Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.02.12
1779 24 Друкувати

Период осуществления перерасчета сумм НДС по приобретенным основным фондам

   В якому періоді здійснюється перерахунок сум ПДВ по придбаних ОФ, які використовуються в оподаткованих і неоподаткованих операціях, а саме за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання з моменту введення в експлуатацію чи їх використання в таких операціях?
   
   Відповідно до пункту 198.3 статті 198 розділу V ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   - придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;
   
   - придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   При цьому, як визначено пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, якщо у подальшому такі товари/послуги, основні виробничі засоби фактично використовуються в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод), за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ (далі - неоподатковувані операції), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби вважаються проданими у податковому періоді, на який припадає таке використання, у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами. Датою використання товарів/послуг, основних виробничих засобів вважається дата визнання витрат відповідно до розділу III ПКУ.
   
   Отже, у звітному періоді, в якому товари/послуги, основні виробничі засоби почали використовуватися виключно в неоподатковуваних операціях, у частині, яка пропорційна залишковій частині вартості таких товарів/послуг чи необоротних активів, необхідно визнати їх умовний продаж.
   
   Якщо ж товари/послуги, основні виробничі засоби почали використовуватися в неоподатковуваних операціях частково, а частково продовжують використовуватися в оподатковуваних операціях, у такому випадку у звітному періоді, в якому почалося їх використання в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ здійснюється часткове виключення суми податку на додану вартість зі складу податкового кредиту пропорційно частці їх використання в таких неоподатковуваних операціях з подальшим проведенням перерахунку за правилами, встановленими пунктом 199.4 статті 199 розділу V ПКУ.
   
   Частиною другою пункту 199.4 статті 199 розділу V ПКУ визначено окремий порядок перерахунку такої частки для необоротних активів, а саме: перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання.
   
   При цьому, як зазначено у пункті 4.5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 25.01.2011 р. №41, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.02.11 за №197/18935, результати такого перерахунку відображаються у податковій декларації за звітний (податковий) період, на який припадає 12-й, 24-й чи 36-й місяць використання необоротних активів.
   
   Щодо необоротних активів, які одночасно використовувалися в оподатковуваних та в неоподатковуваних операціях до 1 січня 2011 року і продовжують використовуватися після цієї дати, розрахунок частки використання в умовах дії ПКУ проводиться перший раз за результатами 2010 р. і повинен бути відображений у декларації за березень 2011 р. При цьому для розрахунку суми податкового кредиту, яка підлягає коригуванню, визначається сума податку на додану вартість, що припадає на незамортизовану станом на 01.01.2011 р. частину таких необоротних активів. Частина податкового кредиту, обчислена виходячи з розміру незамортизованої частини необоротних активів, розподіляється на частки, пропорційні обсягу оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно, і надалі використовується при проведенні перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатом 12, 24 та 36 календарних місяців їх використання в умовах дії ПКУ.
   
   Враховуючи викладене, платник податку повинен забезпечити облік товарів/послуг, основних фондів, що придбавалися до 01.01.11 для використання в оподатковуваних операціях, а в подальшому частково використовувалися в неоподатковуваних операціях, та здійснити перерахунок податкового кредиту, раніше сформованого при придбанні товарів/послуг, необоротних активів, відповідно до частки їх використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях.
   
   12-місячний період з метою визначення обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій обчислюється починаючи з першого звітного періоду, в якому необоротний актив починає одночасно використовуватися в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, незалежно від того, на скільки звітних періодів раніше відбулося формування податкового кредиту за правилом першої події у зв'язку з придбанням/виготовленням такого необоротного активу.
   
   Тобто перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях поширюється тільки на ті необоротні активи, придбані до 01.01.2011 р., з моменту початку використання яких за подвійним призначенням на цю дату не минуло 36 місяців.
   
За матеріалами ДПА у Львівькій області
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Елена ЕН
07.02.12 21:14

Они нас хотят угробить - бухгалтеров. Раскрути НК за 3 года назад и подай им перерасчет. Бухгалтера у кого есть оподатковані та неоподатковані операції отзовитесь, что будем делать - пересчитывать или оставить им для проверки .

Відповісти
 • Татьяна бух
07.02.12 22:09

Слава богу, что у меня такого нет.

Відповісти
 • "Пересічна"
07.02.12 22:28

Боже, как можно разобраться в этом бреде. Я бы оставила до проверки , интересно они сами сейчас смогли бы в этом разобраться осуществляя проверку . Надо отдать им должнок -отрабатывают свои деньги на сколько "ума" хватает ........

Відповісти
 • Смешно
07.02.12 22:46

А я надею что у меня такого раньше не было, я только на фирму пришла перешние дебри только разгребаю, еще мне не хватало вернутся годика на 3 назад пусть проверяютзадолбали

Відповісти
 • Ева
07.02.12 22:59

У меня перераспределялся всю жизнь . Ничего трогать не буду. А логика моей позиции такова: Раньше % определялся в каждом месяце. Купили, ести подлежит делению, то поделили и точка. В Кодексе не сказано, что следует перечситівать за периоды, в которых о существовании кодекса никто и не подозревал. Это как в сказке про Чудо -Юдо, отдай мне то о чем ты в своем королевстве не знаешь. И по поводу неделенных я тоже такого-же мнения. Закон обратной силы не имеет. Тогда давайте и прибыль по новым правилам за 3 года пересчитаем, а чего нет!? Но до этого же они еще не додумались. И как обеспечить учет пообъектно задним числом за 3 года, когда в налоговом учете ОС велись скопом по всем группам кроме 1-й. Рассчитан этот бред на "осторожных зайчев" или на то, чтобы при проверке можно было хоть что-то взять на "закооных" беззаконных основаниях. Пусть напишут, а мы иск очередной подадим. Я у них уже один акт полностью отсудила, мне не впервой. Пусть рискнут.

Відповісти
 • Ева
07.02.12 23:03

"Враховуючи викладене, платник податку повинен забезпечити облік товарів/послуг, основних фондів, що придбавалися до 01.01.11 для використання в оподатковуваних операціях, а в подальшому частково використовувалися в неоподатковуваних операціях, та здійснити перерахунок податкового кредиту, раніше сформованого при придбанні товарів/послуг, необоротних активів, відповідно до частки їх використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях." . Пусть ДПИ Львова даст методику, каким образом им єто обеспечить, поднять из могилы бывшего главбуха, (царство небесное, прости Господи, что скажешь, но жизнь есть жизнь и иногда люди от нее умирают) или как....?

Відповісти
 • Анатолий
07.02.12 23:24

А мне интересно, какой дурак придумал определить НДС на несамортизированную часть основных средств и его распределить? Они учитывают, что при покупке стоимость основного средства уже увеличено на сумму НДС, которая припадает на необлагаемые опреации. А сейчас мы на эту сумму еще начисляем НДС и его по новой распределяем? Бред сивой кобылы. Я пока тоже не собираюсь пересчитывать, поскольку нет методики.

Відповісти
 • Оля
08.02.12 00:27

Підкажіть,хто знає, як реєстувати в ЄРПН податкові накладні неплатникам ПДВ

Відповісти
 • FENIKS
08.02.12 00:52

Для Оли.А зачем Вам их регистрировать, если Вы неплатник ПДВ?

Відповісти
 • Злюка
08.02.12 01:09

Я ничего делать не собираюсь, им надо пусть проверяют и доначисляют.

Відповісти
 • Валентина
08.02.12 01:17

Честно сказать, у них нет такого количества специалистов разбирающихся в распределении налогового кредита. Не умаляю значения и достоинств отдела налогового аудита. Но все же , если на местах "спецы" не понимают самой сути того, что написано в НК...... Конечно, у кого проверка будет в ближайшее время, проскочат. А вот у тех у кого через 2-3 года, думаю научатся "спецы" понимать как оно на самом деле делается и как его проверить. Делая распределение в течении 5 лет, не всегда могу в 20-30 страницах реестра найти те сумы (имею ввиду подбить их) для проверки. Поэтому на тот момент когда я их распределяла, у меня есть таблицы, а вот проверяющие пусть считают... Хватит ли у них сил и терпения выбирать все суммы ....Да, сейчас легче, все же строки 15 Но пусть в реестре разберутся.... Может научатся...

Відповісти
 • Ольга
08.02.12 01:40

Капец!!! Я за декабрь ничего не пересчитывала, сдам годовые, потом буду разбираться в этом бреде. Хотя у меня была проверка по 3 кв. 11г. - сами налоговики в этих пересчетах ничего пока не понимают, что и как.

Відповісти
 • Ева
08.02.12 02:53

Удачи, коллеги-распределители, все правильно, ничего не трогайте и пусть пойдут в цех и сами определят ,какой из станков производит 100% неделимую (льготированную) продукцию, какой-100% НДС-ную, а которій и то и то и подлежит делению, а потом еще сделают єкскурс в историю номенклатурі и сами составят тезнологическую карту использования станков при віпуске определенніх видов продукции. ДА ЭТО НЕВЫПОЛНИМЫЙ МАРАЗМ и чем больше мы будем замарачиваться с этим тем хуже нам самим. Я хочу посмотреть кто из них рискнет это в акте описать и каким образом. Это вообще не бухгалтерский вопрос, если углубиться. К примеру, на заводе более 1500 ОС и что, главбух должен от всех начальников цехов требовать перечень оборудования, которое прямо и\или косвенно участвует при производстве каждой номенклатурной единицы в каждом месяце. Тут веди речь скорее всего (но не обязательно) идет , ТОЛЬКО о тех ОС, которые были 100% отнесены в кредит, а потом стали использоваться при выпуске и \или льготированной продукции, а откуда я знаю, что начальник цеха перестроил этот станок на 2 месяца, под другую продукцию, он что мне ом этом сообщить обязан. НЕТ НЕ ОБЯЗАН. А через 1.5 месяца вернул все назад, как быть в таком случае, пусть введут штатную единицу налоговика в цеху и от будет вести ежедневный подсчет изменения использования оборудования..... ну а какой % .тогда брать. Да разобьем мы их "логику" всем миром

Відповісти
 • Да уж
08.02.12 03:14

Сидел, сидел какой то му...к и начесал репу....Создал видимость, что отработал ... Вот какие могут быть на все на это МСФО??? О каком переводе отчетности может идти речь? Кто в Европе или в Америке такой х занимается? У нас вообще нет и никогда не будет реальной картины ни по одному отчету!!! Все стряпается в угоду районной ГНИ, а потом 100 раз переделывается и подстраивается под тех идиотов, которые продолжают чесать свою репу и придумывать новые и новые инструкции, позаконные акты , письма и прочий бред.

Відповісти
 • Оля
08.02.12 03:31

Я платник ПДВ. Продаж підакцизних товарів. А покупці є різні. Виписую Податкові всім. А зареєструвати в ЄРПН не можу???, тільки платникам ПДВ. Для неплатників ставлю тип 02.

Відповісти
 • Злюка
08.02.12 04:02

Про НДС эти "умники" говорят, а вот что о том, что делать дальше молчат. Ведь изменение доли НДС в стоимости ОС влечет за собой изменение нормы амортизации, а следовательно изменение затрат, прибыли, налога на прибыь.

Відповісти
 • !!!
08.02.12 04:27

Я ничего пересчитывать не буду. Если проверят, пусть сушат мозги и считают... и докажут что где используется. На практике БУХГАЛТЕРУ учесть это не возможно. Это если в месяц делаешь 2 туфля : 1 с НДС, а другой без и у тебя 1 станок, тогда можно и пересчитать. При номенклатуре даже в сотню............... НЕ РЕАЛЬНО!

Відповісти
 • Надоело Оле
08.02.12 06:16

4. Не підлягають реєстрації податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця в порядку, встановленому Державною податковою службою.

Відповісти
 • Оля
08.02.12 21:30

дуже дякую..........

Відповісти
 • Александр
08.02.12 21:55

Ублюдочные создания Ррррррр..... Мало того, что закон обратной силы не имеет, так заимеют мозг нам бухам, с перасчетом НДС и амортизации. Идийоты.

Відповісти
 • Хаммер
09.02.12 04:29

Могу посоветовать http://www.igra3k.ru/ref/id/698768 для рассладбения )

Відповісти
 • ГБ
10.02.12 07:27

А я все головомойные операции оставляю для проверки, пусть приходят и сами пересчитывают, с пустыми руками не уйдут все равно, так пусть отрабатывают свою зарплату. И акты прверок им никогда не набираю, сейчас хуже стало - нужно оборотки давать, а раньше - стопы первички и дерзайте, ребята, сами хоть на счетах набирайте свои ВД и ВР. Бесились страшно. а теперь кроме налоговых накладных и проверять ничего не будут. НКУ в этом плане для них клондайк.

Відповісти
 • Валентина ГБ
10.02.12 09:21

Респект.

Відповісти
 • Валентина ГБ
10.02.12 09:27

Вы так классно все сформулировали. Я себе распечатаю и оставлю как пямятку. А то как проверка так и посыпается голова пеплом - и то не так. и там не то и вообще дура дурой и чем я занималась все это время неизвестно. а сейчас, в свете общения с ОБЭП еще и корупционерка. Пришли проверять - книга учета ОС должна быть прошита и пронумерована, что это у вас на отдельных листах- хочу выброшу. хочу вставлю. И как вы докаэжете, что ОС у вас оприходовано на балансе. так и хочется сказать -мамой клянусь.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам