Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.02.12
3242 34 Друкувати

Как заполнить годовой отчет по единому социальному взносу «за себя» и как платить ЕСВ в течение года для предпринимателей - плательщиков единого налога?

   Згідно п.4 ч.1 ст.4 Закону «про ЄСВ» фізичні особи – платники єдиного податку є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування. А платник єдиного соціального внеску повинен своєчасно та у повному обсязі обчислювати, нараховувати та сплачувати ЄСВ, а також подавати звітність до Пенсійного фонду. Виключенням з цього правила є пенсіонери за віком та інваліди, які звільняються від сплати ЄСВ за себе. Про них можна почитати у статті Чи сплачують підприємці платники єдиного податку – пенсіонери за віком єдиний соціальний внесок за серпень 2011 року?
   
   Для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку прийшов час звітуватись до пенсійного фонду «за себе». Для того, щоб відзвітуватись, необхідно правильно заповнити звіт. Взагалі процес подання та заповнення річного звіту з єдиного соціального внеску для ФОП платника єдиного податку досить простий, проте все ж таки, має деякі особливості, про які ми і поговоримо далі.
   
   Яким способом єдинник може подавати річний звіт з єдиного соціального внеску?
   
   Згідно пункту 2.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 звіт з єдиного соціального внеску можна подавати одним із способів:
   
   1.В електронній формі засобами електронної пошти з використанням електронного цифрового підпису.
   2.На паперовому носії. В цьому разі слід надати також і звіт в електронній формі на електронному носії (на флешці або на дискеті).
   3.Тільки у паперовій формі.
   
   Слід зазначити, що надсилати звіт з ЄСВ засобами поштового зв’язку не можна. Згідно пункту 2.11 Постанови №22-2 звіт надісланий поштою не вважається поданим.
   
   Які строки подання звітності до ПФ для платника єдиного податку?
   
   Згідно пункту 3.2 Постанови №22-2 річний звіт до пенсійного фонду подається у строк до 1 квітня року, наступного за звітним роком. При цьому слід зазначити, що якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (пункт 2.15 Постанови).
   
   Як єдинник сплачує єдиний соціальний внесок протягом року?
   
   Звітним періодом для сплати ЄСВ для ФОПа єдинника є календарний рік. Згідно пункту 4.6 Постанови №21-5 фізичні особи платники єдиного податку сплачують єдиний соціальний внесок щомісяця до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. Сплачені протягом року суми ЄСВ враховуються підприємцем при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Тобто ФОП платник єдиного податку повинен сплатити єдиний соціальний внесок не пізніше 20 січня року, наступного за звітним. От така от виникає розбіжність. Подати річний звіт з ЄСВ до пенсійного фонду підприємець має до 1 квітня року наступного за звітним, а сплатити суму єдиного соціального внеску, яка визначена у цьому звіті треба до 20 січня.
   
   Яким чином підприємець єдинник розраховує ЄСВ?
   
   Згідно п.11 ст.8 Закону «про ЄСВ» ставка ЄСВ для підприємця, який застосовує спрощену систему оподаткування складає 34,7% від бази нарахування.
   
   Фізична особа платник єдиного податку визначає суму єдиного соціального внеску, яку вона сплатить до бюджету, самостійно, але для цього «самостійно» є відповідні обмеження. Згідно статті 7 цього ж закону, сума єдиного соціального внеску за місяць не може бути менше ніж мінімальний страховий платіж та більше ніж ЄСВ від максимальної бази нарахування.
   
   Мінімальний страховий платіж за певний місяць дорівнює розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на такий місяць помноженому на 34,7%. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу, що дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до жовтня 2011 року – 15 розмірів), встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
   
   Наприклад. Мінімальна з.п. за січень 2012 – 1 073 грн. Прожитковий мінімум за січень 2012 – 1 017 грн. Мінімальний страховий платіж за січень 2012 – 1073 *34,7%=372,33 грн. Максимальна база нарахування – 1017*17=17 289 грн. ЄСВ від максимальної бази 17 289*34,7%=5 999,29 грн. Отже, за січень 2012 року ФОП єдинник має сплатити не менше 372,33 грн. та не більше 5 999,29 грн. Аналогічно розрахунок здійснюється і для інших місяців.
   
   Дані для розрахунки суми єдиного соціального внеску за рік
   
   Зазвичай, підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують кожен місяць протягом року мінімальний платіж. Проте, на бажання ФОПа, за результатами річного перерахунку цю суму можна збільшити. При цьому слід притримуватися рамок, які визначає стаття 7 Закону «про ЄСВ». У таблиці наведені цифри на 2011 рік. Як вони розраховуються наведено у попередній частині статті.
   
Період Мінімальна заробітна плата Мінімальний страховий платіж Прожитковий мінімум для працездатних осіб Максимальний розмір ЄСВ
Січень – березень 941 326,53 941 14 115,00
Квітень – вересень 960 333,12 960 14 400,00
Жовтень – листопад 985 341,8 985 16 745,00
Грудень 1 004,00 348,39 1 004,00 17 068,00
   
   За якою формою подається звіт?
   
   Форма річного звіту з єдиного соціального внеску для платника єдиного податку затверджена Постановою ПФ №22-2, а саме додатком 5. При цьому основна інформація міститься у таблиці 2 додатку.
   
   Приклад заповнення звіту
   
   Припустимо, що підприємець на спрощеній системі оподаткування кожен місяць протягом року сплачував єдиний соціальний внесок в розмірі мінімального страхового платежу. В такому випадку таблиця 2 звіту буде мати наступний вигляд.
   
Місяць Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, але не менше за розмір  мінімального страхового внеску фізичної особи – підприємця Розмір єдиного внеску* Усього до сплати (гр.2х гр.3) Кількість днів  тимчасової непрацез-датності Кількість днів  відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
1 2 3 4 5 6
Січень 941 34,7 326,53 - -
Лютий 941 34,7 326,53 - -
Березень 941 34,7 326,53 - -
Квітень 960 34,7 333,12 - -
Травень 960 34,7 333,12 - -
Червень 960 34,7 333,12 - -
Липень 960 34,7 333,12 - -
Серпень 960 34,7 333,12 - -
Вересень 960 34,7 333,12 - -
Жовтень 985 34,7 341,8 - -
Листопад 985 34,7 341,8 - -
Грудень 1 004,00 34,7 348,39 - -
Усього 11 557,00 Х 4010,3 - -
У тому числі нараховано у розмірі (сума нарахувань у розрізі розмірів відповідає сумі графи 4):
34,7% – 4010,28  грн.;  36,6 % –            -              грн.; 36,21% –                  -                грн.;
38,11 %-               -                 грн.
   
   Яка відповідальність за несвоєчасну сплату або неподання звіту з єдиного соціального внеску?
   
   Заходи впливу на платників єдиного соціального внеску, які може застосовувати пенсійний фонд, прописані у пункті 11 статті 25 Закону «про ЄСВ». Також, за несплату або за неподання звітності з ЄСВ передбачена адміністративна відповідальність.
   
   Відповідальність за несплату ЄСВ. Згідно ч.2 п.11 ст.25 Закону за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно несплачених сум. Статтею 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несплату ЄСВ передбачений штраф в розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів громадян (від 425 до 850 грн.)
   
   Відповідальність за неподання звіту з ЄСВ. Згідно ч.4 п.11 ст.25 Закону за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного соціального внеску накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 170 грн. Статтею 165-1 КУАП передбачений штраф в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів громадян (від 340 до 510 грн.).
   
   Перелік використаних нормативно-правових актів:
   
   1.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI
   2.Постанова правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року №21-5 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
   3.Постанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2 «Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
   
   Блог про бухгалтерський облік, оподаткування та звітність в Україні
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • лодж
20.02.12 14:02

у чп нет удержаний есв?

Відповісти
 • Мари
20.02.12 20:34

Это же не зар/плата.

Відповісти
 • Муся
20.02.12 21:47

прож. минимун в январе 2012 -1017 ????? Что они пишут ?????

Відповісти
 • Ника
20.02.12 22:03

Да! Нас не проведёшь.. 1017 -это общий показатель прожиточного минимума в 1 квартале 2012г. А для расчёта нужно брать 1073 грн , и естественно, максимальная база в 1 квартале 18241грн и единый социальный взнос не больше 18241х34.7%=6329,63. Кто же автор? Ссылка только на блог.

Відповісти
 • Ольга
20.02.12 22:03

прожиточный минимум - 1017, а мин. зарплата - 1073. Так что все правильно.

Відповісти
 • Ника
20.02.12 22:08

И в примере заподнения отчета тоже ИТОГо стоит 4010.30грн , а в стороке вт.ч 34,7% уже стоит сумма 4010,28грн.

Відповісти
 • Ника
20.02.12 22:10

Ольга! Берется прожиточный минимум для трудоспособных лиц. А он равен минимальной зар.плате.

Відповісти
 • Ирина
20.02.12 22:39

Конечно не 1017 грн, а 1073 грн. Получаеться, что каждый понимает по своему. Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2012 році - з 01.01.2012 – 31.03.2012 - 18 241 грн. Сочуствую тем, кто взял показатель 1017*17=17289 грн. (((

Відповісти
 • Ирина
20.02.12 22:39

Конечно не 1017 грн, а 1073 грн. Получаеться, что каждый понимает по своему. Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2012 році - з 01.01.2012 – 31.03.2012 - 18 241 грн. Сочуствую тем, кто взял показатель 1017*17=17289 грн. (((

Відповісти
 • Alba
20.02.12 23:17

немного не так: общий показатель ПМ для всех групп с 01.01.2012 - 1017 грн., но для ратоспособных, т.е. работающих с 01.01.2012г - 1073 грн.

Відповісти
 • Вероника
20.02.12 23:23

Это по всей вероятности опечатка! Считается от МЗП: - за январь, февраль, март: 1073*37,4% = 372,33 - за апрель, май, июнь: 1094*37,4% = 379,62 - за июль, август, сентябрь: 1102*37,4% = 382,39 - за октябрь, ноябрь: 1118*37,4%=387,95 - за декабрь: 1134*34,7%=393,50

Відповісти
 • Светлана
21.02.12 00:19

Тут наведені дані- за 2011рік

Відповісти
 • Ника
21.02.12 00:23

Вероника! О чём Вы?

Відповісти
 • Ника
21.02.12 00:25

Alba! Вот именно, берется для расчёта максимальной величины взносов по ЕСВ прожиточный минимум для ТРУДОСПОСОБНЫХ., то есть 1073.

Відповісти
 • Леонид
21.02.12 01:10

Права Вероника. Четко оговорено- от МПЗ. Вопрос к Веронике, где взяли размер МПЗ до конца года?

Відповісти
 • Леонид
21.02.12 01:12

опечатка- МЗП

Відповісти
 • Вероника
21.02.12 01:16

Леонид, парламент принял Закон "О Государственном бюджете на 2012 год", на основе законопроекта № 9000. там и указаны основные социальные показатели на 2012 год

Відповісти
 • Натали
21.02.12 01:22

Подскажите, когда платить ЕСВ ФОП на общей системе за год? Отчёт до 01 апреля, а оплата?

Відповісти
 • Ника
21.02.12 01:45

Всё смешали в кучу! Кто же возражает Веронике? Расчёт на 2012год правильный. НО! в статье показано как заполнять додаток 5 таблицу 2 за 2011 ГОД. В статье ошибка совершенно в другом. А именно: при расчёте МАКСИМАЛЬНОЙ величины уплаты ЕСВ в 1 кв-ле 2012г взята не правильная сумма прожиточного минимума на 1 й квартал 2012г. То есть вместо 1073грн , взято 1017грн.

Відповісти
 • Наталья Луганск
21.02.12 02:09

Кто подскажет, единщик 3 группы оплачивает ЕСВ в фиксированной сумме или от дохода ?. И еще - освобождаются от уплаты ЕСВ только пенсионеры по ВОЗРОСТУ и инвалиды или и те, которые вышли по выслуге лет ?.

Відповісти
 • Вероника
21.02.12 02:11

Наталья, конечно от дохода 5 или 3 %

Відповісти
 • Маша
21.02.12 02:13

для Наталья Луганск Для 3 группы ЕСВ платится от минималки, но если хотите, можете заключить договор с ПФ и добровольно платить больше. Что касается пенсионеров, то в законе четко написано, что освобождаются пенсионеры ПО ВОЗРАСТУ.

Відповісти
 • Натали
21.02.12 02:16

ФОП 3 группы платит ЕСВ от прожиточного минимума 34,7% до 20 числа каждого месяца, но не более максимального размера (17 прожиточных минимумом)

Відповісти
 • Жить стало легче...
21.02.12 02:30

ФОП на общей системе подают Додаток 5 табл.1 расчитывают суммы уплаты. Если были авансы то отнимаете от расчетной суммы, и до 1 апреля необходимо уплатить. Если отчет подадите раньше чем деньги поступят на р/с ПФ, инспектор может Вас попросить придти чуть позже. Ну тут как повезет.

Відповісти
 • Жить стало легче...
21.02.12 02:34

Для Натали. ФОП 3 группы платит 34,7% от мин. з/п установленной на данный период. 1073 грн. Но не более (17*1073)*34,7%=6329,63 грн.

Відповісти
 • Ирина
21.02.12 06:44

Сегодня была в ПФ у инспектора, заплатили ЕСВ за себя не на тот счет, носила письмо на переброску. Для ЧП нет штрафа за то, что заплатили не на тот счет. И оплата ЕСВ за 2011 год до 31 марта 2012 года не зависимо на какой системе налогообложения.

Відповісти
 • Анастасия
21.02.12 08:22

Подскажите пожалуйста, ФОП на общей системе каждый месяц платит 34,7% от чистой прибыли? и до которого числа нужно оплатить ЕСВ за год?

Відповісти
 • Оска
21.02.12 12:47

Кто подскажет, если ФОП сначала в 2011 г был на общ системе (деятельности не было, налог не уплачивался) потом в 4 кв перешел на ед налог то отчет подается один с заполнением табл. 1 и табл. 2?

Відповісти
 • Мари
21.02.12 20:12

Оска. Да, в каждом додатке соответствующий ему период, с 0-ми, так с 0-ми.

Відповісти
 • Ната
22.02.12 00:16

ФОП на общей системе платит авансы 34.7% от минималки, а по концу года по декларации окончательный расчет

Відповісти
 • Ирина
22.02.12 01:04

А если ФОП единщик и пенсионер - в 2011г. не платил вообще взносы. Отчет нужно подавать пустой или можно не подавать? Кто знает?

Відповісти
 • Світлана
22.02.12 02:53

Наталья Луганск. Можете платить и от дохода, но не меньше фиксированной суммы (34,7% от мин. з/платы).

Відповісти
 • для Ирины
22.02.12 03:42

В своєму листі від 23.11.2011 р. №25788/03-20 ПФУ вказав, що що ФОП-пенсіонери на спрощеній системі оподаткування, можуть бути платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Також ПФУ нагадав, що при цьому, за найманих працівників такі ФОП- пенсіонери сплачують ЄСВ на загальних підставах. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УКРАИНЫ ПИСЬМО от 23.11.2011 г. № 25788/03-20 Пенсионный фонд Украины рассмотрел письмо относительно уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование физическим лицом - субъектом предпринимательской деятельности, избравшим упрощенную систему налогообложения и одновременно являющимся пенсионером, и сообщает. В соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (в редакции Закона Украины от 07.07.2011 г. № 3609-VI) физические лица - предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. За наемных работников указанные лица уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование на общих основаниях. Первый заместитель Председателя правления В. Кравчук ---------------- Как следует из разъяснения Пенсионного фонда от 18.08.2011 года (текст см. ниже) плательщики единого налога и члены их семей, осуществляющие предпринимательскую деятельность и являющиеся пенсионерами по возрасту или инвалидами, не имеют обязанности по уплате единого социального взноса в размере минимального страхового взноса, начиная с августа 2011 года. Тот факт, что Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных норм Налогового кодекса Украины", освободивший их от такой уплаты вступил в силу только 6 августа, помехой для этого не является. Ведь страховой стаж лицам для назначения пенсии исчисляется в месяцах. Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ исключительно на добровольных началах. Кроме того, согласно указанному Закону финансовые санкции (штраф, пеня) и административные взыскания, а также принудительные взыскания органами исполнительной службы за неуплату взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование к ФЛП, избравшим особый способ налогообложения, не применяются. Суммы указанных финансовых санкций, начисленных органами ПФУ, но не уплаченных ФЛП, избравшими особый способ налогообложения, подлежат списанию. Впрочем, как отметили в ПФУ, эта норма касается лишь санкций по взносам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и не касается санкций за неуплату единого взноса, который введен с 1 января 2011 года. ЛІГА:ЗАКОН ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ РОЗ'ЯСНЕННЯ від 18.08.2011 р. 6 серпня 2011 року набрали чинності норми Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України", відповідно до яких фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ураховуючи, що страховий стаж особам для призначення пенсії обчислюється в місяцях, вищезазначені платники, починаючи з серпня 2011 року, не мають обов'язку щодо сплати єдиного внеску у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Крім того, фінансові санкції (штраф, пеня) та адміністративні стягнення, а також примусові стягнення органами виконавчої служби за несплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, не застосовуються. Суми зазначених фінансових санкцій, нараховані органами Пенсійного фонду України, але не сплачені фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, підлягають списанню. Наголосимо: ця норма стосується лише санкцій по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і не стосується санкцій за несплату єдиного внеску, який в Україні запроваджено з 1 січня 2011 року.

Відповісти
 • Ирина
03.04.12 07:09

Объясните, пожалуйста. Законом Украины о пенсионном обеспечении устанавливается снижение пенсионного возраста матерям детей-инвалидов. Ст.17 раздела 2 называется Пенсии по возрасту многодетным матерям и матерям инвалидов с детства. ВОПРОС: - Имеет ли право ФЛП не платить единый социальный взнос, если она является таким пенсионером. Т.е. на пенсию она пошла по достижении возраста 50 лет.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам