою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац десятий примітки до п. 254.4 ПКУ);

♦ у колонці 7 «Ставка рентної плати» – ставка рентної плати згідно з п. 254.4 ПКУ;

♦ у колонці 8 «Податкове зобов’язання» – податкове зобов’язання у гривнях з копійками (к. 5 × к. 6 × к. 7);

♦ у рядку 5 «Податкове зобов’язання за податковий (звітний) період» вказується податкове зобов’язання за податковий (звітний) місяць: сумарне значення рядків 4.1, 4.2 … колонки 8 додатка 41 до Декларації.

У разі самостійного виявлення платником з рентної плати помилок при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати, задекларованих за попередні звітні (податкові) періоди, складається уточнюючий додаток 41, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником рентної плати, у якому зазначається:

♦ у рядку 6 «Податкове зобов’язання, що уточнюється» – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 5 додатка 41 до Декларації, що уточнюється;

♦ ряд. 6.1 зазначається величина податкового зобов’язання, що збільшується, у разі, якщо величина податкового зобов’язання з рентної плати за звітний (податковий) період, що уточнюється (р. 6 додатка 41 до Декларації) менше величини податкового зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 5 такого додатка 41 до Декларації);

♦ ряд. 6.2 зазначається величина податкового зобов’язання, що зменшується, у разі, якщо величина податкового зобов’язання з рентної плати за звітний (податковий) період, що уточнюється (р. 6 такого додатка 41 до Декларації) більше величини податкового зобов’язання за звітний (податковий) період (р. 5 такого додатка 41 до Декларації);

♦ у рядку 7 «Розмір штрафу» – розмір штрафної санкції (десятковим дробом: 0,03 або 0,05), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами п.п. «а» або «б» абз. 4 п. 50.1 ПКУ;

♦ у рядку 8 «Сума штрафу» – сума штрафу у гривнях з копійками.

За матеріалами ГУ ДПС у Вінницькій області

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам