Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.04.12
2545 6 Друкувати

Как правильно учитывать расходы на транспортировку товаров, если предприятие приобретает необходимые товары у дистрибьюторов и заказывает у сторонней организации услуги по их перевозке со склада дистрибьютора на склад покупателя?

   Підприємство не має власного складу з товарами. В разі виникнення замовлення на постачання товарів підприємство придбає необхідні товари у дистриб’юторів та відразу замовляє у сторонньої організації послуги з їх перевезення зі складу відповідного дистриб’ютора на склад покупця. Як правильно обліковувати витрати на транспортування товарів: як витрати на придбання, що повинні включатися до собівартості товарів, або як витрати на збут?
   
   В бухгалтерському обліку відповідно до п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318 (далі – П(С)БО 16), витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
   
   При цьому згідно з п. 10 П(С)БО 16 собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом МФУ від 20.10.99 р. № 246 (далі – П(С)БО 9).
   
   Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат (п. 9 П(С)БО 9):
   
   • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
   
   • суми ввізного мита;
   
   • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
   
   • транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
   
   • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.
   
   Витрати на збут, як відомо, до первісної вартості запасів не включаються (п. 14 П(С)БО 9 та п. 2.3 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом МФУ від 10.01.2007 р. № 2).
   
   Варто зауважити, що незалежно від того, який із способів відображення витрат на транспортування товарів обрати (як витрати на збут або як витрати у складі собівартості товарів), в наведеному у запиті випадку загальна їх сума протягом звітного періоду не зміниться. Пов’язано це з тим, що товари, як зазначалось, не зберігаються у підприємства, а період їх придбання автоматично стає періодом їх продажу.
   
   На нашу думку, витрати на транспортування товарів від складу дистриб’ютора до складу замовників (покупців) слід вважати витратами на збут.
   
   Пов’язано це з тим, що до собівартості товарів включаються транспортно-заготівельні витрати, які можуть такими вважатись в разі транспортування товарів на власний склад, а як уже зазначалось, всі товари відразу відвозяться замовникам без їх проміжного зберігання на власному складі.
   
   Крім того, у п. 19 П(С)БО 16 прямо визначається, що витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки.
   
   Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій для обліку таких витрат передбачено рахунок 93 «Витрати на збут».
   
   В податковому обліку для обчислення об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням особливостей, встановлених ПКУ (п. 44.2 ПКУ).
   
   Транспортування товарів до складу замовника в податковому обліку також відноситься до витрат на збут (пп. «е» пп. 138.10.3 ПКУ). Такі витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПКУ).
   
   У формі податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом МФУ від 28.09.2011 р. № 1213, такі витрати відображаються у рядку 06.2 «Витрати на збут».
   
   Таким чином, як в бухгалтерському, так і в податковому обліку витрати на транспортування товарів від складу дистриб’ютора до складу замовників (покупців) підприємству слід вважати витратами на збут, які відображаються в обліку у періоді їх фактичного понесення, що підтверджено відповідними первинними документами.
   
   
   Олег Коваль
   Консалтингова компанія «ЕКСПЕРТ»
   
   Дата підготовки 24.04.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Hel
27.04.12 23:47

Подскажите, пожалуйста, как провильно оформить первичные документы для конечного покупателя, если он компенсировал предприятию расходы по доставке на свой склад, которые предприятием отдельно были оплачены, а доставка непосредственно была осуществлена силами дистрибьютора со своего склада на склад конечного покупателя

Відповісти
  • Елена
28.04.12 03:14

Выписываете конечному покупателю, дополнительный счет, на возмещение транспортных услуг. Соответственно выдаете ему акт выполненных работ, с указание вида услуги и с какого на какой адрес была осуществлена доставка и налоговую накладную

Відповісти
  • *
03.05.12 02:53

Налоговая опирается не на стандарты, а на первичку, гораздо интересней было бы почитать как правильно оформить ТТН. Под любые транспортные расходы ГНИ хочет видеть ТТН, валовые расходы зачастую тоже хочет подтвердить наличием ТТН. Кто подскажет как все-таки правильно заполнить ТТН в такой ситуации. Если так: заказчик - мое предприятие, грузоотправитель - мой поставщик, грузополучатель - мой покупатель. Место загрузки - адрес поставщика, место выгрузки - адрес покупателя. Мое предприятие выписывает такую ТТН и от себя подписывает как "Сдал"? Только как же это все возможно, если я в глаза не видела товар? Получается, что ТТН должен выписать мой поставщик, и тогда если по копиям разобрать, то мне достанется ТТН вместе с актом выполненных работ перевозчика. А если не я заказываю перевозчика, мне ни одного ТТН не видать тогда, чистой воды "безтоварка". У меня немного похожая ситуация, склад есть, только товар ко мне не заезжает и перевозчик не мой, товар идет сразу от поставщика - моему покупателю. Поставщик в своих ТТН - пишет грузополучателем меня и мой склад, хотя машина выгружается еще в 2 городах, потом только ко мне, а иногда и вообще ко мне не едет. У меня с этими ТТН при проверке всегда война, каждую поставку отбиваем от признания "безтоварной". Откликнетесь, пожалуйста, кто сталкивается с ТТН и перевозчиками. Как оформить ТТН, если товар от поставщика идет сразу к покупателю и за перевозку платит поставщик?

Відповісти
  • Ольга
03.05.12 03:26

Елене. У меня есть похожая ситуация, когда товар идет из Киева от поставщика, например, в Сумы или Полтаву покупателю. В ТТН поставщик указывает мой склад как промежуточного получателя (я в Харькове), соответственно, в ТТН у меня три печати: поставщика, моя и получателя. Расходы я в этом случае делю: 50% идет на транспортировку товаров, 50% - в себестоимость товаров.

Відповісти
  • Ольга
03.05.12 03:27

но за перевозку плачу я

Відповісти
  • *-Ольге
03.05.12 06:40

Я про такую же ситуацию, но вам ТТН обязан перевозчик дать одну, если вы не грузополучатель, раз вы ему платите. А поставщик вам отписывает ТТН на вас или на вашего покупателя, кто в ТТН грузополучатель? У меня с главным бухгалтером завода давний спор на эту тему. Она пишет одну ТТН на всю фуру, завод платит за перевозку, я грузополучатель, а грузополучателя по этой ТТН фактически три (кстати тоже Сумы, Полтава и Харьков), я вписываю вручную в переадресацию адреса своих покупателей, но печатей их там нет, они же не могут за всю фуру подписаться. В договоре с поставщиком еле выбила вписать фразочку, что место выгрузки указывает покупатель в заявке. Мне по данной схеме приписывали и бесплатную перевозку до склада покупателя и безтоварку, так до путя и не знаю как мне эту ТТН оформить, чтоб меня не трогали.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам