Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


08.12.11
1324 0 Друкувати

Новогодние подарки работникам и их детям: налоговые последствия

   Новорічні та різдвяні подарунки працівникам та їх дітям можуть надаватись за рахунок:
   
   1) роботодавця,
   
   2) профспілок,
   
   3) ФСС з ТВП (тільки дітям).
   
   Нижче ми розглянемо податкові наслідки для роботодавця та працівника в усіх трьох випадках.
   
   1. Подарунки за рахунок роботодавця
   
   1.1 ПДФО

   
   Пунктом 165.1.39 Податкового кодексу передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (за винятком грошових виплат у будь-якій сумі).
   
   На 1 січня цього року розмір мінімальної зарплати становив 941 грн., тобто гранична сума, яка не оподатковується ПДФО становить 420,50 грн. Але якщо вручення подарунків планується здійснити в січні 2012 року, необхідно керуватись нормами Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який на даний момент існує тільки в статусі проекту і передбачає мінімальну зарплату з 1 січня 2012 року в сумі 1073 грн.
   
   Якщо вартість подарунків, одержаних платником податку протягом звітного місяця перевищуватиме 50% мінімальної заробітної плати , то перевищення підлягатиме оподаткуванню за ставками 15 (або 17% в частині перевищення сукупною сумою доходів 10-ти мінімальних зарплат) у податкового агента, що надає дарунки (з урахуванням підвищувального коефіцієнту).
   
   У разі якщо дарунки, а також інші доходи отримуються платником податків від кількох податкових агентів та їх вартість сукупно за місяць перевищить десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня, такий платник податку зобов’язаний подати до 1 травня наступного року податкову декларацію й сплатити податок з перевищення зазначеної суми за ставкою 17% (див. підпункт є) пункту 176.1 Кодексу).
   
   1.2. ПДВ
   
   Виходячи з норми підпункту 185.1 а) Податкового кодексу операція з надання подарунків працівникам є поставкою товарів на митній території України і, відповідно, об’єктом оподаткування ПДВ для роботодавця, і вартість подарунків включається до бази оподаткування ПДВ в сумі не нижче звичайних цін (див. абзац 5 підпункту 188.1 Кодексу). Зверніть увагу: в п. 196.1.6 мова йде тільки про виплати в грошовій формі.
   
   1.3. Податок на прибуток підприємств
   
   У відповідності до підпункту 139.1.1 Податкового кодексу не включаються до складу «валових» витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на «…придбання та розповсюдження подарунків». З іншого боку, роботодавець, за умови правильного оформлення подарунків, може спробувати скористатись нормами пп. 142.1 та 142.2 ПКУ.
   
   Таким чином, подарунки працівникам є досить дорогим задоволенням для роботодавця: їх вартість (за загальним правилом) не включається до витрат при розрахунку податку на прибуток підприємств та є об’єктом оподаткування ПДВ.
   
   Але законодавством передбачені шляхи для оптимізації податків роботодавця, який має намір організувати вручення подарунків працівникам – це перерахування коштів профспілкам (на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу і у відповідності з колективними договорами) для подальшого придбання подарунків за рахунок останніх.
   
   2. Подарунки за рахунок профспілок
   
   Певної оптимізації податку на прибуток роботодавець може досягти, скориставшись нормою підпункту 138.10.4 б) Податкового кодексу, згідно якої до інших операційних витрат включаються суми коштів суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», в межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік.
   
   Якщо в попередньому році отримано від’ємний результат об’єкта оподаткування, на витрати відносяться 4% від прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого від’ємного значення, але не раніш як за чотири попередні звітні роки.
   
   Слід зауважити, що в розрахунок суми, що не перевищує 4%, перерахування профспілкам включаються поряд з сумами, добровільно перерахованими до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій (див. ст.. 157 Кодексу).
   
   Таким чином, в колективному договорі варто передбачити обов’язок роботодавця здійснювати відрахування профспілкам на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в сумах, достатніх в тому числі і для придбання подарунків. В результаті роботодавець віднесене вказані суми до «валових» витрат (але не більше 4% оподатковуваного прибутку за будь-який з чотирьох попередніх звітних років) та уникне нарахування ПДВ на вартість подарунків.
   
   Щодо оформлення подарунків профспілками – це питання достатньо розкрите в попередніх публікаціях та в 2011 році не зазнало суттєвих змін. Додатково з цього приводу див лист ДПАУ від 16.02.2011 N 4284/7/17-0717.
   
   3. Подарунки для дітей
   
   3.1. Щодо дії Закону № 2117-III

   
   Певні особливості оподаткування подарунків для дітей передбачені Законом України вiд 30.11.2000 № 2117-III «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків».
   
   Останнім часом на сайтах деяких ДПА (зокрема ДПІ у м. Чернігові, Кіровограді) висловлюється думка, що норми даного Закону не можуть бути застосовані. Адже пунктом 3 Підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу встановлено, що в разі коли законодавчими актами передбачені інші правила справляння податків, зборів, що регулюються Податковим кодексом, застосовуються правила Кодексу. З цієї норми зазначені ДПА роблять висновок, що положення Закону № 2117-III (зокрема стосовно звільнення від оподаткування ПДВ) не діють, як такі, що не передбачені Кодексом.
   
   З цього приводу зауважимо, що в преамбулі Закону № 2117-III зазначено: «Цей Закон регулює деякі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків, як виняток із загальних положень, встановлених Податковим кодексом України». А зміни в преамбулу внесені Законом України вiд 23.12.2010 № 2856-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», одним із завдань якого була гармонізація нормативно-правових актів з положеннями Податкового кодексу. А у відповідності до пункту 3.1 Податкового кодексу податкове законодавство складається в тому числі і з «…нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу». Крім того, в Законі № 2117-III йдеться не про «інші правила справляння податків» (тобто не про ті, які суперечать Кодексу), а про додаткові, які є винятком із загальних положень.
   
   Особливості оподаткування дитячих подарунків, передбачені Законом № 2117-III, зводяться до наступного:
   
   3.1.1. Податок на прибуток підприємств
   
   У відповідності до підпункту 139.1.1 Податкового кодексу не включаються до складу «валових» витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на «…придбання та розповсюдження подарунків». Цим же пунктом передбачено виключення для благодійних внесків неприбутковим організаціям, визначеним ст. 157 Кодексу, до яких зокрема відносяться органи державної влади, місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також профспілки та організації роботодавців. В той же час, у відповідності до ст. 1 Закону № 2117-III суми коштів на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та на придбання дитячих святкових подарунків, які перераховуються органам державної влади, місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров’я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, включаються до складу валових витрат у розмірі, що не перевищує 4 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду.
   
   3.1.2. ПДВ
   
   Згідно ст. 2 Закону № 2117-III звільняються від оподаткування ПДВ операції з продажу виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілок, інших неприбуткових організацій. При цьому суми ПДВ, сплачені виробниками подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, відносяться до складу валових витрат і до податкового кредиту не включаються.
   
   3.1.3. ПДФО
   
   Вартість подарунків та квитків, отриманих дітьми від перелічених у статті 1 Закону установ і організацій, не включається до сукупного оподатковуваного доходу батьків.
   
   Два важливих моменти щодо дії Закону:
   
   1. Подарунки в термінології Законі № 2117-III – це набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 8% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року (941х8%=75,28 грн.).
   
   2. Закон діє щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року, тобто стосується подарунків, кошти на придбання яких перераховуються (витрати на виготовлення яких здійснюються) саме в цей період.
   
   4. Подарунки для дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
   
   Страхувальники – роботодавці (як юридичні, так і фізичні особи) та застраховані особи - СПД – платники єдиного податку та фізичні особи, застраховані на добровільних засадах можуть отримати новорічні подарунки для дітей у відділеннях ФСС з ТВП на підставі заявок в порядку, передбаченому Постановою ФСС з ТВП вiд 25.10.2007 № 48.
   
   Зауважимо, що застрахована особа має право отримати в поточному році лише один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років.
   
   Вартість отриманих подарунків не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу застрахованої особи на підставі підпункту 165.1.1 Податкового кодексу.
   
   Ігор Забута, керуючий партнер Юридичної компанії «4Business»
За матеріалами Компания "4Business"
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам