Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.04.12
6392 21 Друкувати

Осуществляется ли пересчет иностранной валюты, которая на дату окончания отчетного периода учитывается на текущем счете юридического лица - плательщика единого налога и включается ли курсовая разница от такого пересчета в доход?

   Чи здійснюється перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку юридичної особи — платника єдиного податку та чи включається курсова різниця від такого перерахунку до доходу?
   

   Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.
   
   До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ст. 292 ПКУ).
   
   Пунктом 296.1 статті 296 ПКУ визначено, що платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1-296.1.3 цього пункту.
   
   Платники єдиного податку четвертої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2 ст. 44 ПКУ (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).
   
   Платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 4 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України (п. 44.2 ст. 42 ПКУ).
   
   Згідно із п. 4 Положення (стандарта) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 (далі — П(С)БО 21), курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
   
   Відповідно до п. 7 П(С)БО 21 монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кожну дату балансу. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу (п. 8 П(С)БО 21).
   
   Враховуючи вищевикладене, перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку юридичної особи — платника єдиного податку, здійснюється на дату звітного балансу на весь залишок іноземної валюти відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів або витрат платника податку.
   
   Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є сума позитивної курсової різниці від перерахунку залишків іноземної валюти. У разі утворення від’ємної курсової різниці від перерахунку залишків іноземної валюти, її величина не зменшує базу оподаткування єдиним податком.
За матеріалами Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • ппп
25.04.12 23:46

в общем если есть валюта, сразу продавайте

Відповісти
 • Елена А.
25.04.12 23:49

Я не согласна с тем, что положиетьные курсовые разницы, необходимо включать в доход, который является объектом налогообложения для единщика. Поскольку валюта была обложена единым налогом в момент ее зачисления на текущий счет предприятия, то в дальнейшем курсовые разницы, которые расчитываются по ней в бухгалтерском учете, на базу обложения единым налогом уже не долждны влиять. Смотрите, сам по себе бухгалтерский учет иностранной валюты, которая не является для предприятия продукцией, товаром или ус лугой, на дату баланса, какого либо движения денежных средств по счете единоналожника за собой не влечет, а ведь это главное условие возникновения объекта налогобложения доля единщика. Поэтому возникающие курсовые разницы увеличением денежных средств единоналожника не сопровождаются, в этом случае и возникший бухгалтерский доход к базе налогообложения единым налогом никакого отношения иметь не моджет, а потому и облагаться единым налогом также не должен. Такую же позицию и поддерживает и Госкомпредпринимательства в информационном письме от 24.10.2001г, № 1-221/6346.

Відповісти
 • Лепесток
26.04.12 00:04

Я думаю, что в доход должна включаться КР только тогда, когда валюта будет продана и на счет фирма получит реально больше денег, чем она включила в Доход при получении валютной выручки.

Відповісти
 • Елена А.
26.04.12 00:14

И тут я не соглашусь с ответом "Лепесток". Сумма гривень, полученных на текущий счет предприятия от реализации иностранной валюты, также не включается в базу налогообложения. См. ком. "Единый налог с юридических лиц в свете обзорного письма ГНУ 2000г.

Відповісти
 • Аноним
26.04.12 00:29

Я соглашусь с "Лепесток" , при поступлении валюты на р/р мы платим е/н по курсовой разнице, но при продаже валюты если усть + курсовая разница, то платим налог и с курсовой разницы.

Відповісти
 • Елена А.
26.04.12 00:39

Хорошо, это если Вы продаете всю валюты, которая поступила на текущий счет, а если продаете только часть валюты, как определите разницу, которая подлежит налогообложению от проданной валюты.

Відповісти
 • Лепесток
26.04.12 00:50

Если продаете часть валюты, то КР определяется так: сумма проданной валюты х (курс валюты на дату "дохода" единщика - курс валюты на дату продажи). Остаток валюты продолжает числиться по курсу валюты на дату "дохода" единщика.

Відповісти
 • Игорь
26.04.12 01:38

Читайте ЗКУ 4014-17 п.292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. Курсовой разницы при едином налоге быть не может, т.к. п. 292.6. Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку.. и с этой суммы Вы считаете единый налог

Відповісти
 • тоже БУХ
26.04.12 01:48

ИГОРЬ-100%. все решта-читайте зАКОН. ніяких курсових різниць для ССО

Відповісти
 • Елена А.
26.04.12 01:58

Затронут очень интересный вопрос. Я сама имею дело с валютными операциями. Так вот, остаток валюты на текущем счету числится не по курсу на дату "дохода", а пересчитывается на дату баланса, я пересчитываю на конец месяца, на каждое первое число. Банк дает распечатку движения валютных средств по счету и за каждый день курсовую разницу. Например: если на счету на 01 число имеется 2000 рубл. , что соответствует 520, 00 грн. (курс 0,26), а на 31 число те же 2000, 00 рубл. но уже по курсу 0,27- 540,00 грн. Вроде как мы должны заплатить с курсовой разницы 20,00 грн. единый налог. (это дает разьяснение налоговая в БЕНЗ), но я не согласна, см. комментарий выше. А если в течение месяца с 2000,00 рубл. мы продали 1000,00 рубл. по курсу 0,26 -260,00 грн. То остаток на конец месяца будет 1000,00 рубл. но по курсу НБУ, который будет приходится на 30, 31 число.

Відповісти
 • Лепесток
26.04.12 02:25

Я рассуждала чисто логически: получили валюту на счет 1000у.е. по курсу НБУ (8,0). Включаем в доход 8000,00грн. и платим с него единый налог. Позже валюту продали при курсе 8,5, т.е. на счет получили 8500,00грн. Это же реальные деньги мы получили на счет, поэтому, исходя из логики, что именно в этот момент и надо 500,00 грн. включить в доход ( а не на дату баланса ). Хотелось бы, конечно, и уменьшить доход в случае продажи валюты за 7900,грн ( курс - 7,9 ). Я на едином налоге не работала, просто высказала свою точку зрения из ситуации, когда в доход включаются поступившие ден.ср-ва (выручка) от реализации. Т.е. в данном случае 500,00 грн. я рассматриваю ни как КР, а как реальный доход (денежный) на счет за реализованный товар. И только с такой позицией я могла бы согласиться при проверке. А то, что предлагается в статье - однобоко ( т.е. деньги не получили на счет, а в доход - включай ).

Відповісти
 • Лепесток
26.04.12 02:39

А если следовать букве закона, то кроме п. 292.5 ( доход единщика по курсу НБУ на момент получения валюты) , про КР нигде нет и, соответственно, никаких дополнительных доходов в этом случае не предусмотрено.

Відповісти
 • Елена А.
26.04.12 03:32

Игорь, Вы на 100% правы. Валютная выручка на момент поступления на текущий счет облагается единым налогом и всё. !!! Ни курсовые разницы при переоценке валюты, ни курсовые разницы при продаже валюты.

Відповісти
 • ПротиЯник
26.04.12 07:37

Лепесток, я Стебелёк однозначно поддерживаю тебя - Умка! Только, что разбирался с этим вопросом и пришёл к абсолютно такому же выводу

Відповісти
 • ПротиЯник
26.04.12 07:42

А ты Еленка А. не права доходом единщика от валютных поступлений есть валюта по курсу НБУ на дату получения валюты на валютный счёт - п. 292.5 Налогового кодекса (чёрным по белому написано), а пересчёт на дату баланса - это точно не для единщиков, а для тех, кому делать нечего.

Відповісти
 • Елена А.
27.04.12 00:10

А в чём я не права, пишу тоже самое, что доходом единщика в момент поступления валюты на текущий счет является валюта, пересчитаная на момент зачисления по курсу НБУ именно на текущий счет ( а не на распределительный). Потому что, поступив на распределительный счет, может быть по одному курсу, а когда будет зачислена на текущий счет- то курс уже другой. А что касается перерасчета на конец месяца ( или дату баланса), то я эти м не страдаю. У меня есть банковские выписки по валютному счету, где четко указаны входящий остаток в валюте и в гривневом эквиваленте по одному курсу и исходящий остаток на конец месяца так же в валюте и в гривневом эквиваленте. если за месяц никаких движений не было по валютному счету, то сальдо в валюте на начало и на конец месяца -одиноковые, а в гривнах будут разные, в зависимости от курса. И от этого я отойти не могу.

Відповісти
 • 555
27.04.12 01:19

Згідно пп. 2 п. 292.1 ст. 292 гл. 1 розд. XIV Податкового кодексу України доходом платника єдиного податку є: для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. Згідно п. 292.6. датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг). Как вяжется полученный доход в материальной и нематериальной форме (если это не бесплатно полученные ценности) с кассовым методом? В общем противоречия налицо и налоговики этим воспользовались. Если бы по инвалюте написали норму, которая аналогична продаже ОС, то было бы все в порядке. А так получаются только логические рассуждения, которые не подтвреждены и не опрвержены НК Украины.

Відповісти
 • Максим
27.04.12 23:06

Приклад. Прийшла валюта 15 січня 2012 10 000 USD по курсу НБУ 8,0 = 80 000 грн. На кінець 1-го кварталу курс НБУ склав 9,0 за логікою податкової треба донарахувати 10 0000 грн. курсової різниці. На кінець 2-го кварталу курс НБУ склав 7,0 за логікою податкової не треба зменшувати дохів на курсову різницю в 20 000 грн., але переоцінку зробити треба. На кінець 3-го кварталу курс НБУ знов склав 9,0 за логікою податкової треба донарахувати 20 0000 грн. курсової різниці. Ну це ж МАРАЗМ!!

Відповісти
 • Максим
27.04.12 23:13

І щодо дати балансу. Єдинщики мають права здавати баланс раз на рік. Тож і переоцінювати за їх логікою треба раз на рік, а не щоквартально.

Відповісти
 • Максим
27.04.12 23:19

І ще, якщо до мене регулярно заходить валюта і відповідно свій вал. рахунок я переоцінюю на дату кожного надходження, а податкова пише що їх цікавить дохід що виник на дату балансу. То виходить що всі попередні переоцінки всередині податкового періода їх не цікавлять. Може просити інкопартнера кидати 1 бакс 30/03/2012, відповідно робити переоцінку 312 станом на 30/03/2012. А потім для податкової робити переоцінку 312 станом на 31/03/2012?

Відповісти
 • Елена А.
27.04.12 23:27

Максим, Я согласна, а что у нас не МАРАЗМ! И к тому же, не все единщики юридические лица здают баланс раз в год. Я здаю ежеквартально баланс в статистику и многие другие формы отчетности, в т.ч. по валютным операциям. Так как мы практически только занимаемся внешнеэкономическоцй деятельностью.Поэтому, хоть и на едином налоге, а бухгалтерски й учет приходится вести по всем правилам, как для общесистемников. А что самое интересное, когда сводишь фин результат за квартал, то по бухгалтерскому учету получаешь один, по налоговому учету- другой. Вот это действительно МАРАЗМ!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам