Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19.04.24
2677 0 Друкувати

Заповнюємо Звіт про КІК і додаток КІК до прибуткової декларації

Чи подається та яким чином заповнюється контролюючою особою Звіт про КІК і додаток КІК до рядка 06.1 КІК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо прибуток КІК звільнений від оподаткування згідно ст. 392 ПКУ?

Пунктом 392.5 ПКУ встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК).

Згідно з п.п. 392.5.2 ПКУ контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про КІК до контролюючого органу одночасно з поданням, зокрема, річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05.10.2017 р. № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До Звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності КІК подаються разом із річною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Умови звільнення від оподаткування прибутку КІК регламентовано п. 392.4 ПКУ.

Так, підпунктом 392.4.2 ПКУ визначено, що скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі додержання умов визначених п.п. 392.4.1 ПКУ.

Відповідно до абзаців першого – третього п.п. 392.4.2 ПКУ незалежно від виконання умов, передбачених п.п. 392.4.1 ПКУ, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:

загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 млн. євро на кінець звітного періоду (п.п. 392.4.2.1 ПКУ);

КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік /бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються КМУ (п.п. 392.4.2.2 ПКУ).

У разі якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування відповідно до положень п. 392.4 ПКУ, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК відповідно до положень п.п. 392.3.2 ПКУ (п.п. 392.4.3 ПКУ).

Отже, звільнення від оподаткування прибутку КІК можливе при дотриманні вимог, визначених п. 392.4 ПКУ.

Водночас при звільненні від оподаткування в обов’язковому порядку подається Звіт про КІК (повний) з відображенням умов такого звільнення та додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який підлягає заповненню із зазначенням інформації про нерезидента та фінансових показників у рядках 01 – 06, в яких проставляється нуль.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897.

Наказом Мінфіну від 25.08.2022 р. № 254 затверджено форму Звіту про КІК, скорочену форму Звіту про КІК та Порядок заповнення Звіту про КІК, скороченої форми Звіту про КІК і подання до контролюючого органу (далі – Порядок № 254).

Розрахунок скоригованого прибутку КІК здійснюється окремо по кожній КІК.

У Звіті про КІК та в Порядку № 254 чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення. Отже, графи Звіту про КІК, в яких є показники для декларування підлягають заповненню. Графи 1 – 2, 4 – 9, 11 – 17, 21 – 26 та 35 Звіту про КІК – є обов’язковими для заповнення.

Графи 25.1-25.3, 26 Звіту про КІК містять числове поле та заповнюються в гривнях без копійок. При цьому, значення в графах можуть бути як додатними так і від’ємними або дорівнювати нулю.

Умови, на підставі яких/якої оподаткований прибуток КІК звільняється від оподаткування, платник податку – контролююча особа відображає у графі 28 Звіту про КІК, у такому випадку у графах 25.1 – 25.3 та 26 Звіту про КІК проставляється нуль та відповідно не подаються додатки до Звіту К, ЦП та ТЦ.

 Водночас ст. 392 ПКУ не встановлює окремих правил або послаблень для платника податку – контролюючої особи щодо не відображення у Звіті про КІК інформації, визначеної, зокрема, п.п. е), є), ж), и) 392.5.3 ПКУ, а отже така інформація підлягає відображенню у відповідних графах Звіту про КІК (графи 29 – 34 Звіту про КІК).

За матеріалами Категорія 102.23 "ЗІР"

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам