Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.03.12
3806 65 Друкувати

Экологический налог

   Платниками екологічного податку відповідно до ст. 240 Податкового кодексу є суб'єкти господарювання, юридичні особи, які не здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
   
   • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
   
   • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
   
   • розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
   
   • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
   
   • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
   
   Також платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не здійснюють господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива (п. 240.2 ст. 240 Кодексу).
   
   Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується та сплачується до бюджету податковими агентами.
   
   До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які:
   
   • здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;
   
   • здійснюють ввезення палива на митну територію України.
   
   Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:
   
   • до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, в якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства – виробника такого джерела;
   
   • здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.
   
   Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що перебувають у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.
   
   Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги в цій сфері.
   
   Ставки екологічного податку встановлено статтями 243 – 248 Податкового кодексу.
   
   При цьому за податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2011 р. до 31.12.2012 р. включно, ставки податку становлять 50 % від ставок.
   
   Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім тих, які визначено п. 240.2 ст. 240 вищезазначеного Кодексу), податковими агентами, які здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику чи за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника. Податкові агенти, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.
   
   У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.
   
   Згідно зі ст. 250 Податкового кодексу базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
   
   Платники податку, крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, та податкові агенти складають податкову декларацію за формою, затвердженою наказом № 1010, та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів ДПС і сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації за:
   
   • викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
   
   • паливо, реалізоване податковими агентами, – за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку в органах ДПС;
   
   • утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника на податковому обліку в органах ДПС.
   
   Таким чином, граничним строком подання Податкової декларації з екологічного податку за IV квартал 2011 р. є 09.02.2012 р., за I квартал 2012 р. – 10.05.2012 р., за II квартал 2012 р. – 09.08.2012 р., за III квартал 2012 р. – 09.11.2012 р., за IV квартал 2012 р. – 11.02.2013 р.
   

   До Податкової декларації з екологічного податку додаються додатки 1 – 7, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування ці додатки не додаються, а рядки декларації прокреслюються.
   
   Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина – суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу ДПС, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин – суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
   
   Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву у довільній формі про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі такий платник зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.
   
   У разі якщо:
   
   • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів у межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то він зобов'язаний подати до відповідного органу ДПС за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об'єкта окремо;
   
   • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів у межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з КОАТУУ один і той самий), то він може подавати до відповідного органу ДПС одну податкову декларацію з податку за такі джерела забруднення;
   
   • платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то він може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди всіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовано на території такого міста (зазначається код згідно з КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).
   
   
   Володимир Горохов
   
   Заступник начальника відділу рентних та ресурсних
   платежів Управління місцевих, ресурсних, рентних
   та неподаткових платежів Департаменту
   оподаткування юридичних осіб ДПС України
   
   «Вісник податкової служби України», січень 2012 р., № 4 (672)
   
   Дата підготовки 27.01.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • лодж
01.03.12 13:49

так предприятия с автотранспортом уже не платят налог?

Відповісти
 • олег
01.03.12 19:27

А какая ситуация с гребанным налогом по спецводопользованию для упрощенцев ? Помыл помещение, помыл руки, попил чаю и что плати этот налог или все-таки его отменят?Квартал близится к завершению, а в НКУ даже понятия "спецводопользование" нет . Лично у меня этот налог потянет аж на 2 гривны за квартал без банковских 5 гривен за платежку.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
01.03.12 22:03

Олег! А почему Вы из расходов исключили две папки для инспектора и ксерокс договора с водоканалом?

Відповісти
 • Ольвия
01.03.12 22:20

Маразм крепчает. Не плательщик- подай бОмагу , что ты неплательщик.

Відповісти
 • Золушка
01.03.12 22:30

Лодж , не платили уже в 2011 г.

Відповісти
 • Антонина
01.03.12 22:32

а до какой даты надо подать это заявление в ГНИ?

Відповісти
 • Ириска
01.03.12 22:46

Олег, не забудьте еще про справку из водоканала- из какого источника была потреблена вода.

Відповісти
 • ***
01.03.12 22:50

Подскажите пожайлуста, если предприятия орендует помещение , какие процедуры с еконалогом???

Відповісти
 • ГБ - Антонине
01.03.12 23:55

Узаконенных сроков нет. Но лучше до конца 1 квартала. Иначе как ГНИ будет знать, есть у вас объект налогообложения или нет, должны вы сдавать отчет или нет.

Відповісти
 • ГБ - ***
01.03.12 23:58

Все зависит от договоров, кто из вас вывозит мусор и есть ли договор на вывоз мусора. Пообщайтесь с бухгалтерией арендатора, если у него ничего нет, вам прийдется заключить договор на вывоз мусора и платить за "размещение отходов". Если совсем грубо, то кому принадлежат мусорные баки (на любых правах), тот и платит.

Відповісти
 • ***
02.03.12 00:56

ГБ спасибо .

Відповісти
 • Юля - ГБ
02.03.12 01:20

так было же письмо-разъяснение, что за бытовой мусор не платим (приказ ГНСУ от 16.12.11 № 258) цитирую: места временного хранения отходов.... контейнеры или урны для сбора бытовых отходов не являются местами их окончательного удаления и не относятся к специально отведенным местам или объектам...

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
02.03.12 01:21

Согласно разъяснения ГНАУ 268 от ноября 2011 просто мусорные баки (без лицензии на мусор) не являются спец.местами и эконалог за них не платится. Понадобилось "всго лишь": 11 месяцев с даты принятия НКУ, возмущение профильных министерств, трактовка научно-практического комментария к кодексу под ред.Азарова, выигранный суд "Амстором", как до ГНАУ "дошло"!!!

Відповісти
 • ***
02.03.12 01:37

А тем кто не входит у число плательщиков, обязательно нести письмо или нет?

Відповісти
 • Мега
02.03.12 01:43

для *** письмо несут все.Кто не плательщик, про то что он не планирует загрязнять и быть плательщиком, а кто был "вынужденным" и в прошлом году платил, про то,что он согласно разъяснениям перестал им быть и просит закрыть свою карточку по этому налогу.

Відповісти
 • Тамара
02.03.12 02:03

Подскажите сроки подачи этого письма. В прошлом году ничего не писали и ничего не сдавали и не платили. Никто не беспокоил , не звонил и не заставлял сдавать декларации и письма.

Відповісти
 • МК
02.03.12 02:53

а если в прошлом году письмо давали и ничего не изменилось, что опять его делать и нести?

Відповісти
 • бух
02.03.12 03:25

не цитирую, но насколько я знаю, для тех кто до 2011года не являлся плательщиком сбора за загрязн. окр.среды не надо никаких писем носить в гни

Відповісти
 • просто зашедший
02.03.12 04:13

Народ читайте внимательно Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву у довільній формі про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі такий платник зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу. Если у меня нет объекта и я никогда не сдавала эту декларацию, то письмо я не несу. Несут те, у кого есть объект загрязнения или кто в прошлом году сдавал отчет. Не сейте панику в массы. Сами себе развлекаловку придумываем.

Відповісти
 • просто зашедший
02.03.12 04:14

то він повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву у довільній формі про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку Выделила главное.

Відповісти
 • Аноним
02.03.12 04:22

до конца марта в налоговой требуют письмо об отсутствии объектов налогообложения, а кто не подаст , тогда должны сдать отчет, за не подачу штраф.

Відповісти
 • ГБ
02.03.12 04:40

Как удачно заклянула. Спасибо, девочки, за ликбез, приказик с виду упустила, будет теперь еще один аргумент для доказывания, что ты не верблюд. Но по поводу писем - нести все-таки нужно. Если кто помнит за полугодие 2011 был дурдом, когда всех поголовно заставляли пустышки по экосбору сдавать. Думаю, что письмецо - не отчетик, хоть почтой вышли, хоть через канцелярию, с нас не убудет. Сложнеее задачки решаем.

Відповісти
 • Тамара
02.03.12 05:02

Я не носила в прошлом году и меня не беспокоили и не спрашивали. Не буду нести и в этом. Просто противно, в кого нас превратили. Ясно же написано, что несут плательщики налога (экологического), то есть те, кто к ним относится. И несут письма в случае если они в текущем году не планируют осуществлять загрязнение среды. Конечно, сочувствую всем у кого налоговые инспекции ОЧЕНЬ ДЕБИЛЬНЫЕ и безграмотные.Вот они то и перестраховываются.

Відповісти
 • Бух Из Крыма
02.03.12 05:24

В кодексе написано: Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний орган ДПС за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву у довільній формі про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі такий платник зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу. Ведь четко сказано, якщо платник податку.... Если вы никогда не платили эконалог, и у вас никогда не было объектов обложения эконалогом, значит вы не являетесь платником податку, следовательно о каких письмах речь? Их несут только те, кто в прошлом году являлся платником эконалога, а сейчас у него нет объектов обложения

Відповісти
 • просто зашедший
02.03.12 06:04

И я не носила в прошлом году.

Відповісти
 • просто зашедший
02.03.12 06:07

Полностью согласна с Бух Из Крыма . 12 лет предприятию. Нет у меня объекта загрязнения. Никогда не платила экологический налог. Чего я должна нести письмо? И воду не носила. У нас налоговая с первого дня сказала, если нет договора с водоканалом, отчет не сдавать и письмо не писать

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
02.03.12 06:50

Я в статье 14 кодекса не нашла разъяснения, что платник податку для целей раздела об экологии - это именно платник эконалога (как есть по другим налогам) , а не просто налогоплательщик + наша налоговая ещё в апреле прошлого года вывесила объявления об обязательности этих писем. Я накатала птсьма по воде и экологии, везже распихала и все проблемы моих соседей, не подавших эти письма, нас обошли стороной.

Відповісти
 • ОЛЬГА
02.03.12 11:13

Знаю что не в тему, но пожалуйста подскажите как ЧП на ОС включать в затраты аванс и зарплату, насколько я поняла первую половину начисленой зарплаты т.е аванс ставим о одном месяце, а вторую половину тоже начисленую в слудующем. поэалуйста оч нужно или подскажите где можно прочесть

Відповісти
 • Тамара
03.03.12 00:34

Прынцесса, но не на бобах! Кто знает чем руководствовались налоговики в Вашей налоговой.? Всё так зыбко и неоднозначно, что уверенно что то утверждать у нас в стране просто невозможно. Поэтому , если в наших налоговых не требуют и не требовали писем, то мы их и не понесём. А там, где очень нужна макулатура, конечно нужно нести. Просто эти комментарии только увеличивают нервозность среди бухгалтеров. . И некоторые даже если у них не требуют писем , их несут для страховки. А это не верно.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 02:52

Тамара! У меня полно других проблем в работе, чтобы заниматься правильной вычиткой налоговой статьи кодекса по экологии. Я не нашла в статье 14 об определении понятий, что для раздела эклогии "платник податку" - это плательщик экологического налога, как есть для прибыли, НДС, подоходного. Этого для меня было достаточно, чтобы один раз придумать пять строк текста на ноуте, скопировать его ещё на пять бланков, распечатать и при ближайшем посещении ГНИ сдать. Свою правоту и своё спокойствие в работе я получила в форме отсутствия претензий ГНИ к моим оплатам арендодателю за коммун.услуги (в т.ч. за вывоз мусора), в то время как соседи уплатили по 170 грн. штрафа, чтобы не судиться, т.к. суды из-за 170 грн. не особо дёшево обходятся (одному не повезло ещё сильнее, его "обрадовали" за третий квартал ещё и на 1020. иНадо узнать - как у них дела - до сих пор судятся, или уже отбились?) И только В НОЯБРЕ 2011 ГНАУ раздуплилась с мусором, но неправомерно взысканные штрафы никому пока не вернули и не собираются (насколько я знаю по соседям). Так что мне моя "страховка" обошлась по себестоимости распечатки 10 (5 экз. по 2 шт.) листов формата А4, что для меня несравнимо со стоимостью сохранённых километров МОИХ нервных волокон и массы МОЕГО времени, т.к. хоть директора и понимают, что работа у нас "не дай бог всякому" и штрафы не совсем законны, но звонки из налоговой в формате "здравствуйте, а у вас штраф" из всё же напрягают. А так - на фоне проблем соседей - они меня даже благодарили. Между прочим, обратите внимание на Ваше построение сообщения: вначале "Всё так зыбко и неоднозначно, что уверенно что то утверждать у нас в стране просто невозможно". А потом Вы утверждаете, что "А это не верно". Я не опровергаю Вашу позицию - каждый бух работает по своей системе и так, как ему удобнее.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 03:11

А вот дебильную 20-ОПП я не сдавала, потому что там было на что опереться: изменений, ввода в эксплуатацию или создания объектов у меня не было, о чём я и сообщила инспектору и от меня тоже отстали.

Відповісти
 • ГБ
03.03.12 03:25

Прынцесса, но не на бобах, Правы, и сто раз правы. Мне импонирует ваша мудрость. Если человек не знает как поступить и пишет вопрос, то это для того чтоб узнать как поступают другие в нашем "зыбком и неоднозначном" законодательстве. У него есть выбор при принятии решения, а неопытный бух будет последним дураком, если будет руководствоваться чьим-то коментом без проверки законодательной базы. К сожалению, не каждый может аргументировать свою позицию, аргументы и состязание в остротах - не есть одно и тоже. А Тамаре хотелось бы добавить, что перестраховываться - это не просто стиль работы, это просчитывание ситуации на несколько шагов вперед. Вас никто и ничего не заставляет носить, не раздражайтесь на позиции бухов, отличающихся от ваших. Мы все здесь отписываемся для обмена опытом, по крайней мере хочется надеятся на это.

Відповісти
 • Незнайка
03.03.12 03:42

Подскажите, если в здании, которое сдаем в аренду, есть свой котел отопления, являемся ли плательщиками эконалога?

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 03:44

ГБ, спасибо! Я тоже - за мудрость и избегание ненужных проблем.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 03:47

Незнайке - да. Это стационарный источник загрязнения. А выявляется налоговиками он особенно легко, если Вы топите газом или приобретаете другой вид топлива и прводите эти затарты по документам. ГНИ достаточно увидеть реестр налоговых накладных облгазов, не говоря уже о письменных запросах. Если котёл полностью электрический - то не являетесь.

Відповісти
 • Соль
03.03.12 03:48

Мне вот что интересно... Налоговая развешивает объявления в коридорах. Когда я пользуюсь электронной отчётностью, подразумевается полное отсутствие визитов в налоговую. Каким внутренним зрением я должна увидеть эти объявления на дверях кабинетов?

Відповісти
 • Незнайка
03.03.12 03:53

Мы нигде эти расходы не показываем (ЧП-единщик) и раньше этот отчет не сдавали. Стоит ли сейчас высовываться?

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 04:06

Соль! Такая же фигня! Дружбу стараюсь водить с теми, у кого нет электронной отчётности - они и рассказывают.:)

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 04:07

Незнайке Какой вид топлива и у кого приобретаете?

Відповісти
 • Тамара
03.03.12 05:18

Коллеги! Ну нужно так нападать! Ну, не просят в нашей налоговой писем, и не только в одной нашей. В чём же моя вина. Я же написала. что если бы повесили объявление, то мы бы тоже понесли письма. Я же не об этом совершенно. Просто не нужно провоцировать налоговые инспекции в которых не видят необходимости в этих письмах, и нести то, чего не просят. Потому, что им только дай повод. И мудрость здесь совершенно не причём. Кстати о 20-ОПП: До сих пор настоятельно просят сдать 20-ОПП тех, у кого не было нововведений в 2011году. А паника была всеобщая ,что сдать нужно до конца 2011года. Так и с письмами по эконалогу. Но, это всего лишь моё мнение.

Відповісти
 • Ника
03.03.12 05:21

У нас тоже никто ничего не слышал об этих письмах и в прошлом году и в этом.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 05:26

Как бы и декларации носить не просят и объявления не вывешивают - сами читаем законы и несём, не ждём особого оповещения.:) Тамара, я помимо объявления ГНИ, привела ещё и моё понимание (или непонимание) кодекса и понятия "налогоплательщик" (платник податку) в разделе об экологии. Вы не видите проблемы в кодексе - и не сдаёте. Так и про это я писала: каждый бухгалтер ИНДИВИДУАЛЕН.

Відповісти
 • UREWW
03.03.12 07:53

Прынцесса, вы так настойчиво призываете нести письмо. Не пойму, что вам из этого. Понимаю Тамару. Моя налоговая тоже не страдает такими маразмами. Я ничего и не ношу. А вы уже в нескольких сообщениях настойчиво призываете отправлять письмо. Каждый для себя решает. Зачем эти призывы?

Відповісти
 • Надоело
03.03.12 08:06

Нет объекта, нет налога и нет отчета. Если налоговой делать нечего и требует, пусть несут те, у кого требуют. У нас не требуют нести тем. у кого нет объекта выбросов.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
03.03.12 08:36

UREWW, не нужно передёргивать. Приведите, плиз, МОИ слова в виде призыва "все бегом в ГНИ с письмами обязательно!!!" Раз уж потрудились прочесть несколько сообщений, то потрудитесь вникнуть и в их смысл: читайте по буквам - я описала свою ситуацию и своё мнение.

Відповісти
 • UREWW
04.03.12 08:07

А как расценивать Ваши страшилки по поводу поголовных щтрафов. Для кого вы рассказываете эти страшилки?

Відповісти
 • UREWW
04.03.12 08:08

Никто из оштрафованных здесь не отписался. А по Вашим сообщениям, так поголовно всех штрафовали.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
04.03.12 12:01

1. Страшилки? Вы такой пугливый (ая)? Я вот всю жизнь ждала этого шанса - написать именно Вам в этой теме страшилку. Теперь даже не знаю - как жить дальше? Смысл то жизни пропал - цель достигнута. 2. А что - здесь стена плача, на которой все оштрафованные обязаны поставить автограф? Или выложить скан ППР о начислении санкций с платёжкой об уплате? Я Были у Вас правильные слова "Каждый для себя решает". Ну так и решайте. Я для себя - решила.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
04.03.12 12:01

1. Страшилки? Вы такой пугливый (ая)? Я вот всю жизнь ждала этого шанса - написать именно Вам в этой теме страшилку. Теперь даже не знаю - как жить дальше? Смысл то жизни пропал - цель достигнута. 2. А что - здесь стена плача, на которой все оштрафованные обязаны поставить автограф? Или выложить скан ППР о начислении санкций с платёжкой об уплате? Я Были у Вас правильные слова "Каждый для себя решает". Ну так и решайте. Я для себя - решила.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
04.03.12 12:01

1. Страшилки? Вы такой пугливый (ая)? Я вот всю жизнь ждала этого шанса - написать именно Вам в этой теме страшилку. Теперь даже не знаю - как жить дальше? Смысл то жизни пропал - цель достигнута. 2. А что - здесь стена плача, на которой все оштрафованные обязаны поставить автограф? Или выложить скан ППР о начислении санкций с платёжкой об уплате? Я Были у Вас правильные слова "Каждый для себя решает". Ну так и решайте. Я для себя - решила.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
04.03.12 12:01

1. Страшилки? Вы такой пугливый (ая)? Я вот всю жизнь ждала этого шанса - написать именно Вам в этой теме страшилку. Теперь даже не знаю - как жить дальше? Смысл то жизни пропал - цель достигнута. 2. А что - здесь стена плача, на которой все оштрафованные обязаны поставить автограф? Или выложить скан ППР о начислении санкций с платёжкой об уплате? Я Были у Вас правильные слова "Каждый для себя решает". Ну так и решайте. Я для себя - решила.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
04.03.12 12:02

Фу-ты, ну-ты - глюкануло.

Відповісти
 • Злопамятная
04.03.12 13:42

А что, если по электронке сдавать пустышки, неохота нести письмо в налоговую....

Відповісти
 • для Злопамятной
04.03.12 20:06

Не хотите - не несите, отшлите почтой, эту операцию вы сделатете один раз, а отчеты - четыре.

Відповісти
 • ГБ
04.03.12 20:47

Мне этот диалог напомнил старый анекдот про мужичка, который десятилетиями работал на заводе и никогда ничего не воровал. Но однажды, решив, что ну если "все могут", то и я смогу, стащил трубу. Припрятал под кровать, лег спать и думает: "вот прийдут ко мне и спросят: "Вы трубу не брали?" А я скажу, что не брал, а они мне: "А что у вас под кроватью?" Вот черт, а под кроватью труба, надо перепрятать." Долго описывать не буду, но всю ночь мужичок прятал и перепрятывал трубу, боясь, что к нему прийдут... А утром отнес трубу на завод. Если кому-то и видятся здесь призывы, то чтоб не виделось, призываю открыто поступать так, как подсказывают знания, опыт, интуиция и уважать позицию друг друга. Хотите спать спокойно - сдавайте письма, отчеты. Если спится отлично и без этих бумажек, ну спите себе на здоровье. Вас никто не заставляет, не пугает, не призывает.

Відповісти
 • UREWW
04.03.12 22:07

Сколько агрессии, что даже глюконуло

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
05.03.12 00:16

UREWW По себе судите? Бог с Вами.

Відповісти
 • Тамара
05.03.12 01:00

Спасибо за поддержку, коллеги! Просто Прынцесса, но не на бобах . считает, что раз она отнесла письмо , то это не зря она сделала, и поэтому ищет везде подтверждения своей правоте, и не хочет слышать других мнений. Лично я не спорила и не утверждала что я права. Но согласитесь , смешно же, прочитав комментарии о призыве нести письма в НИ, бежать в свою налоговую с письмом и доказывать им , что бы они его приняли. Маразма в нашей бухгалтерской практике предостаточно, ГНАУ и местные НИ постарались на славу. .Так давайте же сами не будем его множить. Вспомните комментарии бухгалтеров, которые в 2011году побежали (что бы перестраховаться) сдавать пустые декларации, а им звонили и заставляли показать что нибудь в этой декларации. и заплатить налог. Вот этим бухгалтерам, конечно в этом году нужно подать письмо. Так как они засветились в 2011году.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
05.03.12 01:05

Тамара! Вы тоже увидели сообщение с призывом и именно мной написанное? Так покажите мне его, а то я профессиональную болезнь бухов уже приобрела и возможно и забыла, что я его где-то написала, но слепотой пока ещё не страдаю - читаю свои сообщения и не нахожу призывов по письмам. А Вы кодекс тоже так же читате, как и мои сообщения?

Відповісти
 • UREWW
05.03.12 01:28

в то время как соседи уплатили по 170 грн. штрафа, чтобы не судиться, т.к. суды из-за 170 грн. не особо дёшево обходятся (одному не повезло ещё сильнее, его "обрадовали" за третий квартал ещё и на 1020. иНадо узнать - как у них дела - до сих пор судятся, или уже отбились?) Это что не страшилка? Почему-то никто здесь не пишет, что лично его оштрафовали за не подачу письма по экологии. Ни я , ни мои знакомые не подавали это письмо и никого не оштрафовали. А из ваших слов прям повальные штрафы. Может я неправильно читаю, но у меня создалось такое впечатление.

Відповісти
 • Тамара
05.03.12 01:35

Уважаемая Прынцесса, но не на бобах, Вы опять меня не поняли. Успокойтесь уже пожалуйста. Подали письмо, потому что ваша НИ так считает, вот и хорошо. Я за Вас очень рада.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
05.03.12 02:41

Уважаемые UREWW и Тамара! UREWW, описание реальной ситуации - это что-то устрашающее? Так в Украине вообще жить страшно. Спасибо, Тамара, что наконец-то прочли всю соль о том, что "моя НИ так считает", а не начали опять писать о призывах в моих сообщениях. С наступающим вас обеих праздником. Будьте спокойны и неустрашимы!

Відповісти
 • UREWW
05.03.12 02:51

Вас тоже с наступающим. Весеннего настроения, чтобы все отчеты получались с первого раза. Удачи.

Відповісти
 • 123
05.03.12 04:24

Подскажите, пожалуйста, может кто знает. У нас АЗС. Я вляется ли АЗС обьектом эконалога?

Відповісти
 • Незнайка
05.03.12 05:26

Прынцесса, но не на бобах. Только сейчас зашла. У нас газовый котел, платим горгазу. А какое это имеет значение?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам