Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.05.12
953 30 Друкувати

Как в налоговом и бухгалтерском учете определяется балансовая стоимость иностранной валюты?

   Як у податковому та бухгалтерському обліку визначається балансова вартість іноземної валюти?
   
   Перш за все слід враховувати, що у ПКУ існує два визначення, які стосуються вартості іноземної валюти, – «балансова вартість іноземної валюти» та «вартість іноземної валюти на дату здійснення операції». Тоді як в бухгалтерському обліку існує єдине поняття – «балансова вартість іноземної валюти».
   
   На перший погляд, ніби ніякої різниці, просто два визначення. Проте є деякі нюанси, пов’язані з таким трактуванням, зокрема, визначення дати, на яку слід розраховувати балансову вартість іноземної валюти.
   
   Спочатку розглянемо самі визначення, які запропоновані в П(С)БО 15 «Дохід», та у пп. 153.1.4 ПКУ.
   
   Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» балансова вартість валюти – це вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу. При цьому під валютним курсом, згідно з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», слід розуміти курс НБУ.
   
   Для цілей податкового обліку під балансовою вартістю іноземної валюти слід розуміти вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу, а під вартістю іноземної валюти на дату здійснення операції – вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції.
   
   Бухгалтерський облік.
   
   Наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1591 внесено ряд змін до П(С)БО. Згідно з новим порядком на сьогодні операції з купівлі-продажу іноземної валюти відображаються в бухгалтерському обліку виключно в частині додатних чи від’ємних різниць між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю (тобто, за визначенням П(С)БО 15, її вартістю за курсом НБУ на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу).
   
   При цьому різниця між курсом придбання валюти (міжбанком) та курсом НБУ на дату придбання, яка раніше відображалась на субрахунках 719 «Інші доходи від операційної діяльності» та 949 «Інші витрати операційної діяльності», за новими правилами відображається вже на субрахунках 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти» та 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти».
   
   Податковий облік.
   
   Відповідно до пп. 153.1.4 ПКУ у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається додатна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.
   
   У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається додатна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти.
   
   Тобто, в разі придбання валюти для розрахунку доходів чи витрат використовується виключно балансова вартість валюти, тоді як при продажу може використовуватися і балансова вартість, і вартість валюти на дату здійснення операції.
   
   Звідси виникає питання: що автори ПКУ мали на увазі під вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу? Спробуємо в ньому розібратися.
   
   Що стосується придбання валюти, то все просто. До складу доходів або витрат платника податку включається додатна чи від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом НБУ на дату звітного балансу. При цьому, якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу (протягом одного кварталу), то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається.
   
   При продажу також може виникнути дві ситуації. Перша – коли продаж відбувся в тому самому кварталі, в якому валюта надійшла. За таких умов і виникне ситуація, коли операція проведена до дати звітного балансу, тому слід використовувати курс НБУ на кінець кварталу, тобто чекати закінчення кварталу для визначення вартості валюти за курсом НБУ. Друга ситуація – коли валюта продана в іншому кварталі, ніж надійшла. В такому випадку операція здійснюється після дати балансу і необхідно використовувати курс НБУ на дату здійснення операції.
   
   Для наочності розглянемо сказане на умовних прикладах.
   
   Приклад 1
   
   Валюта надійшла та продана в одному кварталі.

   
   27.01.2012 р. придбали $2000. Комерційний курс – 8,0. Тобто 16000,00 грн.
   28.02.2012 р. продали $2000 за комерційним курсом 8,1. Тобто 16200,00 грн.
   31.03.2012 р. курс НБУ – 7,6. Тобто 15200,00 грн. (БВ).
   
   Дохід від купівлі валюти не визначається, оскільки валюта була придбана і продана в одному кварталі.
   Результатом продажу валюти буде дохід на суму 1000,00 грн. (16200 - 15200)

   
   Приклад 2
   
   Валюта надійшла та продана в різних кварталах.

   
   27.01.2012 р. купили $2000. Комерційний курс – 8,0. Тобто 16000,00 грн.
   31.03.2012 р. курс НБУ – 7,9. Тобто 15800,00 грн. (БВ при купівлі валюти).
   31.03.2012 р. визнаємо дохід від купівлі валюти на суму 200,00 грн. (16000 - 15800).
   31.04.2012 р. продали $2000 за комерційним курсом 8,1. Тобто 16200,00 грн.
   31.04.2012 р. курс НБУ – 7,7. Тобто 15400,00 грн. (БВ при продажу).
   
   Результатом продажу валюти буде дохід на суму 800,00 грн. (16200 - 15400)

   
   Тобто якщо валюта надійшла та використана протягом одного кварталу, використовуємо балансову вартість валюти на кінець кварталу. При цьому результат придбання валюти для розрахунку об’єкта оподаткування не використовується.
   
   Якщо купівля та продаж відбулися в різних кварталах, для продажу беремо балансову вартість на дату операції, а для купівлі – балансову вартість на дату балансу. При цьому на кінець кварталу, в якому надійшла валюта, слід відобразити результат від її придбання.
   
   Проте тут криється ще один нюанс, а саме в ідентифікації валюти, тобто в можливості визначення, яку саме валюту продали чи використали, – яка вже була, чи яка надійшла?
   
   У разі неможливості ідентифікувати валюту для продажу доцільно використовувати лише дату здійснення операції.
   
   Такої ж думки на сьогодні дотримується і ДПСУ. Зокрема, в «Єдиний базі податкових знань» податківці зазначають, що «…при продажу іноземної валюти до складу доходів або витрат включається різниця між доходами, отриманими від продажу іноземної валюти, та балансовою вартістю такої валюти, визначеної за офіційним курсом НБУ цієї іноземної валюти на дату здійснення операції з продажу».
   
   
   Станіслав Лаврінчук
   бухгалтер-експерт, АФ «Є.С.Аудит»
   
   Дата підготовки 27.04.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • шура
13.05.12 21:59

31.04.2012 р. продали $2000 - ???????????????????????????????????

Відповісти
 • Zheka
14.05.12 00:27

А що ви хотіли - високосний рік!!!!

Відповісти
 • Yupiter
14.05.12 00:28

Толи у меня голова уже не варит, толи это такая шутка после выходных. В первом примере купили в январе за 16000 продали в феврале за 16200 причем тут 31.03.12?. Да еще и 1000 грн. Пипец.!!! Во втором варианте купили по курсу 8, на конец квартала курс упал до 7,9, ГДЕ Ж ТУТ ДОХОД 200грн??????? Толи автор ошибся толи нужно заново кодекс перечитывать может чтото в него уже дописали пока мы майские празновали. МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕХКИХ ПУТЕЙ!!! И это не только с валютой это все так в Украине делается ч-з Ж. Либо украинский народ сам раздуплится и наведет порядок в своей стране либо это сделает другое государство.

Відповісти
 • Людмила
14.05.12 00:29

очень странно. 27.01.2012 р. купили $2000. Комерційний курс – 8,0. Тобто 16000,00 грн. 31.03.2012 р. курс НБУ – 7,9. Тобто 15800,00 грн. (БВ при купівлі валюти). 31.03.2012 р. визнаємо дохід від купівлі валюти на суму 200,00 грн. (16000 - 15800). если произошла покупка иностранной валюты, откуда доход на сумму 200 грн.? иными словами, если мы потратили 16000 грн. а должны были 15800 грн. мы понесли убытки в сумме 200 грн.

Відповісти
 • Людмила
14.05.12 00:30

очень странно. 27.01.2012 р. купили $2000. Комерційний курс – 8,0. Тобто 16000,00 грн. 31.03.2012 р. курс НБУ – 7,9. Тобто 15800,00 грн. (БВ при купівлі валюти). 31.03.2012 р. визнаємо дохід від купівлі валюти на суму 200,00 грн. (16000 - 15800). если произошла покупка иностранной валюты, откуда доход на сумму 200 грн.? иными словами, если мы потратили 16000 грн. а должны были 15800 грн. мы понесли убытки в сумме 200 грн.

Відповісти
 • Наталья
14.05.12 00:35

Уважаемый автор Вы вообще бухгалтер? Очень понравилось "Що стосується придбання валюти, то все просто. ...При цьому, якщо іноземну валюту придбано та продано до дати звітного балансу, то операція з придбання іноземної валюти з метою визначення об'єкта оподаткування платником податку не відображається." Это вообще гениально. Вы знаете, что случаи когда купленая валюта остается на дату баланса очень редки? Откуда вывод, что если это происходит в середине периода операция не отражается? В этой норме НКУ методологическая ошибка - поэтому не может быть "все просто".

Відповісти
 • маша
14.05.12 01:01

УВажамый автор! Я не согласна с вашим определением дохода на 31.03.2012. Вы пишете ,что это ДОХОД=200грн. Я считаю,что это РАСХОД 200грн.31.03.2012. Была стоимость 16000грн,уменьшилась и стала 15800грн. 15800-16000= - 200грн.Ну и где же здесь ДОХОД????

Відповісти
 • маша
14.05.12 01:06

Я коментирую Пример№2

Відповісти
 • Лепесток
14.05.12 01:22

Я уже давно не занималась валютой, но... По-моему, нужно еще учитывать и курс НБУ на момент приобретения валюты, не так ли ? Тогда будут возникать курсовые разницы между курсом НБУ и коммерческим курсом. Помню, что курсовые разницы по приобретенной и неиспользованной валюте раньше считали, если валюта осталась в остатке на конец квартала. Если же она была продана до окончания квартала, то использовали курс НБУ на момент совершения сделки ( сравнивая с курсом на момент приобретения ).

Відповісти
 • Zheka
14.05.12 01:42

Напевно наш автор не дійшов до П(с)БО 21 - (П_21 Вплив змін валютних курсів)....))))) П.С: 5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Відповісти
 • 555
14.05.12 01:51

Увы, в НК Украины действительно не предусмотрена возможность отражать ни прибыль, ни убыток от покупки валюты, если ее израсходовали до конца квартала. Не согласна с автором, что нужно определять балансовую стоимость несуществующей валюты на дату Баланса и почему именно на конец квартала, а не на начало. А может ее нужно персчитывать на все даты Баланса в течение года, а то и нескольких лет? В НК Украины ничего об этом не сказано, поэтому автор позволил себе отсебятину, которая может завести предприятия в тупик. То есть законодатели тупо лишили налогоплательщиков права на расходы (и доходы) при покупке валюты. Смотрите Письмо ГНАУ от 08.06.2011 г. № 10753/6/15-0315, где только для банков придумали ежедневную дату Баланса: Оскільки Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 встановлено щоденний режим подання фінансовими установами, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, даних балансу щодо здійснених операцій купівлі та продажу іноземної валюти, то під "балансовою вартістю іноземної валюти" для таких фінансових установ слід розуміти вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти на дату здійснення операції.

Відповісти
 • Наталья
14.05.12 01:52

Решила посмотреть примеры. Пример №1: какой перерасчет в бухучете на дату баланса если на конец квартала нет валюты? курсовые пересчитываються в этом случае только на дату операций!!!!! Где курсовые разницы на дату операций?

Відповісти
 • ВиккИ
14.05.12 01:58

Взрыв мозгов... 1. 1000,00 доход??? 2. 200,00 доход?? Откуда

Відповісти
 • Людмила
14.05.12 02:22

предлагаю по ссылке написать автору коллективное письмо Лаврінчук Станіслав Станіславович Бухгалтер-експерт Контактні дані: Тел. +38 (044) 536 15 63 E-mail: slava.lavrinchuk@yefimov-partners.com Диплом магістра бухгалтерського обліку і аудиту отримав в Житомирському державному технологічному університеті в 2009 році. Сфера практики охоплює аудит; відновлення бухгалтерського обліку; проведення ревізій податкового і бухгалтерського обліку; консультування з питань оподаткування, а також комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Професійний досвід також включає представництво інтересів клієнтів в державних органах влади, включаючи фінансові установи пов’язані з реєстрацією та перереєстрацією підприємства.

Відповісти
 • Наталья
14.05.12 02:46

Уже написала на общий их общий ящик

Відповісти
 • БЕЗЛИКИЙ
14.05.12 03:13

В заСЧИту статьти . Внимательно определыв національної валюти до іноземної валюти, іноземної валюти до національної валюти Вот и получиться 1000 доход и 200 доход в гривнах, но как иноземная валюта, которая не отражаеться в бухгалтерском, а отразиться в управленчиском как 200/7,9=25,32 Сув.

Відповісти
 • Наталья
14.05.12 03:17

ШО?

Відповісти
 • Sana
14.05.12 03:24

Я решила что дата операции - это дата зачисления валюты на счет и тогда вся мозаика складывается. Если читать письма налоговой, то они трактуют нормы закона о прибыли предприятий. Валюта поступила 20.03.12 в сумме 2000 долл. по курсу НБУ 8,01 = 16020,00 валюта продана 28.03.2012 в суме 1000 долл. по курсу 8,15 - 1000х(8,15-8,01)=140,00 валюта переоценена на 31.03.2012 в суме 1000 долл. по курсу 8,04 - 8040,00 (курс. прибыль 30,00) валюта продана 15.04.2012 в суме 1000 долл. по кусу 8,16 - 1000х(8,16-8,04)=120,00 фин.рез. определяется по каждой операции оперативно, а не через ... Но это мое мнение. Кто не согласен - сори.

Відповісти
 • ВиккИ
14.05.12 03:26

Как валюта может быть переоценена 31.03 - если ее нет??

Відповісти
 • ВиккИ
14.05.12 03:27

А дата операции 31.04 - это вообще НЕЧТО. Хорошо, что не 32.04))

Відповісти
 • Наталья
14.05.12 03:36

Sana Вы наверное не внимательно прочитали статью. Посмотрите пример №1. Где там то, что Вы описали в своем примере (а именно оперделение курсовой разницы на дату операции)? И почему в статье на дату баланса курсовая разница считается на валюту которой нет?

Відповісти
 • Галина
14.05.12 03:59

БРЕД!!!

Відповісти
 • Галина
14.05.12 04:12

БРЕД, что в первом то и во втором случае: 1 пример - доход на 28.02 +200,00грн 2 пример -на 31.03. -200,00 убиток (16000-15800) на 31.04 (16200--15800) прибиль

Відповісти
 • Sana
14.05.12 04:16

Наталии - Я приводила свой пример и то только по продаже валюты. А если ее продают, то она есть. А вот когда и как она появилась вопрос другой. В моем примере дата операции - это дата поступления денег. Продажа валюты не рассматривается как операция для определения курсовой разницы и соответственно не есть балансовой стоимостью по курсу НБУ на эту дату. -поступила валюта (предоплата) - курс НБУ предоплаты. (нет курсовых разниц) -продали валюту - курс продажи - курс НБУ на дату поступления валюты (внутри квартала) или курс НБУ на 01 число текущего квартала. (нет курсовых разниц) -отгрузили по предоплате - доход по курсу НБУ по дате предоплаты (нет курсовых разниц) -отгрузили без предоплаты - доход по курсу НБУ на дату ГТД. -рассчитались с нами - валюта по курсу НБУ на дату поступления и курсовая разница между курсами на дату отгрузки и оплаты. -осталась валюта или дебеторская задолженность покупателя на конец квартала - считаем курсовые разницы на ост. иными словами - балансовая стоимость валюты -это стоимость валюты по курсу НБУ на дату ее появления или переоценки на конец квартала. Это сугубо мое мнение.

Відповісти
 • Наталья
14.05.12 04:56

Sana, немного не понятно что мы обсуждаем. Примеры в статье не правильные - это точно. Продажа валюты - это операция для опеределения курсовой разницы между коммерчиским курсом (курсом продажи) и курсом НБУ, это связано с тем, что продаете Вы по коммепческому курсу, а отражать должны по курсу НБУ (п.5 ПСБО 21).

Відповісти
 • А (Киев)
14.05.12 05:47

Бредовая статья...

Відповісти
 • офигевшая
15.05.12 01:46

А Станислав Лавринчук за эту статью деньги получил......

Відповісти
 • Юрий
15.05.12 03:07

У меня просьба к редакции "Бухгалтер911". Уберите, ради Бога, эту статью. И влепите выговор редактору (а еще лучше - увольте его ввиду полного непрофессионализма), поставившему эту статью. Нельзя так издеваться! Статья чушь, которую неприятно читать.

Відповісти
 • Стешка
15.05.12 06:09

31.04.12 - и єтим все сказано... АФТАР, наверняка перепраздновал майские праздники.

Відповісти
 • Аноним
15.05.12 12:15

Да бог с ним, этим 31 апреля! Это, в конце-концов, техническая ошибка, которую можно бы и простить, если бы содержание было нормальное. Но содержание то без использования ненормативной лексики комментировать невозможно! Ладно! Надо просто запомнить эту фамилию - Станіслав Лаврінчук, – и эту фирму - АФ «Є.С.Аудит», - и держаться от них подальше. Но вот за сайт обидно. Я был о нем хорошего мнения. Вспомнился анекдот: Разговор в детском саду: - Представляешь, Васька, оказывается Дед Мороз приходит только к тем детям, чьи родители заплатили ему деньги! - Офигеть! И тут коррупционная схема... Такое ощущение, что и при размещении этого материала на сайте без коррупции не обошлось…

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам