Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.03.12
1855 32 Друкувати

В каком отчетном периоде СПД должен отражать доходы от реализации услуг в случае, если период (дата) составления соответствующих первичных документов и период (дата) предоставления услуг не совпадают, то есть отчетные периоды разные?

   В якому звітному періоді СПД має відображати доходи від реалізації послуг у разі, якщо період (дата) складання відповідних первинних документів та період (дата) надання послуг не співпадають, тобто звітні періоди різні?
   
   Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі — ПКУ) доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
   
   Визначальним моментом включення доходів до декларації з податку на прибуток є порядок визнання доходів з метою оподаткування. До таких визначальних моментів відноситься дата отримання доходу і критерії визнання доходу.
   
   Порядок визнання доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) базується на принципі нарахування. Відповідно до статті 4 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями при застосуванні принципу нарахування дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний податковий період, у якому такі доходи утворилися.
   
   Загальна норма щодо визнання доходів визначена у п. 137.4 статті 137 ПКУ, згідно з якою датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи утворилися, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 розділу ІІІ ПКУ.
   
   Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (із змінами) (далі — П(С)БО) 15 «Дохід»), критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).
   
   Слід мати на увазі, що в бухгалтерському обліку визнані доходи підприємства класифікуються за більш широким переліком груп, ніж при обліку з метою визначення об’єкта оподаткування.
   
   Склад доходів, що відносяться до відповідної групи в бухгалтерському обліку, встановлено Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», що затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 397/3690 (зі змінами).
   
   Відповідно до абз. 2 п. 137.1 дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
   
   У свою чергу, при визначенні та ідентифікації операцій продажу робіт (послуг) слід виходити із сутності терміна «продаж результатів робіт (послуг)», який наведений у п. 14.1.203 статті 14 ПКУ, — будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, в тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової власності.
   
   У ПКУ не зазначено особливих умов визнання доходу, пов’язаних з наданням послуг. Водночас, відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
   
   Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:
   
   — можливості достовірної оцінки доходу;
   — ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
   — можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
   — можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.
   
   Отже, з метою визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток умови визнання доходу від реалізації робіт, послуг обмежуються лише фактом передачі покупцеві результатів робіт (послуг), що підтверджено документально.
   
   Доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, що підтверджують отримання таких доходів (акт виконаних робіт (послуг), відомчі (галузеві) первинні документи, які реєструють факт надання послуг (виконаних робіт), у т.ч і за показниками приборів обліку).
За матеріалами Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Marsik
27.03.12 21:36

Каков вопрос-таков ответ!

Відповісти
 • Эн
27.03.12 23:22

А в вопросе СПД не уточняет на какой системе налогообложения он?

Відповісти
 • Самоход
27.03.12 23:39

У любого СПД - доход (проще говоря) проводим тот , который раньше поступил: Если зашли деньги а услуги потом естественно доход в виде поступлений, а если акт выполненных услуг, а деньги потом то акт...

Відповісти
 • Эн
28.03.12 00:59

Я так поняла, что СПД-это ФОП? Разве доходы у ФОП на общих основаниях не формируются кассовым методом? Доход-поступление денег на Р/с или в кассу? ФОП на едином-доход при поступлении денег(если мы говорим только про услуги и их оплату)

Відповісти
 • Вика
28.03.12 01:20

Доходы у ФОП -это всё, что поступило на расчетный счет и в кассу, причем в день поступления. Тут идет речь про "мету визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток". а ФОПы не являются "платниками податку на прибуток" Согласна с Маrsik - каков вопрос - таков ответ!!!

Відповісти
 • Эн
28.03.12 01:41

Да уж....

Відповісти
 • Бандерштад
28.03.12 01:59

Ну чого не можна написати: в випадку, не співпадання періоду складання первинних документів та періоду звітності, СПД повинен відображати доходи від реалізації послуг в періоді в якому було надано послуги.

Відповісти
 • Анна
28.03.12 02:00

Бесполезная информация - физиков только путает, так как у них кассовый метод. Юрики и так это знают, так как это самое первое что понимает новоиспеченный бухгалтер в налоговом и бухгалтерском учете. Лучше про расходы физиков на общей системе написали.

Відповісти
 • Бандерштад
28.03.12 02:28

А де прописано в кодексі, що в фізиків - касовий метод???

Відповісти
 • Аноним
28.03.12 02:31

А разве сейчас у ФОПов не как у всех: доход по первому событию?

Відповісти
 • Эн-Бандерштад
28.03.12 02:33

А разве сейчас у ФОПов не как у всех: доход по первому событию? У кого это у всех? У ЮР.лиц доход по отгрузке. По первому событию было до 01.0.4.2011

Відповісти
 • Аноним
28.03.12 02:37

По-моему,сейчас не важно, были раньше деньги(в кассу или на р/с) или продажа (услуги), что раньше, тогда и доход. Не так?

Відповісти
 • Эн
28.03.12 02:41

Не так

Відповісти
 • Эн-Бандерштад
28.03.12 03:12

Ст.177.2 Там говорится:177.2. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (ВИРУЧКА у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Відповісти
 • knopa
28.03.12 03:29

Помогите советом. Вот я- Юр. лицо, покупаю у СПД (3 гр.) услугу в марте на 10000,00(актом закрыли 28.03.12г.) Оплатил ЮЛ на СПД 31.03.12-2000,00. По итогам квартала: я Юрик, себе в расходы по НУ ставлю 10000,00, а СПД в свой квартальный отчет ставит доход-2000,00 Согласно ст.292.1.п.1. НКУ Это правильно. Спасибо.

Відповісти
 • knopa
28.03.12 03:35

Помогите советом. Вот я- Юр. лицо, покупаю у СПД (3 гр ЕН.) услугу в марте на 10000,00(актом закрыли 28.03.12г.) Оплатил ЮЛ на СПД 31.03.12-2000,00. По итогам квартала: я Юрик, себе в расходы по НУ ставлю 10000,00, а СПД в свой квартальный отчет ставит доход-2000,00 Согласно ст.292.1.п.1. НКУ Это правильно. Спасибо.

Відповісти
 • Эн-knopa
28.03.12 03:45

Правильно. Если это условные суммы без НДС были?

Відповісти
 • knopa-Эн
28.03.12 03:57

Спасибо. Я понимаю, что эта статья не для спд на ед. налоге, но чтобы до этого дотумкать надо высшее образование получить. Так накрутили!!!!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • Нинок
28.03.12 04:34

У СПД загальників касовий метод ,у мене була така сама ситуація в дохід поставила ,коли гроші прийшли на рахунок ,консультувалась на "гарячій лініі "і в місцевій податковій відьповідь одна касовий метод.

Відповісти
 • Веселый бух
28.03.12 05:04

Продолжение вопроса knopa: Юр.лицо в форму 1 ДФ ставит в гр. 3а и 3 суммы 10000,00 и 2000,00 по единщику? А в дод. ОК по прибыли какие суммы пойдут? Просто голова крУгом.

Відповісти
 • Эн
28.03.12 05:36

В 1ДФ-2000 А в ОК-ещё не разбиралась)))))

Відповісти
 • viva
28.03.12 05:46

Неделю назад партнеры прислали 440 000 грн с формулировкой " за маркетинговые услуги с июня 2011 по январь 2012". На мои возражения предлагают подписать акт мартом 2012 и спать спокойно. Но я ОЧЕНЬ сомневаюсь в возможности такого подхода к ситуации. Данная статья ясности не добавила.

Відповісти
 • knopa
28.03.12 05:48

А и правда получается, что в 1ДФ и 3 и 3а-2000,00

Відповісти
 • Веселый бух
28.03.12 05:49

Для Эн. Но ведь в ф. 1ДФ одна графа звучит как "нараховано", а другая как "виплачено". Я никак не разберусь как правильно: ставить сумму по едищику по акту, даже если еще не выплатили, или рисовать и начисление и оплату ( если попадаю на разный квартал, то суммы могут отличаться). А если вспомню про штрафы по 1ДФ-вообще...

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
28.03.12 08:51

Я пишу в 1ДФ 10000 и 2000, т.к. начислено по акту от 28.03 именно 10000, а выплачено 2000. В квартале полного расчёт дописываю в выплаченное по факту. Так всегда делаю уже несколько лет. Может быть и только начисленный, и только выплаченный доход.

Відповісти
 • Ирина-Веселый бух
28.03.12 11:45

Вы все правильно сказали в первый раз...В 1 ДФ в графу "Начислено" ставим то, что у Вас начислено по к-ту сч. 631 (если не было возвратов), т.е. по Вашему входящему акту от ФЛП - 10000 грн., а в графу "Выплачено", то, что Вы выплатили по факту (до полного погашения Вашего долга ФЛП, из этого расчета ГНИ видит реальную картину), т.е. сумму по д-ту сч. 631 - 2000,00 грн. Это верно на 200%. ЕСЛИ ПОКАЖЕТЕ В 1дф В ОБЕИХ ГРАФАХ ПО 2000 ГРН.- ЭТО БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТА... Что касается приложения ОК к декларации по налогу на прибыль, то логично, что туда попадет та сумма, которую Вы отнесли в налоговые расходы по данному единщику, т.е. по акту в/р - 10000 грн. А почему логично? Т.к. еще даже не смотрела этот додаток, но считаю, что этот додаток, как и многие другие -это сама расшифровка к деке и там по логике не могут стоять другие цифры...

Відповісти
 • Ирина
28.03.12 11:48

Полностью поддерживаю Прынцессу, но не на бобах...ее механиз заполнения 1 ДФ законодательно обоснован, другие комментарии просто не пойму. Люди, Вы сами так делаете? Или думаете, что так надо, но в такие ситуации не попадали? Просто не пойму логику советов....

Відповісти
 • Ирина-Viva
28.03.12 12:00

Как же я Вас понимаю....Партнеры, наверное, просто единщики...Я сама постоянно с такими ругаюсь...на что мне просто отвечают"а мне по-барабану, мы единщики" :)....Ваши возражения конечно же законны и вполне обоснованны. Т.к. согласно правилам бух. учета и Закона о бух. учете документ первичный составляется в момент осущ. операции, а если это невозможно. то непосредственно после ее завершения. но никак не по истечении нескольких месяцев, как Вам предлагают...440000 грн. - это сумма немаленькая, поэтому Вам необходимо "добивать" своих партнеров и настаивать на выполнении ими законодательных норм. Иначе у Вас не будет налоговых расходов ежеквартально, та и в январе 2012 г. Вы вряд ли сможете отнести всю сумму сразу в расходы, т.к. налоговая при проверке их просто отсторнирует и сошлется на статью НКУ, в которой указано, что расходы формируются в периоде их возникновения...Оставит Вам только январскую сумму, поэтому под каждый налоговый период (квартал) Вам не просто необходим акт, а еще и отчет о проделанной маркетинговой работе, ГНС к этому относится строго, просто без этого отчета тяжело Вам будет доказать связанность данных расходов с хоз. деятельностью.

Відповісти
 • Практик
28.03.12 14:57

Ответа никакого нет. Я вообще понимаю, что вопрос касается СПД физлиц, а ответ дан как для юр.лиц. Если для СПД ФЛ то доход-в том периоде, в котором получены денежные средства.

Відповісти
 • Веселый бух
28.03.12 23:53

Люди, спасибо за комменты! С 1ДФ подтвердили мои выводы. С дод.ОК, даст Бог, тоже разберемся общими усилиями.

Відповісти
 • Эн - Ирина
28.03.12 23:55

Наверное не попадала в такую ситуацию.Обычно единщики нам давали док-ты на оплаченные суммы, чтоб не путаться у себя.Они книгу ведут по оплате.С остальным не сильно заморачиваются.(это я про 1 дф) Получается следующее: 1 кв. ст.3-10000 ст3а-2000 2 кв ст3 - 0 ст3а-8000 Правильно?

Відповісти
 • Эн
29.03.12 00:45

Да уж...протормозила.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам